logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali - TZK - Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnim školama u višim razredima tj. predmetna nastava, od petog do osmog razreda. Vizualna analiza mjernih vrijednosti ATV-visina, ATT-težina i ITM-indeks tjelesne mase

TZK - Tjelesna i zdravstvena kultura
- Predmetna nastava - Statistika - Analiza


Statistika i analiza mjernih jedinica ATV, ATT i ITM za više razrede u osnovnoj školi

Ovaj Excel tutorijal namijenio sam učiteljicama i učiteljima predmetne nastave 'TZK - Tjelesna zdravstvena kultura' u osnovnim školama. U ovom Excel tutorijalu pokazat ću kako možemo kreirati pomoćnu tablicu za praćenje napredovanja učenika kroz jednu školsku godinu predmetne nastave tjelesnog odgoja ili "TZK - tjelesna i zdravstvena kultura" (za dva polugodišta). Dakle, mjerenja koja su prikazana u ovom tutorijalu vrše se na početku školske godine (I. polugodište) i na kraju školske godine (II. polugodište).

VAŽNO!
Ovaj tutorijal povezan je sa tutorijalom 'Mjerenje i automtski izračun ocjene za TZK - predmetna nastava'. U navedenom tutorijalu nalaze se datoteke u kojima se vodi evidencija i ocjenjivanje tijekom jednog polugodišta. Na osnovu podataka iz dotičnog tutorijala i završenog polugodišta ova Excel aplikacija iz ovog tutorijala povlači podatke i kreira statistiku i analizu po mjernim stavkama i disciplinama.
Excel aplikacija ili predložak ili template iz ovog tutorijala "TZK-predmetna-nastava-ATV-ATT-ITM.xlsm" povlači podatke iz radnog lista "Mjerenje" iz datoteke sa dotičnog linka (ova datoteka na kraju treba biti kopirana i preimenovana u 'TZK-polugodište1.xlsm' ili 'TZK-polugodište2.xlsm', zavisno koje polugodište sete odradili), u rasponu ćelija 'B3:I515'. Datoteka koja je predmet ovogf tutorijala (možete je preuzeti na vaše računalo) postavljena je kao 'read only' (samo za čitanje), tako da uvijek imate baznu datoteku za rad (u kojoj neće biti promjena). Kada radite s njom i na završetku spremate u arhivu, tada će Vas Excel upozoriti i tražiti da promijenite naziv datoteke.

TZK-predmetna nastava Excel aplikacija namijenjena je kao pomoćna tablica za vođenje evidencije određenih mjerenja u radu sa učenicima viših razreda osnovne škole (predmetna nastava). Aplikacija sadrži dva polugodišta za jednu školsku godinu. Ova Excel aplikacija na osnovu ATV-visine i ATT-težine automatski izračunava "Indeks tjelesne mase" (ITM), baziran na parametrima upisanih visina i težina za svakog učenika/učenicu.
BTW: Ako niste sigurni u vlastito znanje rada u Excelu, na linku možete pronaći web tutorijale za početnike sa osnovnim radnjama u Excelu .

Na svim radnim listovima postoje formule koje vrše automatske izračune bazirane na određenim parametrima. Aplikacija je kreirana tako da imate dva polugodišta u odvojena dva radna lista (to je zbog toga što nije sigurno da će isti broj učenika biti u prvom i drugom polugodištu). Aplikacija sadrži slijedeće radne listove.

  • Radni list, Upute za rad (osnovne upute kako koristiti radnu knjigu 'TZK-predmetna-nastava-ATV-ATT-ITM.xlsm')
  • Radni list, AnalizaPoRazredu (Grafikon za sve razrede pojedinačno po mjernim stavkama ATV, ATT i ITM)
  • Radni list, AnalizaPoUčeniku (Dijagram analize po učenicima jednog razreda po mjernim stavkama)
  • Radni list, AnalizaPoMjerenjuVišiRazredi (Vizualni prikaz odnosa I. i II. polugodišta po mjernim stavkama)

Radni listovi TZK predmetna nastava Excel aplikacija za statistiku i analizu

Radni list 'Upute'

Ovaj radni list sadrži osnovne upute za rad u Excel aplikaciji iz ovog tutorijala koji čitate.

Radni list 'AnalizaPoRazredu'

Na ovom radnom potrebno je izabrati mjernu stavku za koju želimo prikazati grafikon. dakle sa padajućeg izbornika izaberite jednu od mjernih jedinica (ATV-visina, ATT-težina, ITM-indeks tjelesne mase), Pogledajte sliku ispod).
Nakon izbora mjerene jedinice u tablici koja je priložena, pojaviti će se prosječne vrijednosti za prvo i drugo polugodište pojedinačno za svaki razred. U ovoj tablici možete koristiti Excel AutoFilter da sakrijete pojedine razrede ili prazne redove. Uočite također podatak prosječne vrijednosti TZK za cijelu školu na bazi dva polugodišta.

Izbor mjerne jedinice (stavke)

  • ATV - visina
  • ATT - težina
  • ITM - indeks tjelesne mase

Izbor mjerne jedinice, visina, težina indeks tjelesne mase

Zavisno da li stre filtrirali gornju tablicu ili ne dijagram (grafikon ili Chart) može izgledati kao na slici ispod. Grafikon na slici ispod prikazuje prosječnu visinu svih učenika/učenica za pojedini razred. Naravno, vaša kreativna mašta može uzeti samo u obzir učenike ili učenice što se radi filtriranjem/brisanjem 'M ili Ž' u
izvornim datotekama (TZK-polugodište1.xlsm i TZK-polugodište2.xlsm).

PAŽNJA! Nemojte spremati izvorne datoteke u XLSX format, obavezno moraju imati izvorni format datoteke a to je XLSM.

Skrivanje ili filtriranje određenih podataka u Excel grafikonu

Skrivanje ili filtriranje određenih razreda i praznih redova možete uraditi i na samom grafikonu (Chart). selektirajte (označite) dijagram i kliknite na ikonu u obliku lijevka pa potom isključite kućice za određeni razred. (slika ispod)

Filtriranje i skrivanje praznih redova u dijagramu Excela

I na kraju Vaš grafikon izgleda kao na slici ispod. Spremni ste za ispis na papir.

Odnos mjernih stavki za sve razrede 1 i drugo polugodište

Radni list 'analizaPoUčeniku'

Na ovom radnom listu prikazana je statistika ili analiza određene mjerne jedinice (ATV, ATT i ITM) po pojedinom razredu za svakog učenika/učenicu. Uočite dva padajuća izbornika u kojima možete izabrati iz popisa razred ili mjernu jedinicu. Na osnovu odabranih parametara grafikon će prikazati sve učenike izabranog razreda za mjernu stavku u odnosu na prvo i drugo školsko polugodište.

Izbor razreda za statistiku i analizu po visini težini i indeksu tjelesne mase

Na prvom grafikonu (Chart) na ovom radnom listu, možete uočiti sve učenika izabranog razreda i mjerne jedinice 'ATT-težina' na početku školske godine i na završetku školske godine (dva polugodišta). Na ovom prvom dijagramu, možete vizualno vidjeti odnos težine na početku školske godine i na kraju školske godine.

Analiza po učenicima za mjerne jedinice i određeni razred

Na istom radnom listu kreiran je grafikon u kojem možete vizualno vidjeti da li je učenik izabranog razreda, povećao ili smanjio težinu i za koliko kilograma, tijekom jedne školske godine.

Dijagram promjene težine učenika i učenica u toku dva polugodišta za jednu školsku godinu

Radni list 'analizaPoMjerenjuVišiRazredi'

Na ovom radnom listu iz padajućeg izbornika možete izabrati mjernu jedinicu (ATV-visina, ATT-težina i ITM indeks tjelesne mase) i na dijagramu vizualno vidjeti odnos za dva polugodišta na bazi cijele škole za više razrede tj. TZK - predmetnu nastavu.

Dijagram odnosa mjernih jedinicavisine, težine i indeksa tjelesne mase za dva polugodišta

Za uspješne radnje i ispravan rad radnih knjiga iz ovog tutorijala morate omogućiti izvođenje VBA makornaredbi u Excelu koji koristite. Ako omogućite pokretanje i izvođenje VBA makronaredbi, tada postoji sigurnosni rizik ako koristite datoteke slijedećih formata (*.xla, *.xls, *.xlt, *.xlam, *.xlsb, *.xlsm, *.xltm) a nisu iz provjerenog izvora ili od pouzdane osobe, tada postoji određena opasnost po Vaše računalo jer Excel datoteke koje imaju prethodno navedene formate, mogu sadržavati zlonamjerni programski kod.
Ako vjerujete autoru ovog tutorijala tada slobodno možete omogućiti izvođenje VBA prema uputama sa link.

Dakle, ovo bi trebali biti koraci za usopješan rad na Excel aplikaciji TZK iz ovog tutorijala.

Kreirajte folder (mapu) pod nazivom "TZK-analiza2polugodišta" smjestite (kopirajte) u vašu mapu 'MyDocuments' (Dokumenti).

U folderu (mapi) "TZK-analiza2polugodišta" mora se nalaziti ova datoteka koju ste otvorili i čitate upute
Ova datoteka je 'Read Only' (samo za čitanje i startni rad). To znači da kada završite import podataka i želite spremiti (snimiti) datoteku, pojaviti će Vam se upozorenje i zahtijevati da promijenite naziv datoteke. Taj naziv (ime datoteke) upišite u nekakvom obliku da znate da je to arhiva za određenu školsku godinu (npr. Arhiva Analiza 2019-2020 TZK). Pogledajte sliku na kraju uputa

Kada ste sigurni da ste upisali sva mjerenja (ATV, ATT i ITM) u PRVOM polugodištu u datoteci na ovom linku (jer je povezana sa ovim tutorijalom), spremni ste za analizu. Ako zaista više nećete ništa upisivati u dotičnu datoteku kopirajte je u folder (mapu) "TZK-analiza2polugodišta"
Kada ste je kopirali preimenujte je u naziv "TZK-polugodište1.xlsm". PAZITE!!! Ovaj naziv mora biti točno kako piše (bold slova)

Kada ste sigurni da ste upisali sva mjerenja (ATV, ATT i ITM) u DRUGOM polugodištu u datoteci na ovom linku (jer je povezana sa ovim tutorijalom), spremni ste za analizu. Ako zaista više nećete ništa upisivati u dotičnu datoteku kopirajte je u folder (mapu) "TZK-analiza2polugodišta"
Kada ste je kopirali preimenujte je u naziv "TZK-polugodište2.xlsm". PAZITE!!! Ovaj naziv mora biti točno kako piše (bold slova)

U folderu (mapi) "TZK-analiza2polugodišta" mora se nalaziti 3 datoteke kao što je navedeno ispod. Ako je tako, sada možete pristupiti pregledu analize i statistike.

  • TZK-analiza-ATV-ATT-ITM.xlsm
  • TZK-polugodište1.xlsm (ovo je datoteka sa ovog linka koju ste popunjavali tijekom prvog polugodišta)
  • TZK-polugodište1.xlsm (ovo je datoteka sa ovog linka koju ste popunjavali tijekom drugog polugodišta)

Pokrenite datoteku pod nazivom 'TZK-analiza-ATV-ATT-ITM.xlsm'. Naravno Vi je možete preimenovati kako želite kada je budete koristili za novu školsku godinu 2020-2021. Važno je da ima nastavak 'XLSM'

Nakon otvaranja datoteke 'TZK-analiza-ATV-ATT-ITM.xlsm' kliknite na VBA gumb 'Import Sheets', (Excel će povući sve podatke iz zatvorene dvije datoteke I. i II. polugodišta iz radnog lista 'Mjerenje').

Pogledajte analizu i statistiku, isprintajte određene dijagrame ako želite. Na kraju rada spremite datoteku kao što sam na početku naveo (za arhivu).

Spremanje (snimanje) radne knjige analize nakon importa podataka iz radnih knjiga 'TZK-polugodište1.xlsm' i 'TZK-polugodište2.xlsm'
Dakle, kreirajte folder (mapu) "ARHIVA" i u njoj brojeve školskih godina (npr. 2019-2020, 2020-2021 itd..). Spremite analizu u određenu mapu za školsku godinu.

Arhiviranje analiziranih podataka za TZK u osnovnoj školi

NAPOMENA!
U ZIP datoteci koju možete preuzeti na Vaše računalo nalaze se sve datoteke iz ovog tutorijala. Tako i datoteke (TZK-polugodište1.xlsm i TZK-polugodište.xlsm). Datoteke u prilogu sadrže samo jedan radni list mjerenje na kojem sam radio tutorijal. Vi možete iskoristiti ove dvije datoteke i u njih kopirati ili direktno upisati mjerne podatke za ATV, ATT i ITM kao i ostale podatke o učenicima. Nakon unosa mjernih podataka, spremite (snimite) datoteku i na kraju školske godine iste iskoristite kao izvorne podatke za glavnu datoteku statistike i analize.

Sadržaj datoteka u mapi za preuzimanje

I na kraju ovog tutorijala klikom na link preuzmite ZIP datoteku u kojoj se nalaze tri Excel radne knjige vezane za ovaj tutorijal. Preuzimanje datoteke (Download) možete uraditi ovdje TZK - Predmetna nastava Analiza ATV, ATT i ITM. Datoteka je ZIP formata i potrebno je izvršiti Unzip.

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela