logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali - TZK - Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnim školama u višim razredima tj. predmetna nastava, od petog do osmog razreda. Vizualna analiza mjernih vrijednosti i testiranja po disciplinama MSD, MTR, MPN itd...

TZK - Tjelesna i zdravstvena kultura
- Predmetna nastava - Statistika - Analiza


Statistika i analiza testova po disciplinama za više razrede u osnovnoj školi

Ovaj Excel tutorijal namijenio sam učiteljicama i učiteljima predmetne nastave 'TZK - Tjelesna zdravstvena kultura' u osnovnim školama. U ovom Excel tutorijalu pokazat ću kako možemo kreirati pomoćnu tablicu za analizu i statistiku praćenje napredovanja učenika kroz jednu školsku godinu predmetne nastave tjelesnog odgoja ili "TZK - tjelesna i zdravstvena kultura" (za dva polugodišta). Dakle, grafikoni u Excel predlošku prikazuju vizualni odnos prvog i drugog polugodišta za pojedine discipline, ocjene i razrede.

U ovom tutorijalu prikazane su simulirane vrijednosti koje možda ne odgovaraju stvarnim normama učenika. Cilj mi je prikazati Vam moguće vizualne rezultate na grafikonima. Grafikoni i Print Area su uglavnom u Landscape Orientation (Pejzaž) koje postavljate u Page Setup.

Ovaj tutorijal povezan je sa tutorijalom 'Mjerenje i automatski izračun ocjene za TZK - predmetna nastava'. U navedenom tutorijalu nalaze se datoteke u kojima se vodi evidencija i ocjenjivanje tijekom jednog polugodišta. Na osnovu podataka iz dotičnog tutorijala i završenog polugodišta ova Excel aplikacija iz ovog tutorijala povlači podatke i kreira statistiku i analizu po mjernim stavkama i disciplinama. Kada radite s njom i na završetku spremate u arhivu, tada će Vas Excel upozoriti i tražiti da promijenite naziv datoteke. Na svakom radnom listu na kojima se nalaze grafikoni, iz padajućeg izbornika možete izabrati mjernu disciplinu ili razred.

Ovaj Excel template ili predložak za rad i kalkulaciju koristi VBA makronaredbe i Excel formule. Da bi Vam Workbook ispravno funkcionirala potrebno je da u Vašem Excel programu omogućite izvođenje VBA makronaredbi.

Aplikacija sadrži slijedeće radne listove.

 • Radni list, 'Upute' (osnovne upute kako koristiti radnu knjigu 'TZK-Analiza.xlsm')
 • Radni list, 'www.ic.ims.hr1' (pomoćni radni list na koji se importiraju podaci iz prvog polugodišta)
 • Radni list, 'www.ic.ims.hr2' (pomoćni radni list na koji se importiraju podaci iz drugog polugodišta)
 • Radni list, 'statUčenici' (Radni list na kojem možete vidjeti dijagram ili grafikon koji prikazuje izvršeno mjerenje određene discipline (testova) za sve učenike pojedinog razreda. Uvjeti su razred i discipline (test)).
 • Radni list, 'statRazredi' (Radni list na kojem možete vidjeti dijagram ili grafikon koji prikazuje izmjerene vrijednosti za određenu disciplinu (test) za sve razrede u toku jedne školske godine. Uvjet je disciplina (test)).
 • Radni list, 'statŠkola' (Radni list na kojem možete vidjeti dijagram ili grafikon koji prikazuje odnos prvog i drugog polugodišta za prosječnu vrijednost za određenu disciplinu (test) za sve više razrede u toku jedne školske godine).
 • Radni list, 'statOcjene' (Radni list koji prikazuje dva grafikona i na njima prosječne ocjene po pojedinoj disciplini. Isto tako drugi grafikon prikazuje razliku između prosječne ocjene u prvom i drugom polugodištu i da li je ocjena porasla ili pala ako gledamo prosječnu ocjenu na kraju jednog polugodišta. Uvjet je disciplina (test)).
 • Radni list 'analizaOcjena1i2polugodište' (Radni list na kojem su dva grafikona a prikazuju za svaki razred stupasti grafikon za svaku ocjenu: 1, 2, 3, 4 i 5. Uvjet je disciplina (test)).
 • Radni list 'analizaOcjena1i2polugodište2' (Radni list sličan prethodnom a prikazuje stupasti grafikon za svaki razred za svaku ocjenu pojedinačno. Dakle uvjet je određena ocjena).
 • Radni list 'KonačnaOcjena' (Radni list koji sadrži dva grafikona na kojem možete vizualno vidjeti prosječnu ocjenu na bazi dva polugodišta za svakog učenika u određenom razredu. na istom radnom listu na drugom dijagramu možete vidjeti da li je učenik povećao ili smanjio ocjenu u drugom polugodištu u odnosu na prvo polugodište. Dakle uvjet je razred).
 • Radni list 'stat-M-Ž-mjerenja' (Radni list na kojem možete vidjeti usporedbu prosječne vrijednosti postignutih testova po disciplinama na bazi spolova M i Ž. Dakle uvjet je disciplina).
 • Radni list 'stat-M-Ž-ocjene' (Radni list na kojem možete vidjeti usporedbu prosječne ocjene postignutih testova po disciplinama na bazi spolova M i Ž. Dakle uvjet je disciplina).

Radni listovi TZK predmetna nastava analiza i statistika testova za discipline

Radni list 'Upute'

Ovaj radni list sadrži osnovne upute za rad u Excel aplikaciji iz ovog tutorijala koji čitate.

Radni list 'www.ic.ims.hr1'

Pomoćni radni list na koji se uvoze podaci iz aplikacije prvog polugodišta iz radnog lista "Pregled".

Radni list 'www.ic.ims.hr2'

Pomoćni radni list na koji se uvoze podaci iz aplikacije drugog polugodišta iz radnog lista "Pregled".

Radni list 'statUčenici'

Na ovom radnom listu postavljen je 'Print Area' tj. područje ispisa. Vi osobno možete mijenjati ovo područje na tabu "Page Layout -> Print Area".

- Prvi grafikon (Bar Chart)

Radni list na kojem možete vidjeti dijagram ili grafikon (Bar Chart) koji prikazuje izvršeno mjerenje određene discipline (testova) za sve učenike pojedinog razreda. Uvjeti su razred i discipline (test). Sa padajućeg izbornika na radnom listu potrebno je izabrati razred i disciplinu koja je testirana. Uočite da grafikon prikazuje za svakog učenika postignutu mjernu vrijednost na testu. Plavi stupac prikazuje prvo polugodište a smeđi prikazuje drugo polugodište. Na ovom grafikonu postavljeno je automatsko prilagođavanje grafikona prema broju učenika u razredu. Dakle ako je u razredu 10 učenika tada će se grafikon prilagoditi i neće prikazati prazne redove. (Ako ste pročitali ovaj bazni tutorijal, na osnovu kojega sada radimo analizu i statistiku, tada ste uočili da je maksimalan broj 32 učenika).

Bar Chart

- Drugi grafikon (Bar Chart)

Na istom radnom listu na ovom drugom grafikonu (Bar Chart) možete razliku izmjerenih vrijednosti za svakog učenika u nekom razredu a za izabranu disciplinu (test). Ako je stupić u minusu to znači da je učenik ostvario manju mjernu vrijednost u odnosu na prvo polugodište i obratno.

Bar Chart with positive and negative values

- Treći grafikon (Column Chart)

Ovaj treći grafikon prikazuje iste vizualne podatke kao i prvi grafikon ali u drugačijem grafičkom prikazu (Column Chart).

Column Chart

- Četvrti grafikon (Column Chart)

Ovaj četvrti grafikon prikazuje iste vizualne podatke kao i prvi grafikon ali u drugačijem grafičkom prikazu (Column Chart).

Column Chart with positive i negative values

Radni list 'statUčenici'

Na ovom radnom listu postavljen je 'Print Area' tj. područje ispisa. Vi osobno možete mijenjati ovo područje na tabu "Page Layout -> Print Area".

- Prvi grafikon (Column Chart)

Na ovom radnom listu prvi grafikon Column Chart prikazuje izmjerene prosječne vrijednosti za svaki razred u školi.

Column Chart za analizu razreda

- Drugi grafikon (Column Chart)

Na istom radnom listu na drugom grafikonu (Column Chart) možete vidjeti razliku između izmjerenih prosječnih vrijednosti određene discipline (testa) za svaki razred u školi na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture.

Column Chart different between positive i negative values

Radni list 'statŠkola'

Na ovom radnom listu postavljen je 'Print Area' tj. područje ispisa. Vi osobno možete mijenjati ovo područje na tabu "Page Layout -> Print Area". Radni list na kojem možete vidjeti dijagram ili grafikon koji prikazuje odnos prvog i drugog polugodišta za prosječnu vrijednost za određenu disciplinu (test) za sve više razrede u toku jedne školske godine.

- Grafikon (Column Chart)

Kao što vidite na grafikonu ispod, isti prikazuje razliku između dva polugodišta za izmjerene prosječne vrijednosti na nivou cijele škole za učenika na nastavi 'TZK - Tjelesne i zdravstvene kulture'.

Column Chart i odnos dva polugodišta

Radni list 'statOcjene'

Na ovom radnom listu postavljen je 'Print Area' tj. područje ispisa. Vi osobno možete mijenjati ovo područje na tabu "Page Layout -> Print Area".

- Prvi grafikon (Bar Chart)

Radni list koji prikazuje dva grafikona i na njima prosječne ocjene po pojedinoj disciplini. Isto tako drugi grafikon prikazuje razliku između prosječne ocjene u prvom i drugom polugodištu i da li je ocjena porasla ili pala ako gledamo prosječnu ocjenu na kraju jednog polugodišta. Uvjet je disciplina (test).

Analiza ocjena po razredima

- Drugi grafikon (Bar Chart)

Na drugom grafikonu na istom radnom listu također možete vidjeti je li se neka ocjena povećala ili smanjila u drugom polugodištu. Prikazane vrijednosti su u postotcima. Kao što vidite u naslovu (Title) grafikona, uvjet je disciplina.

TZK analiza ocjena

Radni list 'analizaOcjena1i2polugodište'

Na ovom radnom listu postavljen je 'Print Area' tj. područje ispisa. Vi osobno možete mijenjati ovo područje na tabu "Page Layout -> Print Area". Radni list na kojem su dva grafikona a prikazuju za svaki razred stupasti grafikon za svaku ocjenu: 1, 2, 3, 4 i 5. Uvjet je disciplina (test).

- Prvi grafikon (Column Chart - Landscape Orientation)

Na slici ispod uočite da grafikon prikazuje stupaste vrijednosti za svaki razred. Ove vrijednosti predstavljaju ukupan broj pojedinih ocjena koje su zaključene u razredu. Boje stupca određuju koja ocjena je prikazana. Ocjene su od 1 do 5. Zavisno koje sve ocjene su u konačnici zaključene grafikon će iste prikazati. One kojih nema neće. Grafikon je podijeljen u dvije grupe, prva grupa prikazuje I. polugodište a druga grupa stupića prikazuje II. polugodište.

Analiza pojedinačnih ocjena

- Drugi grafikon (Bar Chart - Portrait Orientation)

Na slici ispod uočite iste podatke kao na prethodnom grafikonu ali u portret orijentaciji. Vrsta grafikona je 'Bar Chart'. AVG redak grafikona označava prosjek svih viših razreda u školi. Za neke razrede nisam unosio simulirane podatke pa oni nemaju prikazane vrijednosti.

Portret orijentacija Bar Chart

Na ovom radnom listu postoji VBA gumb koji prilikom ispisa postavlja dva različita 'Print Area' tj. područja ispisa. Prvo ispisuje vodoravni (Pejzaž) položaj a zatim okomiti (Portret) položaj.

Radni list 'analizaOcjena1i2polugodište2'

Na ovom radnom listu postavljen je 'Print Area' tj. područje ispisa. Vi osobno možete mijenjati ovo područje na tabu "Page Layout -> Print Area". Radni list na kojem grafikon prikazuju za svaki razred Bar Chart stupičasti grafikon za svaku ocjenu: 1, 2, 3, 4 i 5. Ovdje su postavljena dva uvjeta. Prvi uvjet je određena ocjena a drugi uvjet je disciplina (test).

- Grafikon (Bar Chart - Portrait Orientation)

Uočite na slici ispod da je prikazan analiza ukupnog broja ocjene '3' za svaki razred.

Analiza pojedine ocjene za određenu disciplinu

Radni list 'KonačnaOcjena'

Na ovom radnom listu postavljen je 'Print Area' tj. područje ispisa. Vi osobno možete mijenjati ovo područje na tabu "Page Layout -> Print Area". Radni list na kojem grafikon prikazuju za izabrani pojedini razred 'Bar Chart' stupasti grafikon za sve ocjene. Ovdje su postavljena dva uvjeta. Uvjet je iz padajućeg izbornika izabrati razred za koji želimo prikazati ukupan broj svake ocjene.

- Prvi grafikon (Bar Chart - Portrait Orientation)

Uočite na slici ispod da je prikazana analiza ukupnog broja ocjene '3' za svakog učenika/učenicu. Također uočite vrijednosti za dva polugodišta.

zaključene ocjene u prvom i drugom polugodištu

- Drugi grafikon (Bar Chart - Portrait Orientation)

Na istom radnom listu uočite na slici ispod drugi grafikon na kojem je prikazana analiza ukupnog broja ocjene '3' za svakog učenika/učenicu. Grafikon prikazuje, je li učenik povećao ili smanjio ocjenu i za koliko.

Porast ili smanjenje ocjene za pojedinog učenika/učenicu

Radni list 'stat-M-Ž-mjerenja'

Radni list na kojem možete vidjeti usporedbu prosječne vrijednosti postignutih testova po disciplinama i mjerenjima po spolu 'muški' i 'ženksi'. Uvjet je izabrana disciplina sa padajućeg izbornika.

- Prvi grafikon (Bar Chart - Landscape Orientation)

Na slici ispod uočite grafikon koji prikazuje prosječne izmjerene vrijednosti za određenu disciplinu po spolu (M/Ž ili Muški/Ženski) na bazi jedne školske godine tj. usporedba dva polugodišta. Također uočite treću stavku koja prikazuje razliku između dva spola u korist drugog polugodišta.

Discipline po spolu muški i ženski

- Drugi grafikon (Column Chart - Landscape Orientation)

Ovaj grafikon prikazuje iste podatke ali vizualno je orijentiran u Column Chart.

Column Chart za razlike izmjerenih vrijednosti po spolu

Radni list 'stat-M-Ž-ocjene'

Radni list na kojem možete vidjeti usporedbu prosječne ocjene postignutih testova po disciplinama na bazi spolova M i Ž. Dakle uvjet je disciplina. Uvjet je izabrana disciplina sa padajućeg izbornika.

- Prvi grafikon (Bar Chart - Landscape Orientation)

Na slici ispod uočite grafikon koji prikazuje prosječne ocjene za određenu disciplinu po spolu, grafikon baziran na dva polugodišta. Također uočite treću stavku koja prikazuje povećanje ocjene iz prvog u drugom polugodištu. Uvjet izabirete sa padajućeg menija na istom radnom listu.

Prosjek ocjana po spolu

- Drugi grafikon (Column Chart - Landscape Orientation)

Ovaj grafikon prikazuje iste podatke ali vizualno je orijentiran u Column Chart.

Povećanje ocjena za određenu disciplinu po spolu

Za uspješne radnje i ispravan rad radne knjige iz ovog tutorijala morate omogućiti izvođenje VBA makronaredbi u Excelu koji koristite. Ako omogućite pokretanje i izvođenje VBA makronaredbi, tada postoji sigurnosni rizik ako koristite datoteke slijedećih formata (*.xla, *.xls, *.xlt, *.xlam, *.xlsb, *.xlsm, *.xltm) a nisu iz provjerenog izvora ili od pouzdane osobe, tada postoji određena opasnost po Vaše računalo jer Excel datoteke koje imaju prethodno navedene formate, mogu sadržavati zlonamjerni programski kod.
Ako vjerujete autoru ovog tutorijala tada slobodno možete omogućiti izvođenje VBA prema uputama sa linka.

Dakle, ovo bi trebali biti koraci za uspješan rad na Excel aplikaciji TZK iz ovog tutorijala.

Upute za rad na aplikaciji za analizu i statistiku testiranja i mjerenja po disciplinama i razredima za više razrede u osnovnoj školi.

 1. Folder (mapu) pod nazivom "TZK-Analiza-Statistika" smjestite (kopirajte) u vašu mapu 'Documents' (Dokumenti)
 2. Na kraju školske godine trebate imati tri datoteke u ovoj glavnoj mapi (pogledajte sliku ispod).

  TZK mapa

 3. U folderu (mapi) "TZK-Analiza-Statistika" mora se nalaziti ova datoteka koju ste otvorili i čitate upute
 4. Ova datoteka je 'Read Only' (samo za čitanje i startni rad). To znači da kada završite import podataka i želite spremiti (snimiti) datoteku, pojavit će Vam se upozorenje i zahtijevati da promijenite naziv datoteke. Taj naziv upišite u nekakvom obliku da znate da je to arhiva za određenu školsku godinu (npr. TZK-Statistika-Analiza-Discipline-2019-2020).
 5. Kada ste sigurni da ste upisali ocjene za sve discipline u PRVOM polugodištu (u datoteci na ovom linku) spremite (snimite) radnu datoteku "2019-2020-TZK-polugodište1.xlsm". Ako zaista više nećete ništa upisivati u dotičnu datoteku kopirajte je u folder (mapu) "TZK-Analiza-Statistika". Kada ste je kopirali preimenujte je u naziv "TZK-polugodiste1". PAZITE!!! Ovaj naziv mora biti točno kako piše (pink boja slova)
 6. Kada ste sigurni da ste upisali ocjene za sve discipline u DRUGOM polugodištu (u datoteci na ovom linku) spremite (snimite) radnu datoteku "2019-2020-TZK-polugodište2.xlsm". Ako zaista više nećete ništa upisivati u dotičnu datoteku kopirajte je u folder (mapu) "TZK-Analiza-Statistika". Kada ste je kopirali preimenujte je u naziv "TZK-polugodiste2". PAZITE!!! Ovaj naziv mora biti točno kako piše (pink boja slova)
 7. Sada možete pristupiti pregledu analize i statistike. Pokrenite ovu datoteku pod nazivom 'TZK-Analiza.xlsm'. Naravno Vi je možete preimenovati kako želite kada je budete koristili za novu školsku godinu 2020-2021. Važno je da ima nastavak 'XLSM'
 8. Nakon otvaranja datoteke 'TZK-Analiza.xlsm' kliknite na gumb 'Import Data'
 9. Pogledajte analizu i statistiku, isprintajte određene dijagrame ako želite. Na kraju rada spremite kopiju rada tj. datoteku za arhivu
 10. Pogledajte sve radne listove koji sadrže statistiku i analizu sa grafikonima (9 listova).
  Iz padajućeg izbornika birajte razrede ili disciplinu. Grafikon će se automatski prilagoditi uvjetu koji ste odabrali.
  Printati sve možete klikom na Datoteka -> Ispis (File -> Print) osim na radnom listu 'analizaOcjena1i2polugodište'. Na njemu imate VBA gumb koji koristite za ispis na papir (zato što ima dvije različite orijentacije papira ili samostalno postavite novu 'Print Area' pa ispis vršite preko Excel naredbe na gumbu 'Print').
 11. Za svaku novu školsku godinu koristite izvornu datoteku koja je 'Read Only'

Pogledajte analizu i statistiku, isprintajte određene dijagrame ako želite. Na kraju rada spremite datoteku kao što sam na početku naveo (za arhivu).

I na kraju krajeva, probajte promijeniti ili unijeti nove podatke u datoteke TZK-polugodiste1.xlsm i TZK-polugodiste2.xlsm i uočite kako se podaci na grafikonu vizualno mijenjaju.

NAPOMENA!
U ZIP datoteci koju možete preuzeti na Vaše računalo nalaze se sve datoteke iz ovog tutorijala. Tako i datoteke (TZK-polugodiste1.xlsm i TZK-polugodiste.xlsm). Datoteke u prilogu sadrže samo jedan radni list mjerenje na kojem sam radio tutorijal. Vi možete iskoristiti ove dvije datoteke i u njih kopirati ili direktno upisati izmjerene podatke za discipline kao i ostale podatke o učenicima. Nakon unosa mjernih podataka, spremite (snimite) datoteku i na kraju školske godine iste iskoristite kao izvorne podatke za glavnu datoteku statistike i analize.

I na kraju ovog tutorijala klikom na link preuzmite ZIP datoteku u kojoj se nalaze tri Excel radne knjige vezane za ovaj tutorijal. Preuzimanje datoteke (Download) možete uraditi ovdje TZK-Analiza. Datoteka je ZIP formata i potrebno je izvršiti Unzip.

PS. Izvinjavam se ako neki dijagram ili grafikon neće biti možda automatski prilagođen određenim vrijednostima. Nisam imao dovoljno relevantnih podataka i mogućih situacija, da testiram svaki grafikon (Chart). Naravno, Vi možete svaki grafikon/dijagram posebno uređivati a ako ne znate na internetu ima dosta tutorijala sa uputama kako možete editirati određene stavke u grafikonu (Chart).

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela