logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Prikaži zaglavlja redova i stupaca za ako se podudara vrijednost iz sjecišta raspon aćelija

Vrati zaglavlje reda i zaglavlje stupca ako se podudara vrijednost u sjecištu raspona ćelija


Kako upariti zaglavlje redova i zaglavlje stupaca ako je ispunjen kriterij iz sjecišta raspona

U ovom Excel tutorijalu pokazat ću kako možemo prikazati zaglavlje reda i zaglavlje stupca ako je ispunjen uvjet iz sjecišta raspona ćelija. Na slici ispod uočite situaciju našeg zadatka.

U 'A1:F6' rasponu ćelija nalaze se naši podaci. U 'A2:A6' rasponu ćelija nalaze se imena radnika. Isto tako u prvom retku u 'B1:F1' rasponu ćelija, nalaze se imena radnika. U 'B2:F6' rasponu ćelija nalaze se vrijednosti izražene u postotcima. Mi želimo znati koji sve radnici (vertikalno i horizontalno) su pridruženi određenom postotku. Dakle, naš uvjet je postotak iz sjecišta raspona podataka i mi želimo upariti radnike za relevantni postotak.

Prikaz zaglavlja reda i zaglavlja stupca za uvjet iz sjecišta

 

Uparivanje zaglavlja reda i zaglavlja stupca za uvjet iz sjecišta raspona

Ovaj zadatak možemo riješiti na više načina, koristeći različite formule. Ja sam prikazao tri načina rješavanja problema. Uočite da je uvjet postavljen u 'I1' ćeliji.

Prvi način rješavanja zadataka

U 'J1' ćeliji nalazi se formula ispod. (Ova formula broji koliko se puta uvjet pojavljuje u 'B2:F6' rasponu ćelija i ova ćelija je korištena samo za prvi slučaj rješavanja problema)
=COUNTIFS($B$2:$F$6;$I$1)

ARRAY formula u 'I2' ćeliji je ispod. (Ova CSE formula vraća podatak iz zaglavlja reda za ispunjeni uvjet u istom redu, formulu kopirajte dole)
=IF(ROWS($I$1:I1)<=$J$1;INDEX($A$2:$A$6;SMALL(IF($B$2:$F$6=$I$1;ROW($A$2:$A$6)-ROW($A$2)+1);ROWS($I$1:I1)));"")

ARRAY formula u 'J2' ćeliji je ispod. (Ova CSE formula vraća podatak iz zaglavlja stupca za ispunjeni uvjet u istom stupcu, formulu kopirajte dole)
=IF($I2="";"";INDEX($B$1:$F$1;SMALL(IF(INDEX($B$2:$F$6;MATCH($I2;$A$2:$A$6;0);0)=$I$1;COLUMN($B$1:$F$1)-COLUMN($B$1)+1);COUNTIFS($I$2:I2;I2))))

Drugi način rješavanja zadataka

ARRAY formula u 'I10' ćeliji je ispod. (Ova CSE formula vraća podatak iz zaglavlja reda za ispunjeni uvjet u istom redu. Uočite da ova CSE formula sadrži ugniježđenu funkciju COUNTIF. Dakle ova formula ne koristi 'J1' ćeliju)
=IF(ROWS($I$1:I1)<=COUNTIFS($B$2:$F$6;$I$1);INDEX($A$2:$A$6;SMALL(IF($B$2:$F$6=$I$1;ROW($A$2:$A$6)-ROW($A$2)+1);ROWS($I$1:I1)));"")

ARRAY formula u 'J10' ćeliji je ispod. (Ova CSE formula vraća podatak iz zaglavlja stupca za ispunjeni uvjet u istom stupcu i identična je formuli u prethodnom slučaju)
=IF($I10="";"";INDEX($B$1:$F$1;SMALL(IF(INDEX($B$2:$F$6;MATCH($I10;$A$2:$A$6;0);0)=$I$1;COLUMN($B$1:$F$1)-COLUMN($B$1)+1);COUNTIFS($I$10:I10;I10))))

Treći način rješavanja zadataka

ARRAY formula u 'I18' ćeliji je ispod. (Ova CSE formula vraća podatak iz zaglavlja reda za ispunjeni uvjet u istom redu. Uočite da ova CSE formula sadrži ugniježđenu funkciju COUNTIF. Dakle, ova formula također, ne koristi podatak iz 'J1' ćelije. Također, uočite razliku karaktera '>' i '<=' koji je označen crvenim fontom)
=IF(ROWS(A$1:A1)>COUNTIF($B$2:$F$6;$I$1);"";INDEX($A$2:$A$6;SMALL(IF($B$2:$F$6=$I$1;ROW($B$2:$F$6)-ROW($B$2)+1);ROWS(A$1:A1))))

ARRAY formula u 'J18' ćeliji je ispod. (Ova CSE formula vraća podatak iz zaglavlja stupca za ispunjeni uvjet u istom stupcu)
=IF(I18="";"";INDEX($B$1:$F$1;MATCH($I$1;INDEX($B$2:$F$6;MATCH(I18;$A$2:$A$6;0);0);0)))

Ako radite sa većim rasponom podataka i kopirate formule u desnu stranu, tada imajte na umu da treba korektno postaviti apsolutne i relativne adrese u formulama. Naravno unutar ROWS() funkcije, vi možete koristiti i druge raspone.

I na kraju u prilogu ovog tutorijala imate mogućnost Download datoteke na kojoj sam radio ovaj tutorijal.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela