logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali -Kako spelovati vojni kod u Excelu, Radioamatersko spelovanje vojnog koda, Military code spelling in Excel, Spelovanje rečenice ili fraze u Excelu koristeći formulu

Spelovanje koda u Excelu 2013


Spelovanje radio-amaterskog koda - Military code u Excelu 2013

Excel možemo iskoristiti za automatsko spelovanje vojnog ili radioamaterskog koda. Vjerujem da ste u dosta vojnih filmova uočili kako se određeni znakovi (slova i brojevi) izgovaraju određenim riječima. Vojni kodovi imaju određeno značenje u svakoj državi, radioamaterski kod za spelovanje ima međunarodno značenje, a vjerujem da svaka država ima svoje riječi za identifikaciju određenih slova u nekim granama (radioamaterizam, oznake aviona i slično).

Ja ću ovdje prikazati jedan primjer za slovne/brojevne oznake i ekvivalente njihovih riječi. Dakle pomoću formule mi možemo pročitati kod i automatski ispisati sve riječi koje pripadaju određenom kodu.

Uočite na slici ispod situaciju. U stupcu 'A' nalaze se slovne i brojčane oznake a u stupcu 'B' nalaze se pripadajuće riječi za svaki kod. Naravno u radioamaterizmu ove riječi mogu izgledati drugačije. U stupcu 'D' nalaze se kodovi (10 znamenki) a u stupcu 'F' nalazi se formula koja u čita kod iz stupca 'D' i vraća popis riječi za pročitani kod (spelovanje)

Vojni ili radioamaterski kod i spelovanje

Ako pogledamo malo sadržaj stupca 'A' možemo uočiti da on sadrži slova i brojeve. Ako riješavamo ovaj zadatak sa formulom VLOOKUP ili INDEX/MATCH dolazi do problema jer imamo slova/brojeve. Naravno ovaj zadatak možemo riješiti koristeći pomoćne stupce ili ćelije a isto tako i VBA UDF funkciju.

Moj cilj je riješiti zadatak bez korištenja pomoćnih stupaca/ćelija a isto tako bez VBA ili UDF koda.

Zadatak je riješen slijedećom formulom u ćeliji 'F1' koja je kopirana dolje. (formula treba biti u jednoj liniji)

=VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($D1;1;1));MID($D1;1;1));$A$1:$B$36;2;FALSE)&" "&VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($D1;2;1));MID($D1;2;1));$A$1:$B$36;2;FALSE)&" "&VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($D1;3;1));MID($D1;3;1));$A$1:$B$36;2;FALSE)&" "&VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($D1;4;1));MID($D1;4;1));$A$1:$B$36;2;FALSE)&" "&VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($D1;5;1));MID($D1;5;1));$A$1:$B$36;2;FALSE)&" "&VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($D1;6;1));MID($D1;6;1));$A$1:$B$36;2;FALSE)&" "&VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($D1;7;1));MID($D1;7;1));$A$1:$B$36;2;FALSE)&" "&VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($D1;8;1));MID($D1;8;1));$A$1:$B$36;2;FALSE)&" "&VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($D1;9;1));MID($D1;9;1));$A$1:$B$36;2;FALSE)&" "&VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($D1;10;1));MID($D1;10;1));$A$1:$B$36;2;FALSE)

Nemojte se uplašiti ove dugačke formule. To je u stvari jedna formula umnožena 10 puta jer imamo deset znakova u ćeliji 'D1'. Ovu formulu mogli smo koristiti i u kombinaciji sa CONCATENATE funkcijom.

Dakle osnovna formula je =VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($D1;1;1));MID($D1;1;1));$A$1:$B$36;2;FALSE)

Ova formula vraća za svaki znak koji je uvjet iz stupca 'A' ekvivalentnu riječ iz stupca 'B'. Ova formula opet se sastoji od više funkcija koje su ugniježđene. Ja ću pokušati objasniti kako funkcionira ova osnovna formula.

Uočite MID funkciju koja je ugniježđena unutar ABS Excel funkcije kao i unutar IFERROR Excel funkcije.

MID Excel funkcija ima sintaksu:

MID(text;start_num;num_chars)

Dakle ova funkcija pretražuje ćeliju sa tekstom; počevši od određenog znaka; kao rezultat vraća određeni broj znakova. S obzirom da u ćeliji 'D1' postoje slova i brojevi, dolazi do problema kada formula naiđe na broj. U stvari ova formula će ispravno vratiti znak koji tražimo ali će stvoriti komplikaciju funkciji Vlookup kada se pojavi broj. Tada bi formula sa funkcijom Vlookup vratila error #N/A.

Ako gledamo samo na prvi znak u 'D1' (slovo A) tada ova formula vraća ispravan rezultat
=VLOOKUP(MID($D$1;1;1);$A$1:$B$36;2;FALSE)

Ako gledamo na drugi znak u 'D1' (broj 0) tada ova formula vraća grešku #N/A
=VLOOKUP(MID($D$1;1;1);$A$1:$B$36;2;FALSE)

Da bi smo izbjegli ovu grešku #N/A koristiti ćemo drugu Excel funkciju ABS u koju ćemo ugnijezditi našu MID funkciju. Dakle sada formula izgleda ovako ispod.

=ABS(MID($D1;1;1)) => za brojeve

Ova formula vratiti će ispravan rezultat kada se pojavi znak nekog broja, ali će vratiti grešku #VALUE! ako je dotični znak tekstualni ili slovo. Znači opet imamo problem. Ipak da bi izbjegli ovaj problem upotrijebiti ćemo Excel funkciju IFERROR.

dakle imamo dvije vrste formula

=ABS(MID($D1;1;1)) => za brojeve
=MID($D1;1;1) => za slova

 

Ja ne bih ulazio sada u dubinu objašnjenja ovih funkcija ABS/MID. Dovoljno je reći da imaju dva stanja, error/rezultat.
Prvo da objasnim sintaksu funkcije IFERROR.

=IFERROR(formula;"")

Dakle našu ABS/MID formulu ugnijezdimo unutar IFERROR funkcije i ako je rezultat OK tada će vratiti dotični rezultat a ako nije OK tada će vratiti praznu ćeliju. S obzirom da imamo dvije vrste oznaka (slova/brojevi) i ako koristimo jednu vrstu formule za prvu vrstu znakova, tada imamo problem sa drugom formulom za drugu vrstu znakova. Da bi izbjegli ovaj problem u funkciju IFERROR ugraditi ćemo obe vrste formula, pa tako slijedi formula

=VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($D1;1;1));MID($D1;1;1));$A$1:$B$36;2;FALSE)

Nadam se da razumijete ostatak Vlookup formule.
I na kraju imamo rezultat spelovanje riječi za svaki određeni znak. Pogledajte ćeliju 'F1' na slici iznad.

Što je osnovni problem kod ove Vlookup formule u ovom slučaju. Problem je što imamo slova i brojeve. Funkcija MID vraća sve rezultate kao tekst, pa nastaje problem kada se pojavi znak "broj" a formula ga tretira kao tekst. Da bi ovo razumjeli probajte sami formulu Vlookup i pogledajte tok izračuna preko Evaluate formula.

Spelovanje brojeva i slova - postavljanje formule u Name Manager

Ovaj zadatak može biti riješen i na drugačiji način. U Name Manager postavimo deset formula koje imenujemo različitim imenima. Dakle, na Formulas tab kliknite na Name Manager naredbu

U polje Name: spelling1 (spelling2, spelling3 itd.)
U polje Scope: Sheet1
U polje Refers to: postaviti formulu za svako ime

Imenovanje nove formula u Name Manageru

Za svako ime formule spelling1, spelling2, ... spelling10 postavite odgovarajuću formulu

=VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F$1;1;1));MID($F$1;1;1));$A$1:$B$36;2;FALSE)
=VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F$1;2;1));MID($F$1;2;1));$A$1:$B$36;2;FALSE)
=VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F$1;3;1));MID($F$1;3;1));$A$1:$B$36;2;FALSE)
...
...
=VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F$1;10;1));MID($F$1;10;1));$A$1:$B$36;2;FALSE)

i na kraju u ćeliju 'F1' postavite formulu (ovu formulu ispod formulu kopirajte dolje)

=CONCATENATE(spelling1;" "; spelling2;" ";spelling3;" ";spelling4;" ";spelling5;" ";spelling6;" ";spelling7;" ";spelling8;" ";spelling9;" ";spelling10;" ";)

Spelovanje rečenice ili fraze u Excelu koristeći formulu

Ako želite spelovati rečenicu koja sadrži dodatne znakove kao što su: zarez, točka, blanko karakter itd. u raspon ćelija dodajte dotične znakove i pripadajuće riječi a u formulama proširite raspon ćelija $A$1:$B$39.

Za uvećanje kliknite na sliku

Spelling phrase in Excel

Za ovaj slučaj do 16 karaktera formula se mijenja i formula izgleda ovako (formula mora biti u jednoj liniji koda)

=IFERROR(VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F1;1;1));MID($F1;1;1));$A$1:$B$39;2;FALSE);"")&" "&IFERROR(VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F1;2;1));MID($F1;2;1));$A$1:$B$39;2;FALSE);"")&" "&IFERROR(VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F1;3;1));MID($F1;3;1));$A$1:$B$39;2;FALSE);"")&" "&IFERROR(VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F1;4;1));MID($F1;4;1));$A$1:$B$39;2;FALSE);"")&" "&IFERROR(VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F1;5;1));MID($F1;5;1));$A$1:$B$39;2;FALSE);"")&" "&IFERROR(VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F1;6;1));MID($F1;6;1));$A$1:$B$39;2;FALSE);"")&" "&IFERROR(VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F1;7;1));MID($F1;7;1));$A$1:$B$39;2;FALSE);"")&" "&IFERROR(VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F1;8;1));MID($F1;8;1));$A$1:$B$39;2;FALSE);"")&" "&IFERROR(VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F1;9;1));MID($F1;9;1));$A$1:$B$39;2;FALSE);"")&" "&IFERROR(VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F1;10;1));MID($F1;10;1));$A$1:$B$39;2;FALSE);"")&" "&IFERROR(VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F1;11;1));MID($F1;11;1));$A$1:$B$39;2;FALSE);"")&" "&IFERROR(VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F1;12;1));MID($F1;12;1));$A$1:$B$39;2;FALSE);"")&" "&IFERROR(VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F1;13;1));MID($F1;13;1));$A$1:$B$39;2;FALSE);"")&" "&IFERROR(VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F1;14;1));MID($F1;14;1));$A$1:$B$39;2;FALSE);"")&" "&IFERROR(VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F1;15;1));MID($F1;15;1));$A$1:$B$39;2;FALSE);"")&" "&IFERROR(VLOOKUP(IFERROR(ABS(MID($F1;16;1));MID($F1;16;1));$A$1:$B$39;2;FALSE);"")

Formulu možete kopirati prema dolje i imati rezultat spelovanja rečenica iz stupca D.

Nadam se da sada shvaćate kako funkcionira ova višestruka formula. I na kraju što smo postigli ovom dugačkom formulom na početku tutorijala. Automatski smo pročitali tekstualni kod u ćeliji 'D1' i kao rezultat vratili sve pripadajuće riječi. Također pogledajte tutorijal Imenovanje formule u Excelu

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela