logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Kako vratiti pripadajući podatak iz istog reda ako je pronađen dio teksta u rečenici, Vrati podatak ako je pronađen dio teksta u jednoj ćeliji, Kako koristiti zvjezdicu kao uvjet za pronalaženje dijela teksta koji se nalazi u jednoj ćeliji.

Vrati podatak ako je pronađen dio teksta u jednoj ćeliji


Kako vratiti pripadajući podatak iz istog reda ako je pronađen dio teksta u rečenici

Ako ste kontinuirani korisnik Excela, vjerujem da ste se barem jedanput susreli sa problemom vezanim za tekst. U ovom Excel tutorijalu prikazat ću kako riješiti problem pronalaska dijela teksta u rečenici, koristeći zvjezdicu (Wildcards). U ovom slučaju kao uvjet, imamo rečenicu koja se nalazi u jednoj ćeliji. Zadatak je, u bazi podataka (žuta boja) pronaći dio teksta iz rečenice i vratiti podatak iz drugog stupca u istom redu.

Na slici ispod uočite situaciju zadatka. U rasponu ćelija 'A2:C11' nalaze se naši izvorni podaci tj. baza podataka. U rasponu ćelija 'A13:C18' nalaze se očekivani rezultati. Uočite da sam dijelove teksta istakao bojom fonta, radi lakšeg razumijevanja ovog Excel tutorijala. Naš cilj je postaviti jednu formulu u 'B14' ćeliju i dobiti rezultat iz 'B2:B11' i 'C2:C11' raspona ćelija.

Za prvi primjer ću uzeti rečenicu u 'A14' ćeliji. Ova rečenica "Ovo je Asus ploča" je uvjet. Naša formula treba pronaći jednu riječ u rečenici koja se nalazi u 'A2:A11' rasponu ćelija i vratiti podatak iz istog reda ali susjednog stupca. Jednostavno rečeno, potrebno je pronaći bilo koju riječ koja se nalazi u izvornim podacima i kao rezultat vratiti pripadajući podatak iz istog reda.

Za drugi primjer u obzir ću uzeti rečenicu "Ovo je najbolji miš za igre". Dakle, formula treba u ovoj rečenici prepoznati bilo koju riječ u bazi podataka. Kao što vidite rezultat za 'B' stupac je "PC" jer je formula pronašla riječ "miš" i vratila podatak iz istog reda ali susjednog 'B' stupca.

Prikaz podataka iz susjednog stupca ako je pronađen dio teksta u rečenici

Ovdje želim napomenuti da prikazane formule, vraćaju podatak iz prvog pronađenog reda ako se podudara bilo koja riječ u bazi podataka. Znači ako imamo rečenicu koja sadrži dva pojma iz baze podataka, formula će vratiti podatak za prvu riječ koju pronađe u bazi podataka startavši od prvog reda prema dole (silazno).

 

Prikaz podatka iz istog reda ako formula pronađe dio teksta u bazi podataka

Da bi riješili navedeni zadatak, možemo koristiti slijedeće CSE formule. (U ovim formulama korištene su kombinacije ugniježđenih Excel funkcija)

ARRAY formula u 'B14' ćeliji je slijedeća:
=IFERROR(INDEX(B$2:B$11;SMALL(IF(ISNUMBER(SEARCH(" "&$A$2:$A$11&" ";" "&$A14&" "));ROW($A$2:$A$11)-MIN(ROW($A$2:$A$11))+1;"");COLUMN($A$1)));"")

Druga ARRAY formula koju možemo koristiti je slijedeća:
=IFERROR(INDEX(B$2:B$11;MATCH(TRUE;ISNUMBER(SEARCH("*"&$A$2:$A$11&"*";"*"&$A14&"*"));0));"")

U koliko koristite Excel 2003 tada umjesto IFERROR funkcije vi možete koristiti ugniježđenu kombinaciju IF i ISERROR funkcija.

Pronađi riječ kao uvjet u rečenici i vrati podatak iz istog reda

Ako imamo drugačiji problem, tj. suprotne podatke za razliku od prvog slučaja, tada možemo koristiti LOOKUP funkciju. Znači, u bazi podataka (zelena boja ćelija) nalaze se rečenice u jednoj ćeliji. Naš uvjet je jedna riječ. Uočite da formula ispod vraća rezultat za prvu pronađenu riječ u tekstu počevši od zadnjeg reda (uzlazno).

Vraćanje podataka koristeći zvjezdicu ako je uvjet jedna riječ koja se nalazi u tekstu

Dakle, u ovom slučaju imamo različite riječi kao uvjete. Ovdje je uvjet jedna jedina riječ koju tražimo u bazi podataka. Za primjer uzeti ću riječ "Monitor" u 'A11' ćeliji. Uočite da se dotična riječ pojavljuje u dvije ćelije tj. dvije rečenice u bazi podataka ('A6' i 'A7' ćelije). Formula ispod, traži će riječ 'Monitor' i kada pronađe rečenicu u kojoj se nalazi dotična riječ, vratiti će podatak iz istog reda iz susjednog stupca. Ako postoji više rečenica u kojima se nalazi dotična riječ (naš uvjet) tada će formula vratiti podatak iz prve pronađene ćelije startavši od zadnjeg reda prema gore (uzlazno).

Formula u 'B10' ćeliji je slijedeća: (kopirajte je u desno pa obje ćelije prema dole)
=IFERROR(LOOKUP(99999;SEARCH("*"&$A10&"*";$A$2:$A$7);B$2:B$7);"")

I na kraju u prilogu ovog tutorijala imate mogućnost Download datoteke na kojoj sam radio ovaj tutorijal.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela