logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Prebacivanje ili konvertiranje višestrukih redova koji sadrže duplikate i podatke iz višestrukih stupaca u jedan red tako da svi podaci iz višestrukih stupaca buud u jednom redu za određeno zaglavlje jedinstvenog reda, kao uvjet

Transpose duplikata redova u jedinstveni naziv i podataka iz višestrukih stupaca u jedan red


Transpose višestrukih redova i višestrukih stupaca u višestruke redove uz uvjet

U ovom Excel tutorijalu pokazat ću, kako možemo izvršiti transponiranje stupaca u jedan redak, ako se u zaglavlju redova nalaze višestruki redovi koji sadrže duplikate zaglavlja reda i transponirati sve vrijednosti ili tekst iz višestrukih stupaca u jedan red.

Na slici ispod uočite situaciju našeg zadatka kao i rješenje trasnponiranja višestrukih stupaca u višestruke redove. U stupcu 'A' nalaze se zaglavlja redova. Ova zaglavlja redova mogu biti duplikati ali i 'A' stupac može sadržavati prazne ćelije.

U ostalim stupcima 'B, C i D' nalaze se stupci koji sadrže vrijednosti ili tekst. U relevantnim stupcima također nalaze se prazne ćelije. Naš cilj je vratiti jedinstvene podatke zaglavlja redova i pripadajuće vrijednosti ili tekst iz višestrukih stupaca ako je ispunjen uvjet iz 'A' stupca.

Dakle, ako uzmemo za primjer zaglavlje reda 'data1' koje se pojavljuje u višestrukim redovima i sadrži neke vrijednosti ili tekst u susjednim stupcima. Za ovaj uvjet u drugom 'B' stupcu imamo tekst slovo 'a', u trećem 'C' stupcu ovom zaglavlju reda pripada i slovo 'b', u četvrtom 'D' stupcu zaglavlju reda kao uvjet, pripada slovo 'c'.

Mi želimo kreirati jednu formulu koja će kopiranjem u desno i prema dole, vratiti pripadajuće podatke za uvjet ali iz različitih redova.

Transponiranje višestrukih stupaca u višestruke redove

 

Transpose višestrukih stupaca u jedan red ako je zadovoljen uvjet zaglavlja reda

Rješenje ovog zadatka možemo izvesti na minimalno dva načina. Za početak imamo jednu formulu koja će vratiti jedinstvene podatke iz 'A' stupca.

ARRAY Formula (CSE formula) u 'G2' ćeliji slijedi ispod. (Ova formula prikazuje jedinstvene podatke zaglavlja redaka. Formulu kopirajte prema dole).
=IFERROR(INDEX($A$2:$A$18;MATCH(0;INDEX(COUNTIF($A$2:$A$18;"<"&$A$2:$A$18)-SUMPRODUCT(COUNTIF($A$2:$A$18;G$1:G1)););0));"")

Da bi prikazali u jednom redu sve podatke iz višestrukih stupaca, možemo koristiti najmanje dvije Excel formule.

Prvi način rješavanja zadatka.

ARRAY Formula (CSE formula) u 'H2' ćeliji slijedi ispod. (Ova formula, bazirana je na uvjet iz ćelije 'G2' i vraća vrijednost ili tekst koji pronađe u susjednom 'B' stupcu. Ako koristimo ovu formulu ispod tada moramo uzeti u obzir slijedeća ograničenja: U 'A' stupcu, ne smije biti praznih ćelija, u susjednim stupcima 'B, C i D' svako jedinstveno zaglavlje reda mora imati jedan podatak u svakom stupcu. Dakle, ova formula nije preporučljiva jer ima ograničenja).
=IF($G2="";"";IFERROR(INDEX(B$2:B$18;IFERROR(MATCH(IFERROR(INDEX(B$2:B$18;MATCH(0;IF(LEN(B$2:B$18);
COUNTIF(H$1:H1;B$2:B$18);1);0));"");B$2:B$18;0);0));""))

I na kraju dolazimo do jednostavne formule koja rješava sve probleme. Ovdje nema ograničenja vezanih za prazne ćelije u 'A' stupcu, kao ni ograničenje popunjenosti ćelija u ostalim stupcima.

Drugi način rješavanja zadatka.

ARRAY Formula (CSE formula) u 'H2' ćeliji slijedi ispod. (Ova jednostavna INDEX/MATCH formula, vraća u jednom redu sve podatke iz višestrukih stupaca ako je ispunjen uvjet u 'G' stupcu. Dakle bez obzira što postoji više duplikata zaglavlja redova, formula traži svaki pripadajući podatak iz višestrukih susjednih stupaca i vraća ih u jedan red, kada kopiramo formulu u desno. Formula traži uvjet tj. zaglavlje reda u rasponu 'A' stupca i množi ga sa svakim podatkom koji je veći od nule u ostalim susjednim višestrukim stupcima i vraća broj reda u kojem se nalazi dotični podatak. Da bi vam bilo jasnije, koristite 'F9' tipku i Evaluate formula da bi vidjeli tijek kalkulacije. Formulu kopirajte u desno pa sve prema dole).
=IFERROR(INDEX(B$2:B$18;MATCH(1;($A$2:$A$18=$G2)*(B$2:B$18>0);0));"")

Ja se nadam da sam donekle, uspio objasniti kako rade ove dvije formule za Transpose višestrukih stupaca u višestruke redove, ako je zadovoljen jedan uvjet.

Obratite pažnju da trebate korektno postaviti apsolutne i relativne adrese u formulama, pogotovo ako formulu kopirate. I na kraju u prilogu ovog tutorijala imate mogućnost Download datoteke na kojoj sam radio ovaj tutorijal.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela