logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali - Selektiranje i brisanje specifičnih ili određenih stupaca i redova u Excelu, Selektiranje specifičnih stupaca ili kolona u Excelu, Selektiranje određenih redova u Excelu, Brisanje specifičnih stupaca i redova u Excelu, Selektiranje višestrukih susjednih stupaca u rasponu Excel podataka, Brisanje specifičnih stupaca u Excelu koristeći VBA, Selektiranje i brisanje određenih stupaca i redova u Excelu koristeći VBA, Select and Delete multiple Columns or Rows in Excel

Selektiranje i brisanje
specifičnih višestrukih stupaca i redova u Excelu


Select and Delete specific or certain multiple Columns or Rows via VBA in Excel

O skrivanju i otkrivanju stupaca i redova pisao sam u tutorijalu na dotičnom linku. Također o selektiranju svake N-te ćelije ili reda pisao sam na dotičnom tutorijalu.
Ova web stranica je zbirka VBA makronaredbi vezanih za selektiranje i brisanje specifičnih stupaca u Excelu. Sve VBA makronaredbe u sličnom obliku postoje na internet mreži.
Vjerujem da ste upoznati sa osnovama selektiranja i brisanja stupaca i redova u Excelu. Ako još niste tada pogledajte tutorijale

- Osnove selektiranja stupaca i redova u Excelu
- Osnove brisanja redova i stupaca u Excelu

Selektiranje određenih stupaca koristeći VBA makronaredbu

VBA makronaredba ispod selektira određene stupce na Sheet1 koji su definirani rasponom. Ovu VBA makronaredbu kopirajte u Module1 vaše Excel datoteke. Prilikom pokretanja VBA makronaredbe na Sheet1 bit će selektirani stupci A, B, E, F i G.

Sub SelectColumns1()
'select specific columns A, B, E, F and G
Application.DisplayAlerts = False
With Sheet1
Range("A:B,E:G").Select 'select specific columns A, B, E, F and G
End With
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Nakon pokretanja VBA makronaredbe imate slijedeću situaciju na Sheet1 na kojem su selektirani određeni nesusjedni stupci.

Selektiranje određenih stupaca koristeći VBA makronaredbu

Selektiranje određenih kolona u Excelu pomoću VBA

Sve VBA makronaredbe ispod vraćaju isti rezultat kao na slici iznad. Dakle selektiraju specifične ili određene kolone na Sheet1. Uočite različite načine VBA naredbi za selektiranje

Sub SelectSpecificColumns2()
'select specific columns with union range
Application.DisplayAlerts = False
With Sheet1
Application.Union(Range("A1"), Range("B1"), Range("E1"), Range("F1"), Range("G1")).EntireColumn.Select 'select certain columns
End With
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Sub SelectSpecificColumns3()
'select specific columns with range
Application.DisplayAlerts = False
With Sheet1
Range("A1,B1,E1,F1,G1").EntireColumn.Select 'select certain columns
End With
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Sub SelectSpecificColumns4()
'select specific columns with union
Application.DisplayAlerts = False
With Sheet1
Application.Union(Columns("A"), Columns("B"), Columns("E"), Columns("F"), Columns("G")).Select 'select certain columns
End With
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Selektiranje višestrukih susjednih stupaca u rasponu Excel podataka

Ako imate potrebu selektirati određenu grupu stupaca (kolona) koje su u nizu tada iskoristite VBA makronaredbu ispod. Ova VBA makronaredba selektira sve stupce na Sheet1. Ovu VBA makronaredbu kopirajte u Module1 vaše Excel datoteke.

Sub SelectSpecificColumnsRange5()
'Select specific adjacent columns 2,3,4,5,6 and 7
With Sheet1
'".Delete" instead ".Select" for delete columns
.Range(.Cells(1, 2), .Cells(1, 7)).EntireColumn.Select 'select columns from 2 to 7 or
End With
End Sub

Nakon pokretanja VBA makronaredeb imate situaciju kao na slici ispod.

Selektiranje višestrukih susjednih stupaca u rasponu Excel podataka

Brisanje specifičnih stupaca u Excelu koristeći VBA

U koliko želite obrisati specifične ili određene kolone u Excelu tada iskoristite ovu VBA makronaredbu ispod. Dotična VBA makronaredba briše stupce 2,3 i 7 na radnom listu 1. Ovu VBA makronaredbu kopirajte u Module1 vaše Excel datoteke.

Sub DeleteCertainColumns6()
'delete specific columns 2,3 and 7 on Sheet1
Dim Rng As Range
With Sheet1
Set Rng = Union(.Columns(2), .Columns(3), .Columns(7)) 'specific columns on sheet1
End With
Rng.Delete Shift:=xlToLeft 'deleting specific columns and displacement columns from right to left
'Rng.Select 'if you want select certain columns then use this command line
End Sub

Selektiranje i brisanje određenih stupaca i redova u Excelu

Ako imate potrebu obrisati određene stupce i redove u rasponu Excel tablice, tada iskoristite jednu od ispod prikazanih VBA makronaredbi. Sve makronaredbe vraćaju isti rezultat. Uočite razlike u VBA naredbama. Prva i druga prikazana VBA makronaredba snimljena je pomoću Record Macro naredbe u VBE - pogledajte VIDEO na linku.

Selektiranje i brisanje određenih stupaca i redova u Excelu

Sub Macro1()
'recorded VBA macro in Excel
'select and delete specific columns and rows on Sheet1
Sheets("Sheet1").Select
Range("B:B,H:H").Select 'select specific columns B and H on sheet1
Range("H1").Activate
Selection.Delete Shift:=xlToLeft 'deleting rows and displacement columns right to left
Rows("10:12").Select 'select specific rows from 10 to 12 on sheet1
Selection.Delete Shift:=xlUp 'deleting rows and displacement rows below to up
Range("A1").Select
End Sub

Sub Macro2()
'recorded VBA macro in Excel
'select and delete specific columns and rows on Sheet1
Sheets("Sheet1").Select
Range("B:B,H:H").Select 'select specific columns B and H on sheet1
Range("H1").Activate
Selection.Delete Shift:=xlToLeft 'deleting rows and displacement columns right to left
Range("10:10,11:11,14:14").Select 'select specific rows from 10,11 and 14 on sheet1
Range("A14").Activate
Selection.Delete Shift:=xlUp 'deleting rows and displacement rows below to up
Range("A1").Select
End Sub

Sub SelectAndDeleteCertainColumns2()
'select and delete specific columns and rows on Sheet1
Application.DisplayAlerts = False
With Worksheets("Sheet1")
Range("10:10, 11:11, 12:12").Select 'select specific rows on sheet1
Selection.Delete Shift:=xlUp 'deleting rows and displacement rows below to up
Range("B:B, H:H").Select 'select specific columns on sheet1
Selection.Delete Shift:=xlToLeft 'deleting rows and displacement columns right to left
End With
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Sub SelectDeleteSpecificRowsColumns3()
'select and delete certain rows and columns on Sheet1
Application.DisplayAlerts = False
With Sheet1
Range("10:10, 11:11, 12:12").EntireRow.Delete 'select and delete specific rows 10,11, and 12
Range("B:B, H:H").EntireColumn.Delete 'select and delete specific columns B and H
End With
Application.DisplayAlerts = True
End Sub


Izvor: Internet mreža. Sve zasluga pripadaju autorima navedenih VBA makronaredbi.


   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela