IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP ?
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7 ?
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
AUTOCAD 2007
 

MICROSOFT EXCEL 2007- Kako kopirati i sortirati podatke sa više Sheets na jedan Sheet,
Copy and sort data from multiple Sheets to one Sheet (Summary)

Kopiranje podataka sa više radnih listova i sortiranje na jedan radni list
Kako kopirati i sortirati podatke sa više Sheets na jedan Sheet
(Copy and sort data from multiple Sheets to one Sheet (Summary)

Uzmimo situaciju da imate dva radna lista (Sheets) AA i BB na kojima se nalaze podaci koje želite kopirati i sortirati na trećem radnom listu CC (summary). Ovu radnju možete odraditi pomoću VBA makronaredbe u prilogu. U slučaju na slici ispod poatke sortiramo po stupcu A (po datumima). U koliko prilagođavate ove makronaredbe svojim potrebama obratite pažnju na nazive Sheets i raspone podataka. Name Sheeta mijenjate u VBE sa pritiskom na F4.

Pokrenite VBE pritiskom na ALT+F11 i kopirajte ovaj prvi Macro u Module1.
Ovaj prvi skup VBA makronaredbi sastoji se od 5 procedura koje su svaka zasebno a prve četiri se pozivaju u zadnjoj proceduri "KOPIRAJ". Redoslijed mora biti kao što je prikazan zbog slijeda operacija. Obratite pažnju na nazive Sheets u lijevoj strani VBE izbornika.

PRVI NAČIN

Sub BRISI() '1a BRISE PRETHODNE PODATKE
wsCC.Range("A1", Range("B1").End(xlDown)).ClearContents
End Sub

Sub AA_CC()
'2a KOPIRA SA "AA" NA "CC"
wsAA.Activate
Range("A1", Range("B1").End(xlDown)).Copy
'OD "A1" DO ZADNJEG REDA
wsCC.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'VALUE
wsCC.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'FORMAT
End Sub

Sub BB_CC()
'3a KOPIRA SA "BB" NA "CC"
wsBB.Activate
Dim xy As Integer
xy = wsCC.Range("A1").End(xlDown).Row + 1
'prvi prazan red u "CC"
Range("A2", Range("B2").End(xlDown)).Copy
'OD "A2" DO ZADNJEG REDA
wsCC.Range("A" & xy).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False '
VALUE
wsCC.Range("A" & xy).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'FORMAT
End Sub

Sub SORT()
'4a SORTRA "CC" - PO DATUMU
wsCC.Activate
Range("A2:B1000").SORT Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
Range("A1").Select
End Sub

Sub KOPIRAJ()
' 1)BRISE "CC", 2)KOPIRA "AA_CC", 3)KOPIRA "BB_CC", 4)SORTIRA "CC"
Application.ScreenUpdating = False
Call BRISI
'poziva proceduru 1a
Call AA_CC
'poziva proceduru 2a
Call BB_CC
'poziva proceduru 3a
Call SORT
'poziva proceduru 4a
End Sub

Ovoj zadnjoj makronaredbi pridružite button.DRUGI NAČIN

Ovaj prethodni primjer može se odraditi pomoću makronaredbe ispod, koja objedinjuje sve procedure u jednoj. Uočite sličnosti  sa prethodnom ali sve spakovano u jednu proceduru

Sub Copy_Sort() 'jedan macro koji radi sve

Application.ScreenUpdating = False
'---------------------------------------------------------------------------------------------------
wsCC.Range("A1", Range("B1").End(xlDown)).ClearContents
'1 - BRISI SVE u A i B stupcu
'---------------------------------------------------------------------------------------------------
wsAA.Activate
'2 - KOPIRA SA "AA" NA "CC"

Range("A1", Range("B1").End(xlDown)).Copy
'OD "A1" DO ZADNJEG REDA
wsCC.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False '
VALUE
wsCC.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'FORMAT
'----------------------------------------------------------------------------------------------------
wsBB.Activate
'3 - KOPIRA SA "BB" NA "CC"

Dim xy As Integer
xy = wsCC.Range("A1").End(xlDown).Row + 1
'prvi prazan red u "CC"

Range("A2", Range("B2").End(xlDown)).Copy
'OD "A2" DO ZADNJEG REDA
wsCC.Range("A" & xy).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'VALUE
wsCC.Range("A" & xy).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'FORMAT
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------
wsCC.Activate
'4 - SORTRA "CC" - PO A STUPCU

Range("A2:B1000").SORT Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal

Range("A1").Select
'pozicionira se na celiju A1 na Sheetu CC
'---------------------------------------------
End Sub

DRUGAČIJI - DRUGI NAČIN - Kopiranja sa više radnih listova

Ovdje obratite pažnju da je ova VBA makronaredba ista kao prethodna ali su drugačiji nazivi radnih listova
Sub Copy_Sort2() 'jedan macro koji radi sve u jednom potezu

Application.ScreenUpdating = False
'---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sheets("CC").Range("A1", Range("B1").End(xlDown)).ClearContents
'1 - BRISI SVE u A i B
'---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sheets("AA").Activate
'2 - KOPIRA SA "AA" NA "CC"

Range("A1", Range("B1").End(xlDown)).Copy
'OD "A1" DO ZADNJEG REDA
Sheets("CC").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False 'VALUE
Sheets("CC").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False 'FORMAT
'----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sheets("BB").Activate
'3 - KOPIRA SA "BB" NA "CC"

Dim xy As Integer
xy = Sheets("CC").Range("
A1").End(xlDown).Row + 1 'prvi prazan red u "CC"

Range("A2", Range("B2").End(xlDown)).Copy
'OD "A2" DO ZADNJEG REDA
Sheets("CC").Range("A" & xy).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'VALUE
Sheets("CC").Range("A" & xy).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'FORMAT
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sheets("CC").Activate
'4 - SORTRA "CC" - PO A STUPCU

Range("A2:B1000").Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal

Range("A1").Select
'pozicionira se na celiju A1 na Sheetu CC
'---------------------------------------------
End Sub

.

TREĆI NAČIN

Ovaj treći način je nepopularan ali također odrađuje ono što nam treba. Ova VBA makronaredba snimljena je pomoću Excelovog VBA (Record Macro)

Sub Macro1()
'kopiranje sa sheets AA i BB na sheet CC
'nakon ljepljenja sortiranje po stupcu A ili datumu
'vrijedi samo ako je range određen za dotične raspone A2:B20


'pozicioniranje na sheet AA
Sheets("AA").Select
'pozicioniranje na sheet AA
Range("A2:B20").Select
'selektiranje range A2:B20
Selection.Copy
'naredba za kopiranje

'pozicioniranje na sheet CC
Sheets("CC").Select 'pozicioniranje na sheet CC
Range("A2").Select
'selektiranje ćelije A2 na sheetu CC kao prve za ljepljenje podataka
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
'ljepljenje kopiranih podataka

'pozicioniranje na sheet BB
Sheets("BB").Select
'pozicioniranje na sheet BB
Range("A2:B20").Select
'selektiranje range A2:B20
Application.CutCopyMode = False
'poništavanje prethodno selektiranog range
Selection.Copy
'naredba za kopiranje

'pozicioniranje na sheet CC
Sheets("CC").Select
'pozicioniranje na sheet CC
Range("A21").Select
'pozicioniranje na ćeliju A21 sheeta CC
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
'ljepljenje kopiranih podataka
Range("A1:B50").Select
'selektiranje raspona ili range A1:B50 na sheetu CC jer se nalazimo na njemu
Application.CutCopyMode = False

'sortiranje podataka po stupcu A na sheetu CC, podaci se nalaze u rasponu A2:A20
ActiveWorkbook.Worksheets("CC").SORT.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("CC").SORT.SortFields.Add Key:=Range("A2:A20" _
), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("CC").SORT
.SetRange Range("A1:B20")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
Range("A1").Select
'pozicionira se na celiju A1 na Sheetu CC

End SubNa jednom mjestu popis svih tema vezanih za kopiranje (copy) u Excelu: Tutorijali vezani za radnje kopiranja u Excelu©- 2006 - 2021 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr