logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali -Prikaži ili kopiraj zadnju popunjenu ćeliju u istom redu u Excelu, zadnja popunjena ćelija u redu Excela, Prikaži zadnji broj u retku, Prikaži podatak tekst iz zadnje popunjene ćelije u istom redu, Prikaži zaglavlje stupca za zadnju popunjenu ćeliju istog reda, Vrati zaglavlje naziva stupca za prvu praznu ćeliju poslije zadnje popunjene ćelije istog reda, Prikaži slovo stupca u kojem se nalazi prva prazna ćelija u istom retku, Konvertiranje broja stupca u slovo stupca

Prikaži ili kopiraj posljednju popunjenu ćeliju u istom redu u Excelu


Prikaži posljednju ili zadnju popunjenu ćeliju u istom redu

O ćelijama i radnjama nad njima (selektiranje, imenovanje, popunjavanje, premještanje i slično) pisao sam već na ovoj web stranici - tutorijala (pogledajte sadržaj tema na ovom webu). U ovom tutorijalu pokazati ću kako možemo prikazati kao rezutat podatak iz posljednje (zadnje) popunjene ćelije bilo da je broj, vrijednost ili tekst.

U ovim primjerima na slici ispod vi možete uočiti nekoliko načina prikaza (kopiranja) podatka iz zadnje popunjene ćelije istog reda ili prikaz slova stupca u kojem se nalazi prva prazna ćelija poslije zadnje popunjene ćelije.

Prikaz podatka iz zadnje popunjene ćelije istog reda u Excelu

Zadnja neprazna ćelija ili zadnja popunjena ćelija u istom redu (Last NonBlank cell)

Ako želite prikazati ili kopirati podatak iz zadnje popunjene ćelije u istom redu tada pogledajte situaciju na slici iznad i uočite 'L' stupac.

Formula u ćeliji 'L2' je slijedeća. (formulu kopirajte dolje). Ova formula vraća vrijednost ili broj iz zadnje popunjene ćelije u istom redu.

=LOOKUP(2;1/(1-ISBLANK(B2:J2));B2:J2)

Ove dvije formule ispod također vraćaju isti rezultat kao i prethodna. (9,99999999999999E+307 je ograničenje za unos najvećeg dopuštenog pozitivnog broja ili vrijednosti u Excelu 2013)

=LOOKUP(9,99999999999999E+307;B2:INDEX(B2:J2;MATCH(9,99999999999999E+307;B2:J2)))

ARRAY formula (CSE formula)

=IF(INT((COLUMNS($L2:L2)-1)/2)+1<=COUNT($B2:$J2);INDEX($B2:$J2;LARGE(IF($B2:$J2<>"";COLUMN($B2:$J2)-COLUMN($B2)+1);INT((COLUMNS($L2:L2)-1)/2)+1));"")

Ova ARRAY formula ispod također vraća isti rezultat kao i prethodne (data from Last Cell)

=IFERROR(INDEX(B2:J2;LARGE(IF(ISNUMBER(B2:J2);COLUMN(B2:J2)-COLUMN($B$2)+1);COLUMNS($B$2:B$2)));"")

Predzadnja popunjena ćelija iz istog reda (Second Last cell)

Ako želite prikazati vrijednost ili broj iz pretposljednje ili predzadnje popunjene ćelije, uočite na slici iznad stupac 'M' rezultate koje je vratila formula. Dakle, formula je prikazala vrijednost iz svake predzadnje ili pretposljednje ćelije koja sadrži neku vrijednost ili broj.

Formula u ćeliji 'M2' je slijedeća. Uočite u formuli broj (-2). Ovaj broj označava da tražimo drugu popunjenu ćeliju iz istog reda ali tako što nam je uvjet zadnja popunjena ćelija istog reda. Ako želite vratiti treću popunjenu ćeliju (računajući od zadnje popunjene ćelije, tada ovaj broj zamjenite sa brojem '-3'

=OFFSET(A2;0;COLUMNS(A2:J2)-COUNTBLANK(A2:J2)-2)

Vrati naziv zaglavlja stupca u kojem se nalazi zadnja popunjena ćelija u istom retku

Ako želite prikazati zaglavlje ili naziv stupca za posljednju popunjenu ćeliju tada iskoristite formulu ispod. Na slici iznad uočite ćelije od 'N2' do 'N5'.

ARRAY formula u ćeliji 'N2' je slijedeća. Formulu završite sa Ctrl+Shift+Enter (ne samo Enter tipka)

=IF(LOOKUP(2;1/(1-ISBLANK(B2:J2));B2:J2)<>"";INDEX($B$1:$J$1;LARGE(IF($B2:$J2<>"";COLUMN($B2:$J2)-COLUMN($B2)+1);INT((COLUMNS($N2:N2)-1)/2)+1));"")

Vrati zaglavlje stupca za prvu praznu ćeliju poslije zadnje popunjene ćelije u istom redu

Ako želite saznati u kojem stupcu se nalazi prva prazna ćelija (prva ne popunjena ćelija) u istom redu tada iskoristite formulu ispod. Uočite na slici iznad ćelije od 'L8' do 'L11'. Također uočite ugniježđenu funkciju COLUMNS($L2:L2) (Bold slova) koja u zavisnosti od stupca u kojem se nalazi formula mijenja slovo stupca iako ovo nije obavezno. Ako formulu postavite u stupac 'P' tada promijenite slova u adresi ($P2:P2).

ARRAY formula u ćeliji 'L8' je slijedeća.

=IF(OFFSET(A2;0;COLUMNS(A2:J2)-COUNTBLANK(A2:J2)-2)<>"";INDEX($B$1:$J$1;LARGE(IF($B2:$J2<>"";COLUMN($B2:$J2)-COLUMN($B2)+2);INT((COLUMNS($L2:L2)-1)/2)+1));"")

Vrati broj stupca u kojem se nalazi zadnja popunjena ćelija iz istog reda

Ako želite prikazati broj stupca u kojem se nalazi zadnja popunjena ćelija u istom redu tada iskoristite formulu ispod.

Formula u ćeliji 'M8' je slijedeća. Uočite da je rezultat ove formule broj '3' koji je identičan stupcu 'C' jer je 'C' stupac treći po redu.

=LOOKUP(2;1/(B2:J2<>"");COLUMN(B2:J2))

Konvertiranje broja stupca u slovo stupca

Ako umjesto broja stupca želite prikazati slovo zaglavlja stupca tada iskoristite slijedeću formulu.

Formula u ćeliji 'N8' je slijedeća. Ova formula koristi pomoćni stupac 'M'

=CHAR(64+M8)

Ako želite izbjeći pomoćni stupac tada formula je slijedeća. Dakle ugnijezdili smo formulu koja vraća broj stupca u formulu iznad.

=CHAR(64+LOOKUP(2;1/(B2:J2<>"");COLUMN(B2:J2)))

Ako želite kopirati vrijednost iz prve popunjene ćelije tada pogledajte tutorijal Kopiranje podatka iz prve popunjene ćelije

Tutorijali vezani za filtriranje u Excelu

- Prikaži posljednju popunjenu ćeliju iz filtriranog stupca
- Kopiraj podatak iz zadnje popunjene ćelije u istom retku
- Filtriranje u Excelu
- Sortiranje u Excelu
- Kako filtrirati svaki N-ti red
- Advanced Filter in Excel - Napredni filtar u Excelu
- Kako filtrirati između dva vremenska perioda u Excelu
- Filtriranje u Excelu koristeći zamjenske znakove (zvjezdicu)
- Kako sortirati ili filtrirati podatke na zaštićenom radnom listu
- Kako sakriti stupac nakon filtriranja ako je određena ćelija prazna
- Sortiranje i filtriranje kada su ćelije zaključane a radni list zaštićen lozinkom - Allow Users to Edit Range
- Automatsko povećanje broja reda nakon kopiranja formule

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela