logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali - TZK - Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnim školama u nižim razredima od prvog do četvrtog razreda. Vizualna analiza mjernih vrijednosti ATV-visina, ATT-težina i ITM-indeks tjelesne mase

TZK - Tjelesna i zdravstvena kultura


Statistika i analiza mjernih jedinica ATV, ATT i ITM za niže razrede u osnovnoj školi

U ovom Excel tutorijalu pokazat ću kako jednostavno možemo kreirati pomoćnu tablicu za praćenje napredovanja učenika kroz jednu školsku godinu (ili dva polugodišta).

TZK-razredna nastava Excel aplikacija namijenjena je kao pomoćna tablica za vođenje evidencije određenih mjerena u radu sa učenicima nižih razreda osnovne škole. Aplikacija sadrži dva polugodišta za jednu školsku godinu. Aplikacija automatski izračunava "Indeks tjelesne mase" (ITM), baziran na parametrima upisanih visina i težina za svakog učenika/učenicu.
BTW: Ako niste sigurni u vlastito znanje rada u Excelu, na linku možete pronaći web tutorijale za početnike sa osnovnim radnjama u Excelu .

Na svim radnim listovima postoje formule koje vrše automatske izračune bazirane na određenim parametrima. Ćelije koje sadrže formule označene su sivom bojom. U principu sve ćelije koje sadrže boju pozadine zaštićene su lozinkom (zbog eventualnog nenamjernog brisanja formule). Aplikacija je kreirana tako da imate dva polugodišta u odvojena dva radna lista (to je zbog toga što nije sigurno da će isti broj učenika biti u prvom i drugom polugodištu). Aplikacija sadrži slijedeće radne listove.

radni listovi u radnoj knjizi TZK - razredna nastava

 • Radni list 'Baza' (upis podataka o učenicima i upis normi za pojedine discipline koje ocjenjujte)
 • Radni list 'www.ic.ims.hr1' (upis mjernih vrijednosti MSD, MPT, MPR, MPS i F1 za I. polugodište)
 • Radni list 'www.ic.ims.hr2' (upis mjernih vrijednosti MSD, MPT, MPR, MPS i F1 za II. Polugodište)
 • Mjerenje1 (upis mjernih vrijednosti ATV – visina i ATT – težina učenika za I. polugodište)
 • SummaryITM1 (grafički dijagram ITM (Indeksa tjelesne mase)
 • Mjerenje2 (upis mjernih vrijednosti ATV – visina i ATT – težina učenika za I. polugodište)
 • SummaryITM2 (grafički dijagram ITM (Indeksa tjelesne mase)
 • statistikaDiscipline (vizualni pogled na prosječne vrijednosti za I. i II. Polugodište)
 • statistikaATV-ATT (grafički prikaz za svakog učenika I. i II. Polugodište)

Radni list BAZA

Ovaj radni list sadrži podatke ili parametre koje Excel aplikacija automatski povlači na ostale radne listove. Ako ovdje pogrešno upišete podataka, on će se reflektirati na svim ostalim radnim listovima.

Osnovni podaci učenika

U tablicu u ćelije koje nisu označene bojom upišite osnovne podatke za svakog učenika/cu. Ove podatke možete kopirati iz izvješća u 'e-Dnevniku' tako što odaberete sva zaglavlja stupaca. Jednostavno prepišete podatke iz izvješća u bazu. To bi izgledalo kao slici ispod sa simuliranim podacima. (ćelije u boji sadrže formule i u njih ne možete ništa upisivati). Maksimalan broj učenika je 32.

Upis učenika u bazu za prvo polugodište

Ako ne želite prepisivati poslužite se opcijom Copy/Paste Special/Values (Kopiraj/Posebno ljepljenje/Vrijednosti)

Kreiranje izvješća sa podacima u e-Dnevniku i kopiranje podataka u Excel

Otvorite e-Dnevnik, ulogirajte se u Vaš account i kreirajte izvješće sa slijedećim stavkama

 • Ime
 • Prezime
 • OIB
 • Matični broj učenika
 • Datum rođenja
 • Spol

Selektirajte (osim prvog stupca u kojem se nalaze redni brojevi) sve podatke u izvješću i kopirajte u neku otvorenu Excel praznu radnu knjigu. To bi trebalo u Excelu izgledati kao na slici ispod.

baza učenika iz e-imenika

Kopiranje podataka u Excel aplikaciju TZK

 • Otvorite Excel aplikaciju TZK.
 • Pozicionirajte se u radnu knjigu u koju ste zalijepili podatke iz izvješća. Selektirajte sve podatke u stupcima B:G (Ime –>…..–> Spol)
 • Pozicionirajte se u aplikaciju TZK i aktivirajte radni list 'Baza'.
 • Kliknite na ćeliju 'C3' desnom tipkom miša i izaberite Paste Special (Posebno lijepljenje) pa zatim označite radio gumb Values (Vrijednosti). Sada imate sve podatke u bazi za I. polugodište (ovo trebate učiniti i za drugo polugodište ako dođe do promjena broja učenika u razredu a ako nema promjena tada samo podatke iz prvog polugodišta kopirajte u bazu za II. polugodište). Pratite korake 1,2 i 3 na slici ispod

Kopiranje i lijepljenje podataka kao vrijednosti

Brzo lijepljenje podataka kao vrijednosti

Ako Vam je jednostavnije tada učinite slijedeće kao na slici ispod. Dakle u koraku 2 kliknite na ikonu za 'Paste Special' (Posebno lijepljenje).

Brzo lijepljenje podataka kao vrijednost u Excelu

 • U ćeliju 'A1' na istom radnom listu 'Baza' kopirajte oznaku razreda i školske godine u ćeliju (npr. -> 1.a 2019./2020.)
 • Sada imate osnovne podatke učenika, koji su baza za sve konekcije na ostale podatke dobivene formulama.

Upis normi za pojedinu ocjenu za I. i II. polugodište

U slijedećem koraku potrebno je da na radnom listu 'Baza' upišete norme za svaku disciplinu u odgovarajuću ćeliju koja sadrži ocjenu. To bi izgledalo kao na slici ispod sa simuliranim podacima. Ako se norme razlikuju od prvog do četvrtog razreda i razlika je normi između dječaka i djevojčica tada pažljivo unosite vrijednosti. Nadalje, ako svaka nova školska godina tj. slijedeći viši razred ima drugačije norme, iste morate ponovo upisati. Upisujete samo podatke "pinki" boje. Nakon svake školske godine arhivirajte aplikaciju pod nazivom relevantnog razreda na koji se podaci odnose.
Npr. 2019-2020-TZK-1a.xlsx, 2020-2021-TZK-2a.xlsx, 2021-2022-TZK-3a.xlsx i 2022-2023-TZK-4a.xlsx

norme za mjerenje određenih disciplina u razrednoj nastavi

Značenja skraćenica u kineziološkom riječniku:

EKSPLOZIVNA SNAGA (MSD)
Skok u dalj s mjesta

REPETITIVNA SNAGA (MPT)
Podizanje trupa

GIBLJIVOST (MPR)
Pretklon u sjedu raskoračnom

AGILNOST (MPS)
Prenošenje pretrčavanjem

TRČANJE 1:30 min (F1)

Granične vrijednosti za ITM (indeks tjelesne mase)

Da bi na radnim listovima 'Mjerenje1' i 'Mjerenje2' imali vizualno označavanje ćelije u stupcu za ITM (indeks tjelesne mase) potrebno je na radnom listu 'Baza' u stupcima 'AX' i 'AY' upisati granične vrijednosti. Unesite samo broj Excel će automatski dodati oznaku "kg". (pogledajet sliku ispod).

 • Pothranjenost (plava boja)
 • Poželjna tjelesna težina (zelena boja)
 • Prekomjerna tjelesna težina (narandžasta boja)
 • Pretilost (crvena boja)

Granične vrijednosti indeksa tjelesne mase učenika

Radni list www.ic.ims.hr1 (I. polugodište)

Na ovom radnom listu upisujete mjerne podatke za MSD, MPT, MPR, MPS, F1z i F1m. Excel ostalo izračunava automatski. U stupcu 'S' nalazi se prosječna ocjena za četiri prethodne vrijednosti. Mjerne podatke za ATV, ATT i ITM upisuju se u radni list 'Mjerenje1' i automatski se prikazuju ovdje. Uočite u stupcu za ITM (indeks tjelesne mase) različite boje. One su rezultat graničnih vrijednosti koje ste upisali na radnom listu 'Baza'.
NAPOMENA! Na ovom radnom listu nemojte vršiti sortiranje podataka!

Prvo polugodište školske godine Tjelesna i zdravstvena kultura

Na slici iznad uočite da je ukupan broj učenika 21. Potrebno je filtrirati stupac 'A' tj. sakriti prazne redove. Kako se vrši filtriranje u Excelu pogledajte upute na linku. Primjer filtriranja praznih redova (slika ispod)

Filtriranje praznih redova u Excel tablici

Radni list www.ic.ims.hr2 (II. Polugodište)

Sve prethodno navedeno za 'www.ic.ims.hr 1' vrijedi i za ovaj radni list 'www.ic.ims.hr 2'

Radni list Mjerenje1 (I. polugodište - unos mjernih vrijednosti visina, težina)

Na ovom radnom listu upisujete mjerne vrijednosti za visinu, težinu kao i datum mjerenja. Prethodno trebate iz padajućeg izbornika izabrati ime učenika za kojeg vršite i upisujete mjerenje. Ovdje nema potrebe skrivati prazne stupce.

Unos mjernih vrijednosti koje je učenik ostvario

Radni list Mjerenje2 (II. polugodište - unos mjernih vrijednosti visina, težina)

Sve prethodno navedeno za radni list 'Mjerenje1' vrijedi i za 'Mjerenje2'

Radni list SummaryITM1 (I. polugodište - vizualni pogled na odnos učenika/učenica po spolu)

Na ovom radnom listu ništa ne upisujete. On služi za vizualni pogled na ITM (indeks tjelesne mase) razreda u I. polugodištu.

vizualni sažetak informacija o indeksu tjelesne mase za učenike

Radni list SummaryITM2 (II. polugodište - vizualni pogled na odnos učenika/učenica po spolu)

Na ovom radnom listu ništa ne upisujete. On služi za vizualni pogled na ITM (indeks tjelesne mase) razreda u II. polugodištu.

Graf za ITM učenika po spolu

Radni list statistikaDiscipline (I. i II. Polugodište)

Na ovom radnom listu imate dijagram odnosa I. i II. Polugodišta za različite discipline koje birate sa padajućeg izbornika. Isto tako možete birati discipline i vidjeti prosječnu ocjenu. Ako želite ispisati dijagrame na papir tada će Vam ispis biti crno-bijeli. Ako želite ispis u boji tada trebate u 'Postavkama stranice' (Page setup) na kartici Sheet isključiti stavku 'Black and white'.

Mjereni podaci prikazani dijagramom ili grafikonom u odnosu prvo i drugo polugodište

Radni list statistikaATV-ATT (I. i II. Polugodište)

Na ovom radnom listu možete vizualno vidjeti razliku između mjernih vrijednosti ATV – visina i ATT – težina svakog učenika za I. i II. Polugodište.

Visina i težina za svakog učenika/cu u prvom i drugom polugodištu prikazana na grafikonu

Da Vam se u grafikonu ne bi vidjeli prazni redovi isključite ih (pogledati sliku ispod).

1) Selektirajte dijagram (kliknite mišem na grafikon)
2) Kliknite na ikonu u obliku lijevka
3) Isključite stavke koje nemaju imena
4) Kliknite na Primjeni (Apply) da potvrdite promjene

Filtriranje redova bez podataka u grafikonu Excela

Kraj školske godine (četverogodišnja analiza)

Nakon završetka školske godine spremite (snimite) datoteku (radnu knjigu) za četverogodišnju analizu u neku mapu. Npr. "Arhiva-TZK 2019-2023" za četverogodišnje razdoblje

Analiza i statistika ATV i ATT za četverogodišnjeg školovanja

Za ovu svrhu kreirao sam Excel radnu knjigu " Analiza ATT i ATV učenika od 1. do 4. razreda.xlsx". Ovu radnu knjigu spremite u mapu arhive i nju možete pokrenuti na kraju četverogodišnjeg školovanja. U ovoj radnoj knjizi imate detaljne upute.
Tako u dotičnoj radnoj knjizi možete vidjeti za koliko je učenik porastao u visinu ili da li je neki učenik smanjio težinu ili povećao težinu tijekom četverogodišnjeg školovanja. (pogledati slike ispod sa simuliranim podacima).

Razlika u težini na početku i na kraju četverogodišnjeg školovanja

razlika u visini na početku i na kraju školovanja

SAŽETAK

Nadam se da će ovaj tutiorijal i datoteka za preuzimanje na računalo, pomoći učiteljicama osnovne škole koje su pristalice elektroničke obrade podataka i žele biti u korak sa informatičkim svijetom. Ove datoteke mogu poslužiti kao pomoćna evidencija za vlastite potrebe učiteljice razredne nastave.

Klikom na link preuzmite ZIP datoteku u kojoj se nalaze dvije Excel radne knjige vezane za ovaj tutorijal.
Preuzimanje datoteke (Download) možete uraditi ovdje TZK - Razredna nastava Analiza ATV, ATT i ITM. Datoteka je ZIP formata i potrebno je izvršiti Unzip.

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela