logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali -Spriječavanje upisa podatka u Excel ćeliju ako nije ispunjen uvjet ili kriterij, Data Validation u spriječavanju unosa podataka u Excelu, Kako pomoću data Validation spriječiti unos broja koji sadrži više od jedne znamenke, Data Validation and Error Alert

Kako spriječiti unos podatka broja, teksta, datuma ili vrijednosti ako nije ispunjen uvjet ili kriterij - Data Validation


Zabrana unosa podataka u Excel ćelijama uz uvjet u drugim ćelijama

U situaciji kada trebate zabraniti ili spriječiti unos ili upis podatka u Excel ćeliju ako nisu ispunjeni svi uvjeti u drugim ćelijama za koje je vezan izračun u aplikaciji tada iskoristite moć Data Validation funkcije u excelu

Zabrana unosa podataka u Excel ćelijama uz uvjet u drugim ćelijama

Uzmimo primjer sa slike iznad. U stupac 'I' trebamo upisati datum kada se kompletira isplata računa koji je izdan određenoj tvrtci, dotična tvrtka plaća izdani račun ratama (4 rate). Uvjeti su ćelije u stupcima 'D2:G3'. Ako jedna od ćelija nije popunjena podatkom tada Excel treba zabraniti unos datuma u stupcu 'I'. Ako su ćelije D2:G2 popunjene tada će Excel dozvoliti upis datuma zatvaranja računa (kompletiranje računa).
SUM kontroliramo pomoću Conditional Formatting-a, tako da nam ćeliju oboja zelenom bojom ako je ispravan zbroj plaćenih rata. da bi spriječili upis datuma u Data Validation postavite slijedeće uvjete.

Dakle, selektirajte ćelije u stupcu 'I' u kojem unosimo datum

Na kartici 'Settings' u području 'Validation Criteria' u polju 'Allow:' izaberite iz padajuće liste naredbu 'Custom'

U polju 'Formula' upišite slijedeću formulu: =COUNTBLANK(D2:G2)=0

Ova formula pregledava i prebrojava prazne ćelije u rasponu 'D2:G2' i ako jedna od njih nije ispunjena vratit će rezultat veći od nule (0). Na ovaj način uvjet nije ispunjen pa prema tome Excel neće dozvoliti upis datuma (podatka).

Data validation formula

Ako želite možete postaviti poruku upozorenja (vidi sliku ispod) korisniku dotične Workbook i upozoriti ga na određeni problem. Naravno ovdje je primjer jednostavan pa se vidi da nisu sve ćelije popunjene. Ali ako imate situaciju od 100 i više redova ili više desetaka stupaca tada je ovo dobro rješenje.

Postavljanje poruke upozorenja u Data Validation - Error Alert

U slučaju da uvjet nije ispunjen Excel će prikazati poruku upozorenja na kojoj piše da nije dozvoljeno upisati datum ili podataka jer nisu ispunjeni postavljeni uvjeti. (slika ispod)

Poruka upozorenja o spriječavanju unosa podataka jer nije ispunjen uvjet

Kako zabraniti upis ili unos podatka u Excel ćeliju ako nije ispunjen uvjet iz drugih ćelija

Ako imate potrebu zabraniti upis u neku ćeliju ako nije ispunjen uvjet u nekoj drugoj ćeliji, iskoristite Data Validation. Uzmimo za primjer sliku desno u kojoj imamo ćeliju A1 u koju upisujemo podatke.

Uvjetujemo da u ćeliju B1 ne dozvoljavamo upis nekog podatka ako već postoji podatak u ćeliji A1.

Dakle ako ćelija 'A1' sadrži neki podatak zabrani upis u ćeliju B1

  1. Selektirajte ćeliju B1
  2. Pokrenite Data Validation
  3. U zoni "Allow" postavite opciju "Custom"
  4. U zoni "Formula" postavite formulu =IF(A1="";"";"")

Na kartici Input Message upišite poruku upozorenja tj. ulaznu poruku kao upute za popunjavanje ćelije

Poruka u okviru kada se selektira ćelija - Data Validation

Ograničavanje upisa maksimalnog broja ili maksimalne vrijednsoti u Excel ćeliju

Ako trebate u Excel ćeliji ograničiti (dozvoliti) maksimalnu vrijednost upisanog broja u ćeliju tada uradite slijedeće:

  1. Selektirajte sve ćelije u kojima ograničavate maksimalnu vrijednost ili maksimalan broj
  2. Pokrenite Data Validation klikom na Data => Data Validation
  3. U području "Allow" postavite opciju "Whole number" [ako su u pitanju decimalni brojevi izaberite "Decimal"]
  4. U području "Data" postavite opciju "less than" (druga opcija: less then or equal to)
  5. U području "Maximum" postavite broj za jedan veći od vašeg max. broja (npr: na slici desno max vrijednost dozvoljenog upisa je 99, dakle mi postavljamo broj 100)

Ograničavanje upisa maksimalnog broja ili maksimalne vrijednsoti u Excel ćeliju

 

Kako pomoću Data Validation spriječiti unos broja koji sadrži više od jedne znamenke

Ako želite u određenim Excel ćelijama dozvoliti upis samo jedne znamenke ili zabraniti unos više od jedne znamenke ili broja tada iskoristite Data Validation. Postavite Minimum i Maksimum znamenke kao uvjet a za polje 'Podaci' izaberite 'je između'.

Kako pomoću data Validation spriječiti unos broja koji sadrži više od jedne znamenke

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela