logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Umetanje slike u spojene ćelije Excela i automatsko prilagođavanje veličine, Kako insertirati sliku u spojene ćelije iz foldera i automatski prilagoditit sliku veličini ili dimenzijama ćelije, Insert picture or image and resize to Excel merged cell

Umetanje slike iz mape na HDD u ćeliju ili spojene ćelije i prilagođavanje slike dimenzijama i veličini ćelije


Kako dodati sliku u Excel ćeliju pomoću VBA i automatski je prilagoditi veličini ćelije (spojenih ćelija)

U ovom tutorijalu pokazat ću kako možemo umetnuti sliku u selektiranu ćeliju (spojene ćelije) iz mape na našem hard disku. Ovo insertiranje slike iz foldera u specifičnu ćeliju izvodi se korištenjem VBA makronaredbe u prilogu ovog tutorijala.

Želim odmah napomenuti da ova VBA makronaredba u prilogu umeće sliku u selektiranu ćeliju koju čine dvije spojene ćelije na način da sliku prilagodi visini spojene Excel ćelije a širina se automatski prilagođava. Npr: Ako jednu te istu sliku umetnemo u tri ćelije različitih visina (Row High) slika će se ili smanjiti ili povećati da bi se prilagodila visine selektirane ćelije.

Na slici ispod uočite situaciju i ćelije u koje trebamo prikazati, dodati ili importirati slike iz foldera sa našeg Diska koje biramo odabirom preko dijaloškog prozora 'Izaberi sliku za umetanje' nakon pokretanja VBA makronaredbe. Uočite da su tri ćelije različitih dimenzija i uz to spojene su.

Tako imamo slijedeće spojene ćelije: B3='B3:C3' ; B5='B5:C5' ; B7='B7:E7'. U ove ćelije trebamo dodati slike koje ćemo odabrati iz mape na disku. Svaka dodana (insertirana) slika prilagoditi će se veličini ćelije koje smo selektirali prije pokretanja VBA makronaredbe.

Umetanje slike iz mape na hard disku u spojene ćelije Excela

Ovu ispod, kompletnu VBA makronaredbu kopirajte u 'Sheet Module' vaše Workbook (Obavezno WorkBook spremite u formatu *.xlsm ili *.xls. Kreirajte Button za Insert (ili pokrenite preko ALT+F8) na istom radnom listu (aktivnom radnom listu) i isprobajte umetanje slike iz mape na hard disku.

Sub DodajSlikuUceliju()
Dim myPicture As String, myRange As Range 'postavljanje varijabli za sliku i selektiranu ćeliju
'definiranje formata slika za import

myPicture = Application.GetOpenFilename _
("Pictures (.gif; .jpg; .bmp; .png),.gif; .jpg; .bmp; .png", _
, "Izaberi sliku za umetanje")
Set myRange = Selection 'definiranje selektirane ćelije
'Set myRange = Application.InputBox("Select your range...", Type:=8) 'poruka za odabir destinacijske ćelije
InsertAndSizePic myRange, myPicture 'pozivanje procedure za umetanje slike
End Sub

'procedura za umetanje slike i prilagođavanje veličine destinacijskoj ćeliji
Sub InsertAndSizePic(Target As Range, PicPath As String)
Dim p As Picture
Application.ScreenUpdating = False
Set p = ActiveSheet.Pictures.Insert(PicPath)

If Target.Cells.Count = 1 Then Set Target = Target.MergeArea
With Target
p.Top = .Top
p.Left = .Left
p.Width = .Width
p.Height = .Height
End With

End Sub

Nakon kopiranja VBA makronaredbe i kreiranja Gumba za pokretanje iste idemo isprobati funkcioniranje VBA macro.
(inspiracija za tutorijal i izvor vba code:mrexcel.com )

Dodavanje slike iz foldera u selektiranu Excel ćeliju koristeći VBA

- selektirajte ćeliju B3
- kliknite na gumb da pokrenemo VBA macro
- na novo otvorenom dijaloškom prozoru pronađite mapu u kojoj izaberite sliku i selektirajte je
- kliknite mišem na OK button
- sada bi u prethodno selektiranoj ćeliji trebali imati insertiranu sliku koja se prilagodila veličini ili dimenzijama selektirane ćelije. Dakle u nekim ćelijama slika se smanjila a u nekim ćelijama slika se povećala.
- sve ovo ponovite za svaku slijedeću Excel ćeliju

U mom primjeru to izgleda kao na slici ispod, primjetite da se slika koja prikazuje Hrvatsku zastavu prilagodila dimenzijama i veličini svake ćelije a njene stvarne dimenzije su 50x33 pix.

Umetanje slike iz foldera u selektiranu ćeliju Excela

Također pogledajte slijedeće tutorijale vezane za umetanje, prikazivanje, dodavanje slika u Excelu

- Prikaz slike u ćeliji na osnovu vrijednosti, šifre ili teksta u susjednoj ćeliji
- Kako prikazati sliku sa drugog radnog lista na osnovu podataka u susjednoj ćeliji


     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela