logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali - Vrati rezultat TRUE ako u istom redu postoji niz od Nth vrijednosti

Vrati TRUE ako u istom redu postoji niz od tri nule


Kako prikazati TRUE ako postoji niz od tri nule u istom redu

Ovaj Excel primjer baziran je na višestrukim varijantama brojeva u istom redu. Naš cilj je pronaći niz od tru nule u istom redu i vratiti TRUE. Uz to imamo jedan uvjet. Ignorirat ćemo nule koje se pojavljuju prije prvog broja većeg od nule.

Na slici ispod uočite situaciju i varijante vrijednosti u stupcima 'A:J' za isti redak. U stupcima 'L:P' nalaze se različite formule koje vraćaju TRUE/FALSE, zavisno od redoslijeda vrijednosti u istom redu. Svaka od tih formula bazira se na određenim uvjetima i vraća isti ili različit rezultat u odnosu na ostale formule. Da bi bili sigurni da ćemo imati ispravan rezultat za sve varijante, možemo u jednu formulu ugnijezditi više zasebnih formula.
Tako formula u 'R' stupcu koristi OR funkciju =OR(formula1;formula2;formula3;formula4;formula5)

Na slici uočite ćelije istaknute bojom koje imaju niz od tri nule a naš cilj je vratiti TRUE za svaki red u kojem se pojavljuje neprekinuti niz od 3 nule, ali tako da ignoriramo niz nula koji se nalazi ispred prve vrijednosti koja je veća od nule.

Izbroji nule i vrati TRUE ako postoji niz od 3 nule u istom retku

Formula koja pronalazi tri nule u nizu i vraća TRUE bazirana na jednom uvjetu

ARRAY formula u 'L2' ćeliji je slijedeća. (Ova CSE formula broji sve vrijednosti koje su nula a nalaze se u neprekinutom nizu, formula vraća TRUE samo ako zadnja vrijednost u istom redu nije veća od nule, Dakle ovdje imamo jedan uvjet. Uočite da su ovdje ugniježđene INDIRECT/LARGE funkcije. Ove dvije funkcije nam osiguravaju da konačna formula pronađe posljednji stupac u kojem se pojavljuje vrijednost veća od nule i broji nule u nizu poslije posljednje ćelije koja sadrži vrijednost veće od nule iz istog reda. Konkretno, LARGE CSE formula ispod, pronalazi zadnji stupac u kojem se nalazi broj veći od nule a to je po redoslijedu sedmi stupac i kada mu pribrojim funkciju CHAR(64), rezultat je 'G' stupac. Ostatak INDIRECT formule vraća raspon ćelija 'G2:J2'. COUNTIF funkcija broji koliko se nula nalazi u nizu datog raspona ćelija i ako ista pronađe tri ili više nula u nizu kao rezultat će vratiti TRUE. IFERROR funkcija vraća FALSE ako Countif funkcija vrati grešku ili FALSE).
=IFERROR(COUNTIF(INDIRECT(CHAR(64+LARGE(IF(A2:J2>0;COLUMN(A2:J2));1))&ROW(A2)&":J"&ROW(A2);TRUE);"=0")>=3;FALSE)

Brojanje niza od Nth vrijednosti iza predzadnje vrijednosti veće od nule

ARRAY formula u 'M2' ćeliji je slijedeća. (Ova CSE formula je ista kao i prethodna i radi na isti način ali tako da se bazira na pred-posljednju vrijednost veću od nule)
=IFERROR(COUNTIF(INDIRECT(CHAR(64+LARGE(IF(A2:J2>0;COLUMN(A2:J2));2))&ROW(A2)&":J"&ROW(A2);TRUE);"=0")>=3;FALSE)

Kako izbrojati niz od 3 nule poslije treće pred-pred-posljednje vrijednosti veće od nule

ARRAY formula u 'N2' ćeliji je slijedeća. (Ova CSE formula je ista kao i prethodna i radi na isti način ali tako da se bazira na vrijednost veću od nule, prije pred-posljednje vrijednosti koja je različita od nule)
=IFERROR(COUNTIF(INDIRECT(CHAR(64+LARGE(IF(A2:J2>0;COLUMN(A2:J2));3))&ROW(A2)&":J"&ROW(A2);TRUE);"=0")>=3;FALSE)

Broji tri vrijednosti u neprekinutom nizu između dvije vrijednosti veće od nule u istom redu

ARRAY formula u 'O2' ćeliji je slijedeća. (Ova SUM CSE formula se bazira na točan broj ćelija neprekinutog niza. Dakle ova formula gleda isključivo pojavljivanje tri nule u nizu između dvije vrijednosti veće od nule. Kada pronađe niz od tri nule između dvije vrijednosti koje su veće od nule tada će vratiti TRUE kao rezultat. Baza ove formule je FREQUENCY funkcija, koja koristi COLUMN funkciju).
=SUM(IF(FREQUENCY(IF(A2:J2=0;COLUMN(A2:J2));IF(A2:J2>0;COLUMN(A2:J2)))=3;1))>0

Brojanje niza Nth vrijednosti veće od nule u istom redu

ARRAY formula u 'P2' ćeliji je slijedeća. (Ova CSE formula broji nule koje se pojavljuju između vrijednosti koje nisu nula. Tako MAX formula u određenom koraku kalkulacije vraća izraz =MAX({2;1;0;0;3})=3. (Koristite Evaluate formula i 'F9' tipku da bi vidjeli ovaj korak kalkulacije. Uočite na slici broj pojavljivanja vrijednosti nula, između dvije vrijednosti veće od nule. I na kraju ako se u rasponu nalazi vrijednost '=3', kao rezultat vraća TRUE).
=MAX(FREQUENCY(IF(A2:J2=0;COLUMN(A2:J2));IF(A2:J2<>0;COLUMN(A2:J2))))=3

Kako vratiti TRUE ako u istom redu postoji niz od tri nule

Konačna ARRAY formula koja se nalazi u 'R2' ćeliji je ispod: (Ova formula koristi sve četiri prethodne formule kako bi osigurala provjeru višestrukih varijanti svih vrijednosti u istom redu.
=OR(
IFERROR(COUNTIF(INDIRECT(CHAR(64+LARGE(IF(A2:J2>0;COLUMN(A2:J2));1))&ROW(A2)&":J"&ROW(A2);TRUE);"=0")>=3;FALSE);
IFERROR(COUNTIF(INDIRECT(CHAR(64+LARGE(IF(A2:J2>0;COLUMN(A2:J2));2))&ROW(A2)&":J"&ROW(A2);TRUE);"=0")>=3;FALSE);
IFERROR(COUNTIF(INDIRECT(CHAR(64+LARGE(IF(A2:J2>0;COLUMN(A2:J2));3))&ROW(A2)&":J"&ROW(A2);TRUE);"=0")>=3;FALSE);
SUM(IF(FREQUENCY(IF(A2:J2=0;COLUMN(A2:J2));IF(A2:J2>0;COLUMN(A2:J2)))=3;1))>0;
MAX(FREQUENCY(IF(A2:J2=0;COLUMN(A2:J2));IF(A2:J2<>0;COLUMN(A2:J2))))=3
)

I na kraju u prilogu ovog tutorijala imate mogućnost Download datoteke na kojoj sam radio ovaj tutorijal.

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela