logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Kako selektirati sve ćelije na radnom listu koje sadrže tekst, Selekriranje svake N ćelije ili reda u Excelu 2013, Kako selektirati svaku N ćeliju u Excel stupcu, Kako selektirati svaki N red u rasponu ćelija, Kako selektirati sve nezaključane ćelije na Excel radnom listu

Selekriranje svake N ćelije ili reda u Excelu


Kako selektirati sve ćelije na radnom listu koje sadrže tekst

Vjerujem da ste upoznati sa selektiranjem u Excelu, o osnovama selektiranja u Excelu pisao sam na ovom linku: Označavanje i selektiranje u Excelu.

Ovaj tutorijal koji trenutno čitate, shvatite kao zbirku primjera kako sve možemo selektirati određene ćelije ili redove u Excelu.
Za početak ću se bazirati na Excel opciji "Go To Special" pomoću koje mi možemo selektirati određene ćelije uz određeni uvjet. Na slici ispod ja ću prikazati kako možemo selektirati sve ćelije koje sadrže tekst na radnom listu.

Kako selektirati sve ćelije na radnom listu koje sadrže tekst

Na slici iznad uočite selektirane ćelije koje sadrže tekst. Da bi selektirali sve ćelije sa tekstom učinite slijedeće: HOME tab na Ribonu => Find & Select => Go To Special. Otvara vam se novi dijalog prozor na kojem možete izabrati nekoliko opcija tj. uvjeta. Za ovaj primjer ja sam izabrao opciju Constants/Text, jer želim na radnom listu selektirati samo ćelije koje sadrže tekst. Naravno, uočite i ostale opcije koje su dostupne kao uvjeti za selektiranje. Nakon izabranih opcija i klika mišem na OK button, na radnom listu uočite sve selektirane ćelije koje sadrže tekst (ćelije koje imaju format 'Text')

Go To Special naredba za selektiranje u Excelu

Kako selektirati svaku N ćeliju u Excel stupcu

U ovom primjeru prikazati ću kako možemo selektirati svaku N ćeliju u Excel stupcu. npr. Selektiranje svake treće, četvrte ili pete ćelije u stupcu. Uočite situaciju na slici ispod, selektirana je svaka N ili treća ćelija u stupcu koja sadrži podatak. U primjeru na slici ispod uočite da je selektirana svaka treća ćelija u stupcu 'A'.

Kako selektirati svaku N ćeliju u Excel stupcu

Za selektiranje svake treće, četvrte, pete itd... ćelije u stupcu iskoristite VBA macro koji se nalazi ispod. Ovaj VBA macro možete jednostavno prilagoditi svojim potrebama tako da izmjenite određeni dio koda. Kako kopirati VBA sa ove web stranice i postaviti u svoju Workbook pogledajte tutorijal na dotičnom hyperlinku. Ovaj VBA ispod kopirajte u Worksheet module radnog lista na kojem se nalaze podaci.

Sub SelectEveryNthCell()
'selektiranje svake N ćelije u stupcu
Dim rRange As Range
Dim rEveryNth As Range
Dim lRow As Long
With Sheet1
'postavljanje stupca koji sadrži podatke
Set rRange = .Range("C1", .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp))
End With
'postavljanje intervala za N ćeliju, u ovom slučaju je to svaka treća ćelija
For lRow = 1 To rRange.Rows.Count Step 3
If lRow = 1 Then
Set rEveryNth = rRange(lRow, 1)
Else
Set rEveryNth = Union(rRange(lRow, 1), rEveryNth)
End If
Next lRow
Application.Goto rEveryNth
End Sub

Kako selektirati svaki treći red ili Nth red u rasponu ćelija

Ako trebate selektirati svaki N red u određenom rasponu ćelija, tada iskoristite VBA macro ispod. Na slici ispod uočite da sam ja koristeći VBA selektirao svaki treći red u rasponu ćelija A1:E19

Selektiranje svakog N reda u rasponu ćelija u Excelu

VBA makronaredba pomoću koje možete selektirati svaki N red u rasponu ćelija nalazi se ispod. Ovu VBA makronaredbu kopirajte u VBE vašeg Excela. Selektirajte raspon ćelija koji sadrže podatke pa zatim pokrenite VBA macro (Run VBA macro). Ovaj VBA macro ispod kopirajte u Worksheet module vaše radne knjige.

Sub SelectEveryNthRow()
'PAŽNJA, prije pokretanja VBA makronaredbe selektirajte raspon ćelija
' Initialize ColsSelection equal to the number of columns in the selection.
ColsSelection = Selection.Columns.Count
' Initialize RowsSelection equal to the number of rows in your selection.
RowsSelection = Selection.Rows.Count
' Initialize RowsBetween equal to three.
RowsBetween = 3
' Initialize Diff equal to one row less than the first row number of the selection.
Diff = Selection.Row - 1
' Resize the selection to be 1 column wide and the same number of rows long as the initial selection.
Selection.Resize(RowsSelection, 1).Select
' Resize the selection to be every third row and the same number of columns wide as the original selection.
Set FinalRange = Selection. _
Offset(RowsBetween - 1, 0).Resize(1, ColsSelection)
' Loop through each cell in the selection.
For Each xCell In Selection
' If the row number is a multiple of 3, then...
If xCell.Row Mod RowsBetween = Diff Then
' ...reset FinalRange to include the union of the current
' FinalRange and the same number of columns.
Set FinalRange = Application.Union _
(FinalRange, xCell.Resize(1, ColsSelection))
' End check.
End If
' Iterate loop.
Next xCell
' Select the requested cells in the range.
FinalRange.Select
End Sub

Kako selektirati sve nezaključane ćelije na Excel radnom listu

Vjerujem da znate da na Excel radnom listu možete zaključati ili otključati ćelije a također i zaštititi ćelije lozinkom. U slučaju kada na radnom listu imate zaključane i otključane ćelije a želite vidjeti koje su sve ćelije otključane tada iskoristite VBA macro ispod slike. Na slici ispod uočite neke ćelije koje su zaključane. Ja sam u nezaključane ćelije upisao Unlocked da bih vam prikazao kako Excel pomoću VBa makronaredbe može selektirati nezaključane ćelije na radnom listu. Naravno radni list je zaštićen lozinkom.

Kako selektirati sve nezaključane ćelije na Excel radnom listu

VBA makronaredba za selektiranje svih nezaključanih ćelija na radnom listu Excela. Ovu VBA makronaredbu ispod kopirajte u Worksheet module vaše radne knjige.

 

Sub SelectAllUnlockedCells()
'selektiranje svake nezaključane ćelije na radnom listu Excela
Dim WorkRange As Range
Dim FoundCells As Range
Dim Cell As Range
Set WorkRange = ActiveSheet.UsedRange
For Each Cell In WorkRange
If Cell.Locked = False Then
If FoundCells Is Nothing Then
Set FoundCells = Cell
Else
Set FoundCells = Union(FoundCells, Cell)
End If
End If
Next Cell
If FoundCells Is Nothing Then
MsgBox "All cells are locked."
Else
FoundCells.Select
End If
End Sub

O N-tim ćelijama pisao sam na tutorijalima: Kopiraj svaku N-tu ćeliju iz reda ili stupca
kao i na linku Copy and Transpose each Nth Cell or Value

izvor vba koda: Razne Internet web stranice

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela