logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Kako prikazati sve podatke koji ispunjavaju dva uvjeta ako su uvjeti isto zaglavlje redova i zaglavlje stupaca

Popis svih podataka koji ispunjavaju dva uvjeta istih zaglavlja redova i zaglavlje stupaca


Dva uvjeta - Višestruko zaglavlje redova i zaglavlje stupaca - Vrati popis višestrukih sjecišta

Ako imate potrebu prikazati sve podatke ako su ispunjena dva uvjeta koji se podudaraju sa višestrukim zaglavljem redova i jednim zaglavljem stupca na pravom ste mjestu. Na ovoj web stranici nalazi se Excel tutorijal u kojem možete naći formule koje će prikazati listu svih rezultata ako se podudaraju dva uvjeta.

Na slici ispod uočite, U 'A' stupcu (Row headers) nalaze se duplikati podataka. U prvom redu nalaze se jedinstveni podaci (Column headers). Naš cilj je prikazati sve podatke iz sjecišta za dva uvjeta.

Uvjeti se nalaze u slijedećim ćelijama:

  • Uvjet u 'G2' ćeliji -> Podatak koji je duplikat u 'A' stupcu (Multiple Row headers)
  • Uvjet u 'H2' ćeliji -> Podatak koji je unikat u prvom redu (Column header)

Dakle, mi želimo vratiti sve podatke koji se nalaze u sjecištu ova dva uvjeta. S obzirom, da imamo višestruka zaglavlja redova, potrebno je prikazati sve podatke koji ispunjavaju dva uvjeta( koje Excel formula pronađe).

Višestruko zaglavlje redova i zaglavlje stupaca - Vrati popis višestrukih sjecišta

 

Prikaz svih sjecišta ako se podudaraju zaglavlje redova i zaglavlje stupca.

Da bi riješili ovaj navedeni problem tj. prikazali sve podatke iz sjecišta za dva uvjeta red/stupac potrebno je pronaći sve redove u kojima se pojavljuje prvi uvjet.

Za pronalaženje broja redova koji ispunjavaju prvi uvjet možemo koristiti ARRAY formulu ispod. Ako se pitate zašto koristimo Array (CSE) formulu tada uočite da imamo više redova (duplikata) u kojima se nalazi naš uvjet "House5" a da bi separirali brojeve redova u formuli koristimo raspon ćelija '$A$2:$A$20' i kreiramo matričnu formulu ili formulu polja. Kopirajte formulu dole i uočite u kojim sve redovima se nalazi prvi uvjet.
=IF(ROWS($K$2:K2);SMALL(IF($A$2:$A$20=$G$2;ROW($A$2:$A$20)-ROW($A$2)+1);ROWS($K$2:K2));"")

Za pronalaženje broja stupca koristiti ćemo formulu ispod. Ovdje nema potrebe koristiti CSE formulu jer su podaci unikati i ne ponavljaju se. Tako će formula vratiti samo jedan broj, koji označava broj stupca u navedenom rasponu ćelija.
=MATCH(H$2;$B$1:$E$1;0)

Nakon što kopiramo formulu, potrebno je provjeriti da li je formula vratila željeni rezultat. Naš rezultat treba biti pozitivan broj. Znači, mi želimo vrijednost pretvoriti u broj. Ovo možemo uraditi koristeći Excel 'N' funkciju i IFERROR funkciju koja je zamjena za IF/ISERROR funkcije.

I na kraju kada ugnijezdimo navedene formule u jednu konačnu formulu ona može izgledati kao ove dvije formule ispod.

ARRAY formula na slici iznad u 'I2' ćeliji je slijedeća: (formulu kopirajte dole)
=IF(N(IFERROR(IF(ROWS($G$2:G2);SMALL(IF($A$2:$A$20=$G$2;ROW($A$2:$A$20)-ROW($A$2)+1);ROWS($G$2:G2));"")
+0;""));INDEX($B$2:$E$20;IFERROR(IF(ROWS($G$2:G2);SMALL(IF($A$2:$A$20=$G$2;ROW($A$2:$A$20)-ROW($A$2)+1);
ROWS ($G$2:G2));"")+0;"");MATCH(H$2;$B$1:$E$1;0));"")

Array formula na slici iznad u 'K2' ćeliji je slijedeća: (formulu kopirajte dole)
=IF(N(IFERROR(IF(ROWS($K$2:K2);SMALL(IF($A$2:$A$20=$G$2;ROW($A$2:$A$20)-ROW($A$2)+1);ROWS($K$2:K2));"")
;""));INDEX($B$2:$E$20;IF(ROWS($K$2:K2);SMALL(IF($A$2:$A$20=$G$2;ROW($A$2:$A$20)-ROW($A$2)+1);
ROWS($K$2:K2));"");MATCH(H$2;$B$1:$E$1;0));"")

Kako prikazati sve podatke za višestruke stupce ako su ispunjeni uvjeti za duplikate redova

Ako želite vratiti sve podatke za višestruke stupce tada koristite formulu ispod slike.

Popis svih podataka za višestruke uvjete redova i stupaca

ARRAY formula u 'H2' ćeliji je slijedeća: (formulu kopirajte u desno pa sve dole)
=IFERROR(INDEX($A$2:$E$20;SMALL(IF($A$2:$A$20=$G$2;ROW($A$2:$A$20)-1);ROWS($1:1));COLUMN(B$2));"")

ili ova ARRAY formula ispod

=IFERROR(INDEX($A$2:$E$20;SMALL(IF($A$2:$A$20=$G$2;ROW($A$2:$A$20)-1);ROWS($1:1));COLUMNS($F:G));"")

Ovaj dio formule 'ROW($A$2:$A$20)-1' možemo postaviti kao 'ROW($A$1:$A$20)', ali tada trebate promijeniti i postaviti ispravan raspon ćelija u ostalim dijelovima formule. tada formula treba izgledati ovako.
=IFERROR(INDEX($A$1:$E$20;SMALL(IF($A$1:$A$20=$G$2;ROW($A$1:$A$20));ROWS($1:1));COLUMN(B$2));"")

Uočite razliku u ove dvije formule iznad. Korištene su Excel funkcije COLUMN i COLUMNS. Obje funkcije vraćaju isti rezultat.

I na kraju u prilogu ovog tutorijala imate mogućnost Download datoteke na kojoj sam radio ovaj tutorijal.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela