logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1 Excel 2003 primjeri
1 Excel 2007 primjeri
1 VBA U EXCELU
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Priprema nastave za sat TZK - Tjelesna i zdravstvena kultura, Kako se pripremiti za nastavu i sat tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi u Excelu, Izbor skica za uvodni dio sata, glavni A dio sata, glavni B dio sata, završni dio sata

Priprema nastave za sat TZK - Tjelesna i zdravstvena kultura


Izbor skica za pripremni dio sata, uvodni dio sata, glavni A dio sata, glavni B dio sata, završni dio sata

Sheet "Skice" - Na ovom radnom listu kreirate skice za određene dijelove školskog sata TZK koje kasnije pozivate izborom rednog broja na radnom listu "priprema".

Cilj ovog radnog lista je na početku školske godine kreirati sve moguće varijante skica sa rasporedom učenika za pojedine dijelove školskog sata prilikom izvođenja nastave Tjelesne i zdravstvene kulture - TZK.

Ideja je da se postave redni brojevi za svaku skicu pojedinačno. Za svaki redni broj kreira se ili nacrta skica koristeći dostupne simbole u Excelu. Treći stupac je opcioonalan i nepotreban ako Vam smeta u radu iako bi ga ja koristio tj. pored svake skice bi napisao kojem dijelu nastvane cjeline ili teme pripada određena skica. Jednostavno radi lakšeg snalaženja.

Naravno, za peti razred imate jedne skice za šeste razrede imate druge skice itd.. što vjerojatno zavisi o nastavnim cjelinama i temama pojedinih razreda prema nastavnom planu i programu za tekuću školsku godinu. No vi možete u osnovnoj aplikaciji kreirati sve moguće varijante skica i kasnije samo od osnovne datoteke kopirati za 6razred, 7razred i 8razred. Tako ćete si uštedjeti vrijeme a na jednom mjestu imati sve moguće varijante rasporeda učenika po dijelovima školskog sata.

Ako imate dovoljno znanja sve ovo možete odraditi u jednoj datoteci ali tada morate kreirati sheets za svaku grupu razreda posebno (baze, skice i slično)

 

Sheet "skice" za dijelove školskog sata Tjelesne i zdravstvene kulture

Skice dijelova sata za TZK pripremu

Crtanje skica koristeći Excel simbole

Crtanje skica vršite prema legendi koju postavite kao bazu a u ćelije koje su namjenjene za skice pored rednog broja, kopiranjem simbola kreirate raspored učenika i učenica za određenu temu ili nastavnu cjelinu. Ovdje je važno da ne proširijute širinu i visinu ćelije (reda/stupca) jer postoji mogućnost da Vam na sheetu "priprema" u definirane ćelije ne stane cijela skica.

Sve zavisi o Vašoj kreativnosti kako će izgledati pojedina skica. No mišljenja sam ako namjeravate koristiti ovu aplikaciju za predavanje TZK u osnovnim školama, da uložite rada i truda "jednom za svagda". Kada jednom kreirate sve skice u početku, riješili ste problem za naredne školske godine. Naravno ovo je bazirano na simbolima koje postavljate u ćeliju. Ako imate dovoljno znanja Vi možete izraditi slike i njih pozivati iz ćelije na sheetu "priprema".

Ove skice pozivate izborom rednog broja skice na sheetu "priprema".

Idemo na slijedeću stranicu koja je dio ovog tutorijala.

  Back Next

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela