logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Zbrajanje isključivo negativnih vrijednosti po mjesecima u godini, Kako zbrojiti negativne brojeve za određeni mjesec ako je uvjet datum.

Zbroj negativnih vrijednosti baziranih na dva uvjeta -
određeni mjesec u gdini i vrijednost manja od nule


Zbrajanje negativnih brojeva baziranih za broj mjeseca u godini ako je uvjet datum

U ovom Excel tutorijalu pokazat ću kako možete zbrojiti isključivo negativne vrijednosti za određeni mjesec u godini. Za ovaj Excel primjer izabrao sam nekoliko načina, pomoću kojih možemo uraditi zbroj negativnih brojeva ili vrijednosti baziranih na broju mjeseca ako koristimo datume kao jedan od uvjeta. Na 'Slika 1' uočite situaciju.

U 'A' stupcu nalaze se nesortirani datumi a u 'B' stupcu nalaze se vrijednosti (negativne i pozitivne). Naš cilj je zbrojiti sve negativne vrijednosti (negativne brojeve) za određeni mjesec.

Dakle imamo dva uvjeta

  1. Određeni mjesec u godini (A stupac)
  2. Negativne vrijednosti (B stupca)

Zbrajanje negativnih ili pozitivnih vrijednosti baziranih na mjesecu u godini možemo riješiti koristeći više vrsta formula i na više načina. U ovom tutorijalu ja ću prikazati dvije osnovne formule, SUMIFS i SUMPRODUCT.

Slika 1

zbroj negativnih vrijednosti po mjesecima

Kako zbrojiti negativne vrijednosti koristeći pomoćni stupac (helper) i Excel funkciju SUMIFS.

U ovom prvom slučaju kreirao sam formulu koristeći SUMIFS funkciju i pomoćni 'C' stupac. Također na slici uočite da jedan od uvjeta je broj mjeseca u godini, koji se nalazi u 'E' stupcu.

Na 'Slika 2' formula u 'G2' ćeliji je ispod. (Ova formula ima dva kriterija. Jedan kriterij je 'C' stupac u kojem se nalaze datumi a drugi kriterij je broj mjeseca u 'E2' ćeliji. Zbroj negativnih vrijednosti za ispunjene uvjete nalazi se u 'B' stupcu. Laički rečeno, formulu možemo prevesti u rečenicu: zbroji sve vrijednosti manje od nula (0) iz 'B' stupca u istom redu gdje se nalazi broj mjeseca jednak broju u 'E2' ćeliji.
=SUMIFS($B$2:$B$13;$C$2:$C$13;E2;$B$2:$B$13;"<0")

Slika 2

zbroj negativnih vrijednosti ako postoje dva uvjeta u dva stupca

Zbroj samo negativnih vrijednosti po mjesecu ako koristimo ROW funkciju

Isti rezultat kao u prethodnom slučaju možemo dobiti koristeći Excel SUMIFS funkciju i ROW funkciju. Znači, formula u 'I2' ćeliji je slijedeća:
=SUMIFS($B$2:$B$13;$C$2:$C$13;ROW(A1);$B$2:$B$13;"<0")

Uočite razliku između prve dvije formule iznad (Slika2 i Slika3). U prvoj formuli koristili smo argument 'E2' ćeliju u kojoj se nalazi broj mjeseca '1' a u drugoj formuli koristili smo 'ROW(A1)' funkciju koja kao rezultat vraća broj '1'. Kopiranjem prema dole ROW funkcija će vratiti redne brojeve od 1, 2, 3, ..., 12, što je zamjena za naš broj mjeseca u godini.

Slika 3

Zbroj negativnih vrijednosti

 

Zbroj negativnih vrijednosti po mjesecima, uz dva uvjeta bez pomoćnog stupca

Ovaj slučaj ispod različit je od svih prethodno navedenih. Uočite na 'Slika 4' da ne postoji pomoćni stupac. I ovdje imamo dvije formule. Za ovaj slučaj koristio sam Excel SUMPRODUCT funkciju. Ova funkcija kao argumente koristi polja (eng. Array) i koja množi argumente pa ih zatim zbraja.

Prva formula u 'G2' ćeliji na 'Slika 4' je slijedeća:
=SUMPRODUCT(($B$2:$B$15<0)*(MONTH($A$2:$A$15)=E2)*$B$2:$B$15)

Uočite u formuli da sam koristio Excel MONTH funkciju. Ova Excel funkcija kao rezultat vraća broj mjeseca iz određenog datuma. S obzirom da smo u 'E2' ćeliji postavili broj mjeseca '1' kao uvjet, funkcija će se bazirati samo na datume koji se odnose na prvi mjesec u godini.

EVALUATE FORMULA (upotreba 'F9' tipke)

Ako koristimo tipku Evaluate formula ili 'F9' tipku na pojedinom argumentu Sumproduct funkcije, tada možemo uočiti slijedeće:

=SUMPRODUCT(({4;6;11;-5;-7;-15;-2;5;20;25;-50;-101;0;0}<0)*({1;1;1;1;1;12;2;3;1;2;6;6;1;1})=1)*{4;6;11;-5;-7;-15;-2;5;20;25;-50;-101;0;0})

Ako vam prethodna formula nije jasna možda ova druga bude jasnija.
=SUMPRODUCT({0;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0}*$B$2:$B$15)
ili
=SUMPRODUCT({0;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0}*{4;6;11;-5;-7;-15;-2;5;20;25;-50;-101;0;0})

Znači za svaki broj '1' u vitičastim zagradama formula će zbrojiti vrijednosti koje se nalaze u istom redu u 'B' stupcu.

ili možda ova formula (u ovoj formuli na kraju brojevi 4 i 5, označavaju broj reda u stupcu)
=SUMPRODUCT(--($B$2:$B$15<0)*(MONTH($A$2:$A$15)=1)*$B$2:$B$15)

ili evaluate formula

=SUMPRODUCT(({FALSE;FALSE;FALSE;TRUE;TRUE;TRUE;TRUE;FALSE;FALSE;FALSE;TRUE;TRUE;FALSE;FALSE})*
(MONTH($A$2:$A$15)=1)*{"Value Example";4;5})

ili evaluate formula

=SUMPRODUCT({0;0;0;1;1;1;1;0;0;0;1;1;0;0}*(MONTH($A$2:$A$15)=1)*{"Value Example";4;5})

Dakle, uočite na 'Slika 4' da se u četvrtom i petom redu u 'B' stupcu, nalaze brojevi '-5' i '-7'

Konačni izračun bi bio
(1*(-5))+(1*(-7))=-12

Slika 4

Zbroj negativnih vrijednosti za dva uvjeta

Kako zbrojiti sve negativne vrijednosti za određeni mjesec bez pomoćnih stupaca

Ovaj zadnji primjer je sličan prethodnom, ali opet da izbjegnemo korištenje određene ćelije (u ovom slučaju 'E2' ćelija) kao uvjet za broj mjeseca, možemo koristiti ROW funkciju.

Dakle formula u 'I2' ćeliji je slijedeća:
=SUMPRODUCT(($B$2:$B$15<0)*(MONTH($A$2:$A$15)=ROW(A1))*$B$2:$B$15)

Slika 5

Zbrajanje negativnih vrijednosti za određeni mjesec bez korištenja pomoćnih stupaca

I na kraju u prilogu ovog tutorijala imate mogućnost Download datoteke na kojoj sam radio ovaj tutorijal.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela