logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Kopiranje ili prenošenje redova u stupce u Excelu, Transponiranje redova u stupac, Prebacivanje redova u kolone, Transpose Rows to Columns,

Kopiranje ili prebacivanje podataka iz redova u stupce prilikom okomitog kopiranja u Excelu


Već sam napisao nekoliko tema vezanih za Transpose funkciju u Excelu. Pri kraju ovog tutorijala možete pronaći linkove na ostale tutorijale za nekoliko primjera Transpose funkcije. U formulama koje su korištene u ovom tutorijalu, kombinirane su Excel funkcije ROW, OFFSET, VLOOKUP, MOD, ROUNDDOWN, INT, SEARCH, RIGHT itd.

Transpose Rows to Columns in Excel

U ovom tutorijalu ja ću prikazati početnicima u Excelu, kako možemo izvršiti kopiranje podataka iz višestrukih redova u nekoliko stupaca. Nije neobično da se korisnici Excela ponekada susretnu sa problemom, kada moraju podatke (iz tablice ili raspona ćelija koji se sastoji od višestrukih redaka i stupaca) prebaciti u stupac ali tako da vrše okomito kopiranje i da svakom podatku iz određenog reda pripada određeni podatak iz stupca dotičnog raspona ćelija u Excel tablici.

Za ovaj tutorijal i primjer pogledajte situaciju i raspored podataka u 'Sheet1' na slici ispod. Uočite da "Excel tablica" sadrži u stupcu 'A' imena osoba kojima pripadaju podaci u istom redu ali u više stupaca.

Kopiranje i trasnpose podataka iz redova tablice u stupce

Naš cilj je kopirati (na Sheet2) sve podatke iz redova za određeno ime osobe ali tako da se ime pojavi više puta za svaki mjesec kojem ćemo pridružiti pripadajući podatak iz određenog stupca. (vidi sliku ispod).

Transpose Rows to Column by formula - OFFSET function

Na slici ispod uočite četiri stupca. Ja sam stupce razdvojio radi lakšeg razumijevanja. U stupcu 'A' nalazi se formula koja, okomitim kopiranjem prikazuje imena osoba, onoliko puta koliko ima stupaca u tablici na Sheet1. S obzirom da u tablici na Sheet1 imamo 12 stupaca (nazive mjeseci u godini) ova formula će prikazati 12 imena osoba. Formula je jedinstvena po tome što se unese u prvu ćeliju 'A2' i kopira do zadnjeg potrebnog reda.

Formula u ćeliji 'A2' je slijedeća: (Offset formulu trebate kopirati do zadnjeg reda)

=OFFSET(Sheet1!$A$2;ROUNDDOWN((ROW(A1)-1)/12;0);0)

Uočite broj 12 unutar formule. Taj broj označava broj stupaca na Sheet1 (B:M)

Kopirani podaci iz Sheet1 na Sheet2 tako da su podaci transponirani iz redova u stupce

Stupac 'C' => prvi način rješavanja transponiranja podataka iz redova u stupac

Prvi način rješavanja za prikazivanje pripadajućih podataka za uvjet iz stupca 'A' je više (višestrukih) pojedinačnih formula kreiranih koristeći funkciju OFFSET. Dakle uvjet je ćeliama stupca 'A'. Na slici iznad, uočite stupac 'C'. U ovom stupcu nalazi se 12 formula, ove formule smještene su u rasponu ćelija 'C2:C13'. Svaka formula je zasebna. Ovdje mi ne možemo postaviti jedinstvenu formulu pa je kopirati prema dolje do zadnjeg reda. Mi moramo kreirati dvanaest formula pa ih kopirati u jednoj grupi.

Ove formule su slijedeće:

  • Formula u ćeliji 'C2': =OFFSET(Sheet1!$B$2;ROUNDDOWN((ROW(A1)-1)/12;0);0)
  • Formula u ćeliji 'C3': =OFFSET(Sheet1!$C$2;ROUNDDOWN((ROW(A2)-1)/12;0);0)
  • Formula u ćeliji 'C4': =OFFSET(Sheet1!$D$2;ROUNDDOWN((ROW(A3)-1)/12;0);0)
  • ...
  • Formula u ćeliji 'C13': =OFFSET(Sheet1!$M$2;ROUNDDOWN((ROW(A12)-1)/12;0);0)

Nakon kreiranja ovih dvanaest formula, selektirajte raspon ćelija 'C2:C13' i kompletnu selektiranu grupu ćelija kopirajte prema dolje do zadnjeg reda. Na ovaj način formula će za svaki uvjet iz stupca 'A' i dotično ime vratiti podatke iz pripadajućeg reda ali svaki podatak iz stupca posebno.

Stupac 'E' => drugi način rješavanja transponiranja podataka iz redova u stupac

Navedeni problem Transpose redova u stupac, možemo riješiti koristeći samo jednu jedinstvenu formulu koju možemo kopirati od ćelije 'E2' do zadnjeg reda. Formula u stupcu 'E' koristi kombinaciju ugniježđenih Excel funkcija a glavna funkcija je OFFSET.

Kako sam riješio problem sa jednom formulom koju je jednostavno potrebno kopirati prema dolje.

Za detalje i bolje razumijevanje slijedećeg objašnjenja, pogledajte sliku i tekst pri kraju ovog tutorijala.

Formula 1

Ja sam krenuo rješavati problem od manje formule pa umetanjem u veću formulu itd dok nisam kreirao jednu jedinu dugačku formulu koja je rješavala problem transpose redova u stupce. Prvo sam kreirao formulu koja će mi kao rezultat vratiti oznaku za redove i stupce tj. brojeve od 1-12 ("C"&MOD(ROW()-1;12), broj 12 u formuli označava dvanaest stupaca na Sheet1) a ("R"&INT((ROW()-1)/12)+1, broj 12 u formuli označava dvanaest redova na Sheet1). Formula koja vraća brojeve od 1 do 12 je slijedeća. (R1C1, R1C2, R1C3...R1C12)

="R"&INT((ROW()-1)/12)+1&"C"&MOD(ROW()-1;12)+1

Ova formula iznad kao rezultat vraća tekst u obliku R1C1, R1C2...R1C12.
Ovdje ja želim naglasiti da se formula može razlikovati od navedene u ovom tutorijalu, a to zavisi u kojem redu postavite prvu formulu za kopiranje. Jednostavno isprobajte ovu formulu u nekoliko ćelija različitih redova, kopiranjem prema dolje. Ako želite manipulirati ovo formulom tada umjesto ROW() funkcije, definirajte redak iz kojeg želite tražiti rezultat. npr. ROW(A1) ili ROW(A7) itd. ali tada vodite računa o zadnjem broju (+1)

Formula 2

Slijedeća bazna formula koju sam upotrijebio je: =RIGHT(A1;LEN(A1)-SEARCH("C";A1))

U formulu iznad ugnijezdio sam umjesto svake adrese ćelije 'A1', Formula-1. (vidi iznad). A to simbolički vizualno izgleda ovako.

=RIGHT(Formula-1;LEN(Formula-1)-SEARCH("C";Formula-1))

Dakle, nakon ugniježđenih formula sada nova kreirana formula je slijedeća:

RIGHT("R"&INT((ROW(A1)-1)/12)+1&"C"&MOD(ROW(A1)-1;12)+1;LEN("R"&INT((ROW(A1)-1)/12)+1&"C"&MOD(ROW(A1)-1;12)+1)-SEARCH("C";"R"&INT((ROW(A1)-1)/12)+1&"C"&MOD(ROW(A1)-1;12)+1))-1

Formula 3

I na kraju dolazimo do završne formule OFFSET funkcije.
Sintaksa za funkciju Offset je slijedeća: =OFFSET(reference;rows;cols;height;width)
Osnovna formula iznad je slijedeća: =OFFSET(Sheet1!$B$2;ROUNDDOWN((ROW(A1)-1)/12;0);0)

=OFFSET(Sheet1!$B$2;ROUNDDOWN((ROW(A1)-1)/12;0);Formula-2)

ili

=OFFSET(Sheet1!$B$2;ROUNDDOWN((ROW(A1)-1)/12;0);RIGHT(Formula-1;LEN(Formula-1)-SEARCH("C";Formula-1)))

Dakle, u konačnici formula u ćeliji 'E2' je slijedeća:
(ako ovu formulu ispod kopirate u vaš Excel, formula mora biti u jednoj liniji), formulu postavite u ćeliju 'E2' i kopirajte prema dolje do zadnjeg reda

=OFFSET(Sheet1!$B$2;ROUNDDOWN((ROW(A1)-1)/12;0);RIGHT("R"&INT((ROW(A1)-1)/12)+1&"C"&MOD(ROW(A1)-1;12)+1;LEN("R"&INT((ROW(A1)-1)/12)+1&"C"&MOD(ROW(A1)-1;12)+1)-SEARCH("C";"R"&INT((ROW(A1)-1)/12)+1&"C"&MOD(ROW(A1)-1;12)+1))-1)

Umjesto argumenta broja stupca nula (0), ja sam ugnijezdio više funkcija i kompletirao jednu jedinu formulu, gdje će umjesto argumenta broja stupca kopiranjem prema dolje mijenjati vrijednost od 2,3,4...12.

Transpose data from Rows to Column by formula VLOOKUP function

Stupac 'G' => treći način rješavanja transponiranja podataka iz redova u stupac

Na sličan način riješio sam isti problem sa jednom VLOOKUP formulom. Ovu formulu neću posebno objašnjavati jer je sličan način rada kao i kod prethodne Offset formule.

Formula u ćeliji 'G2' je slijedeća: (ako ovu formulu ispod kopirate u vaš Excel, formula mora biti u jednoj liniji), formulu postavite u ćeliju 'G2' i kopirajte prema dolje do zadnjeg reda. Ovdje želim samo naglasiti slijedeće.

Sintaksa Vlookup funkcije je slijedeća:

=VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;range_lookup)

Umjesto argumenta 'col_index_num' koji je u stvari broj stupca ja sam umetnuo ugniježđenu formulu koja prilikom okomitog kopiranja vraća broj stupca.

=VLOOKUP(A2;Sheet1!$A$2:$M$13;RIGHT("R"&INT((ROW(A1)-1)/100)+1&"C"&MOD(ROW(A1)-1;12)+1;LEN("R"&INT((ROW(A1)-1)/100)+1&"C"&MOD(ROW(A1)-1;12)+1)-SEARCH("C";"R"&INT((ROW(A1)-1)/100)+1&"C"&MOD(ROW(A1)-1;12)+1))+1;FALSE)

I na kraju želim naglasiti da se formula može razlikovati od navedene u ovom tutorijalu, a to zavisi u kojem redu postavite prvu formulu za kopiranje.

Kako funkcionira formula R1C1 za vraćanje broja stupca pri okomitom kopiranju

I na kraju ovog tutorijala, želim pojasniti baznu formulu pomoću koje sam okomitim kopiranjem kao rezultat vraćao broj stupca.

Na slici ispod uočite stupac 'A'.
Formula u ćeliji 'A2' je slijedeća: (kopirana prema dolje). Ova formula kao rezultat vraća tekst R1C1 a kopiranjem prema dolje nastavlja vraćati rezultate R1C2, R1C3 itd sve do R1C12. Daljnjim kopiranjem slijedeći tekst kao rezultat formula bi vratila R2C1, R2C2, ...R2C12 it ako u krug.

="R"&INT((ROW()-1)/12)+1&"C"&MOD(ROW()-1;12)+1

Ako bi ovu formulu postavio u ćeliju 'A20' i želio kao rezultat vratiti R1C1 tada bi ona izgledala ovako

="R"&INT((ROW(A20)-19)/12)+1&"C"&MOD(ROW(A20)-20;12)+1

U stupcu 'C' uočite tekstualne adrese ćelije identične podacima u stupcu 'A'. Ovaj stupac 'C' ja sam postavio samo radi toga da početnicima lakše objasnim što sam nadalje radio. U stupcu 'C' uočite crvenom bojom brojeve 1-12. Ovi brojevi su nam važni jer njih extrahiramo iz teksta a koristimo ih za broj stupca (argument Col_Num) prilikom okomitog kopiranja.

Da bi izdvojio zadnje karaktere (brojeve) iza slova 'C' u tekstu, ja sam koristio nekoliko formula koje se nalaze u stupcima 'E, F i G'.

Formula u ćeliji 'E2' je slijedeća:

=MID(SUBSTITUTE(A1;"C";"^";LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1;"C";"")));FIND("^";SUBSTITUTE(A1;"C";"^";LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1;"C";""))))+1;256)

Formula u ćeliji 'F2' je slijedeća:

=RIGHT(A1;LEN(A1)-FIND("C";A1))

Formula u ćeliji 'G2' je slijedeća:

=RIGHT(A1;LEN(A1)-SEARCH("C";A1))

Sve tri iznad navedene formule vrše extract zadnjih karaktera poslije slova 'C' u tekstu 'R1C1'.
Za rješavanje problema Transpose Rows to Column, ja sam iskoristio ovu zadnju formulu sa funkcijama RIGHT/LEN/SEARCH. Ovdje želim napomenuti razliku između dvije zadnje formule. U konačnom rezultatu, zavisno od uvjeta koji tražimo, formula koja sadrži funkciju SEARCH razlikuje se od formule koja sadrži funkciju FIND. Funkcija SEARCH ne razlikuje velika i mala slova i u obzir će uzeti veliko ili malo slovo "C/c", dok FIND funkcija razlikuje velika i mala slova. Ako postavite uvjet malo slovo "c" funkcija neće vratiti ispravan rezultat dok bi funkcija SERACH vratila ispravan rezultat.

R1C1 adresa ćelije u Excelu

Također pogledajte vezane teme uz Excel funkciju TRANSPOSE

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela