logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali - Kako prikazati slovo stupca u ćeliji Excela, Return Column Letter in Excel Cell, Return Column Heading Letter, Get Column Name

Kako prikazati slovo stupca u ćeliji Excela


Redni brojevi slova stupaca ili kolona u Excelu i R1C1 Reference Style

U ovom tutorijalu, želim prikazati kako možemo prikazati slovnu oznaku (slovo stupca) za određeni stupac ili kolonu. Vjerujem da ste upoznati sa opcijom da u Excelu prikažete umjesto slova redni broj stupca ili "R1C1 reference Style". Ako ne znate onda probajte slijedeće:

File => Options => Formulas => uključite opciju "R1C1 Reference Style". Pogledajte sada zaglavlja stupaca i umjesto slova uočite redne brojeve. R1C1 stil, uglavnom se koristi u VBA programiranju za Excel.

Dakle, u odnosu na gore navedeno svakom slovu pripada određeni redni broj. Engleska abeceda sastoji se od 26 slovnih znakova. Dakle imamo brojeve od 1-26 ili slijedeća slova A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

S obzirom da u Excelu 2013 imamo 16384 stupca ili kolone, slijed slova-znakova se mijenja nakon dvadesetšestog slova (znaka). Pa tako slijedi A...Z...AA...AZ...BA...BZ......ZA...ZZ.....AAA.........XFD

Ako želite u stupcu prikazati sve slovne znakove za stupce tada koristite slijedeću formulu (vidi stupac B na slici ispod)

=IF(ROW(A1)>26;CHAR(INT((ROW(A1)-1)/26)+64);"")&CHAR(IF(MOD(ROW(A1);26)=0;26;MOD(ROW(A1);26))+64)

Vjerojatno se pitate što znači broj 64 u formuli iznad? Broj 64 je prvi znak (karakter) ispred slova "A" i ako u neku ćeliju upišete =CHAR(64), formula će kao rezultat vratiti karakter "@". Da bi više razumjeli pogledajte link Kodne stranice

Također da bi ste bolje shvatili ove formule, pogledajte Evaluate Formula korake izračuna za svaku navedenu formulu.

Redni brojevi u nizu za  slova stupaca u Excelu

Ako koristite Excel funkciju CHAR i unesete formulu =CHAR(65) tada će formula vratiti prvo slovo abecede, karakter "A". (vidi stupac F na slici iznad)
Još jedna Excel funkcija vezana je uz slovne oznake stupaca. To je Excel funkcija CODE. Ako u ćeliju unesete formulu =CODE("A") kao rezultat formule bit će redni broj slova (karaktera ili znaka) a to je broj 65.(vidi stupac D na slici iznad)

Kako prikazati slovo stupca u ćeliji (Get Column Name)

U koliko imate potrebu kao rezultat vratiti slovo stupca u ćeliji tada pogledajte primjere ispod. Možda se neki od vas pitaju kada i gdje se može koristiti slovo stupca. Slovo stupca obično se može koristiti u kombinaciji sa funkcijom INDIRECT kada imamo potrebu mijenjati zaglavlje-slovo stupca prilikom kopiranja formule u desnu stranu ili prema dolje ili jednostavnije kada želimo referencirati formulu na određeniu stupac.

Na slici ispod uočite nekoliko zaglavlja ili slova stupaca koje su kao rezultat vratile formule koje se nalaze ispod slike. Također, obratite pažnju na slovo stupca u kojem se nalazi formula tj. rezultat formule.
npr. formula u ćeliji 'D8' prikazuje slovo stupca 'M' itd

Kako prikazati slovo stupca u Excel ćeliji

Na slici imamo prikazana slova određenih stupaca. Formula koje se nalaze u ćelijama na slici iznad su slijedeće. Ovdje je važna Excel funkcija COLUMN() kao i funkcija ADDRESS.

****Uočite stupac B i sve formule koje vraćaju isti rezultat.
Pažnja, formule se nalaze u stupcu 'B' a to je važno, jer ako bi ove formule postavili u stupac 'K' tada bi formula prikazala slovo dotičnog stupca.

Formula u ćeliji 'B4' je slijedeća: Rezultat je slovo dotičnog stupca u kojem se nalazi formula.
=RIGHT(LEFT(ADDRESS(1;COLUMN());LEN(ADDRESS(1;COLUMN()))-2);LEN(ADDRESS(1;COLUMN()))-3)

Formula u ćeliji 'B6' je slijedeća: Rezultat je slovo dotičnog stupca u kojem se nalazi formula.
=LEFT(ADDRESS(1;COLUMN();4);LEN(ADDRESS(1;COLUMN();4))-1)

Formula u ćeliji 'B8' je slijedeća: Rezultat je slovo dotičnog stupca u kojem se nalazi formula.
=MID(ADDRESS(ROW();COLUMN());2;FIND("$";ADDRESS(ROW();COLUMN());2)-2)

Formula u ćeliji 'B10' je slijedeća: Rezultat je slovo dotičnog stupca u kojem se nalazi formula.
=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(ADDRESS(ROW();COLUMN());"$";"");ROW();"")

****Uočite stupac D i sve formule koje vraćaju različiti rezultat.

Formula u ćeliji 'D4' je slijedeća: Rezultat je slovo dotičnog stupca u kojem se nalazi formula, zato što Excel funkcija COLUMN() vraća broj stupca u kojem se formula nalazi.
=SUBSTITUTE(ADDRESS(1;COLUMN();4);"1";"")
ili =SUBSTITUTE(ADDRESS(1;broj_stupca_u_kojem_se_nalazi formula;4);"1";"")

Formula u ćeliji 'D6' je slijedeća: Rezultat je slovo 'C' stupca. Rezultat je slovo dotičnog stupca u kojem se nalazi formula, zato što Excel funkcija COLUMN() vraća broj stupca u kojem se formula nalazi a redni broj stupca 'C' je broj 3. Pogledajte prvu sliku ovog tutorijala.
=SUBSTITUTE(ADDRESS(1;COLUMN(C2);4);"1";"") ili =SUBSTITUTE(ADDRESS(1;3;4);"1";"")

Formula u ćeliji 'D8' je slijedeća: Rezultat je slovo 'M' stupca jer smo na broj 3 stupca 'C' pribrojili broj 10 što rezultira brojem 13 a to je redni broj stupca 'M'. Pogledajte prvu sliku ovog tutorijala.
=SUBSTITUTE(ADDRESS(1;COLUMN(C2)+10;4);"1";"") ili =SUBSTITUTE(ADDRESS(1;13;4);"1";"")

****Uočite stupac F i sve formule koje vraćaju različiti rezultat.

Formula u ćeliji 'F2' je slijedeća: Rezultat je slovo 'A' stupca. Za bolje razumijevanje formule pogledajte Evaluate Formula
=MID(ADDRESS(1;1;1);2;FIND("$";ADDRESS(1;1;1);2)-2)

Formula u ćeliji 'F5' i 'F6' je slijedeća: Rezultat je slovo 'A' stupca. Uočite broj 7 i broj 3 kao argument funkcije Address. Taj broj označava broj stupca ili kolone (column_num). Za bolje razumijevanje formule pogledajte Evaluate Formula
=MID(ADDRESS(1;7;4);1;1) ili =MID(ADDRESS(1;COLUMN(G1);4);1;1)
=MID(ADDRESS(1;3;4);1;1) ili =MID(ADDRESS(1;COLUMN(C1);4);1;1)

Prikaz zaglavlja stupca ili slova kolone u Excelu

Na slici ispod uočite višestruke oznake stupaca ili zaglavlja kolone. Svaka boja označava jednu formulu u više oblika. Ova slika ispod trebala bi vam predočiti kako jedna formula može vratiti različiti rezultat ako se nalazi na drugom mjestu ili poziciji na radnom listu (zavisno o koloni u kojoj se nalazi formula)

Zaglavlje stupca ili slovo kolone u Excelu

Formula u ćeliji A14: =MID(ADDRESS(1;COLUMN(G1);4);1;1) => rezultat slovo stupca G
Formula u ćeliji C13: =MID(ADDRESS(1;COLUMN(M1);4);1;1) => rezultat slovo stupca M
Formula u ćeliji F8: =MID(ADDRESS(1;COLUMN(K1);4);1;1) => rezultat slovo stupca K
Formula u ćelijama B2, C5, D3: =SUBSTITUTE(ADDRESS(1;1;4);"1";"") => rezultat slovo stupca A
Formula u ćeliji B4: =SUBSTITUTE(ADDRESS(1;COLUMN(A1);4);"1";"") => rezultat slovo stupca A
Formula u ćeliji D5: =SUBSTITUTE(ADDRESS(1;COLUMN(C1);4);"1";"") => rezultat slovo stupca A
Formula u ćeliji E2: =SUBSTITUTE(ADDRESS(1;COLUMN(D1);4);"1";"") => rezultat slovo stupca A
Formula u ćelijama B6, C8, E5: =SUBSTITUTE(ADDRESS(ROW(A1);COLUMN(A1);4);"1";"") => rezultat slovo stupca A
Formula u ćelijama B9, D11, E8: =CHAR(COLUMN()+64-1) => rezultat slovo stupca A, C, D
Formula u ćelijama B10, D12, E9: =CHAR(COLUMN()+64) => rezultat slovo stupca B, D, E
Formula u ćeliji C11: =MID(ADDRESS(1;1;4);1;1) => rezultat slovo stupca A
Formula u ćelijama C12, F7: =MID(ADDRESS(1;1;1);2;FIND("$";ADDRESS(1;1;1);2)-2) => rezultat slovo stupca A

Kako kopiranjem formule vratiti zaglavlje stupca ili slovo kolone

Na slici ispod uočite ćelije koje prikazuju zaglavlje određenih stupaca ili kao rezultat vraćaju slova kolona. Kada imamo potrebu kopirati formulu koja nam treba vratiti slovo određenog stupca tada možemo koristiti više Excel ugnježđenih funkcija

Kako kopiranjem formule vratiti zaglavlje stupca ili slovo kolone

Dinamična formula u ćeliji B3 i B8 je slijedeća: =SUBSTITUTE(ADDRESS(1;COLUMN()+64;4);"1";""). Kopiranjem ove formule u desnu stranu mijenja nam se vraćeni rezultat prikaza slijedećeg stupca u nizu. Kada formulu kopiramo prema dolje, slovna oznaka stupca ostaje ista.

Kopiranje formule u desno i prema dolje - rezultat slova ili zaglavlja stupaca A-Z

Na slici ispod uočite jednu formulu u više oblika koja kao rezultat vraća niz slova stupaca od A do Z. Zavisno koju funkciju upotrijebite COLUMN ili ROW, rezultat će biti različiti prilikom kopiranja u desno ili prema dolje.

Upotreba funkcija COLUMN i ROW za vraćanje zaglavlja stupaca ili slova kolone

Formula u ćeliji E3: =CHAR(64+COLUMN()) => rezultat slovo stupca E, prilikom kopiranja u desnu stranu mijenjaju se slova zaglavlja stupaca ali prilikom kopiranja formule prema dolje slova zaglavlja stupaca ostaju ista.

Formula u ćeliji B8: =CHAR(64+COLUMN(A1)) => rezultat slovo stupca A, prilikom kopiranja u desnu stranu mijenjaju se slova zaglavlja stupaca ali prilikom kopiranja formule prema dolje slova zaglavlja stupaca ostaju ista.

Formula u ćeliji H8: =CHAR(64+COLUMN(F1)) => rezultat slovo stupca F, prilikom kopiranja u desnu stranu mijenjaju se slova zaglavlja stupaca ali prilikom kopiranja formule prema dolje slova zaglavlja stupaca ostaju ista.

Formula u ćeliji E12: =CHAR(64+ROW()) => rezultat slovo stupca L, prilikom kopiranja u desnu stranu slova zaglavlja stupaca ostaju ista, prilikom kopiranja formule prema dolje slova zaglavlja stupaca se mijenjaju u nizu do slova Z. Ako se pitate zašto je rezultat slovo stupca L tada pogledajte iznad prvu sliku ovog tutorijala. Uočite da se formula nalazi u dvanaestom redu. Također uočite da je ROW(12)=L -->12 . Pogledajte ćeliju B13 na prvoj slici.

Formula u ćeliji B17: =CHAR(64+ROW(B20)) => rezultat slovo stupca T, prilikom kopiranja u desnu stranu slova zaglavlja stupaca ostaju ista, prilikom kopiranja formule prema dolje slova zaglavlja stupaca se mijenjaju u nizu do slova Z. Ako se pitate zašto je rezultat slovo stupca T tada pogledajte iznad prvu sliku ovog tutorijala. Uočite da je ROW(20)=T -->20. Pogledajte ćeliju B21 na prvoj slici.

Formula u ćeliji H17: =CHAR(64+ROW(C3)) => rezultat slovo stupca C, prilikom kopiranja u desnu stranu slova zaglavlja stupaca ostaju ista, prilikom kopiranja formule prema dolje slova zaglavlja stupaca se mijenjaju u nizu do slova Z. Ako se pitate zašto je rezultat slovo stupca T tada pogledajte iznad prvu sliku ovog tutorijala. Uočite da je ROW(C3)=C -->3. Pogledajte ćeliju B4 na prvoj slici.

I na kraju, nadam se da ste uočili slijedeće:

Ako koristimo ROW() i COLUMN() funkcije tada imamo dinamičnu formulu koja prilikom kopiranja vraća promijenjive rezultate.

Također pogledajte tutorijal vezan uz ovu temu:
Prikazivanje i referenciranje adrese ćelije u Excelu

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela