logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali -Rotiranje i ponavljanje niza podataka u krug u Excelu, Ponavljanje teksta ili vrijednosti u krug jedan iza drugoga, Ponavljanje teksta iz početka iza posljednjeg podatka, Rotiranje niza tekstualnih ćelija u kružnom rasporedu ako je ispunjen uivjet" alt="Rotiranje niza podataka u kružnom rasporedu

Rotiranje i ponavljanje niza podataka u krug u Excelu


Ponavljanje teksta ili vrijednosti u krug iza posljednjeg podatka u Excelu

U ovom tutorijalu prikazati ću kako možemo određeni NIZ podataka bilo da je tekst ili brojevna vrijednost, rotirati u krug, tj. ponoviti niz podataka iza zadnjeg izvornog podatka. Također ću prikazati kako možemo popuniti određeni range ćelija podacima koji se nalaze u nizu, tako da iza posljednjeg podatka nastavimo niz podataka sa prvim podatkom tj. ponoviti niz opet.

Na slici ispod uočite naš željeni rezultat. Dakle u stupcu 'M' uočite izvorne podatke. Naš cilj je popuniti raspon ćelija 'A1:I5' izvornim nizom podataka tako da nakon zadnjeg popunjenog podatka iz niza podataka nastavimo popunjavati sa prvim podatkom dotičnog niza podataka.

Rotiranje podataka u nizu i popunjavanje određenog raspona ćelija

Ponavljanje niza podataka u krug

Ovaj problem možemo riješiti tako što ćemo u pomoćnom stupcu kreirati ponavljanje izvornog niza podataka (vidi sliku ispod).

Ponavljanje niza podataka u krug

Dakle u stupcu 'O' kreirajmo slijedeću formulu i kopirajmo je određen broj redova prema dolje.

ARRAY formula u ćeliji 'O2' je slijedeća

=IF(ROWS(M$2:M2)>10*COUNTIF($M$2:$M$33;"="&"?*");"";INDEX($M$2:$M$33;SMALL(IF($M$2:$M$33<>"";
ROW($M$2:$M$33)-ROW($M$2)+1);MOD(ROWS(M$2:M2)-1;COUNTIF($M$2:$M$33;"="&"?*"))+1)))

Uočite broj 10 u formuli. Ovaj broj određuje koliko puta će se ponavljati niz podataka iz stupca 'M' u pomoćnom stupcu 'O'.

Poslije kreiranja ponavljanja niza podataka u destinacijske raspone ćelija unesimo slijedeće formule.

Formula u ćeliji 'A1' (kopirajte u desno)
=INDIRECT("O"&(4*(COLUMN(A1)-1)+ROW(A1))+1)

Formula u ćeliji 'A2' (kopirajte u desno)
=INDIRECT("O"&(4*(COLUMN(A1)-1)+ROW(A2))+1)

Formula u ćeliji 'A3' (kopirajte u desno)
=INDIRECT("O"&(4*(COLUMN(A1)-1)+ROW(A3))+1)

Formula u ćeliji 'A4' (kopirajte u desno)
=INDIRECT("O"&(4*(COLUMN(A1)-1)+ROW(A4))+1)

Sada uočite rezultate formula (vidi sliku iznad). Naš cilje je bio CIK-CAK popuniti destinacijski range sa nizom izvornih podataka.

Kružno rotiranje teksta iz stupca u krug jedan poslije drugog ako je zadovoljen uvjet

Ovaj slučaj bazira se na istom principu rada kao prethodni slučaj, uz male razlike. Uočite situaciju na slici ispod u 'A' stupcu nalazi se tekstualni popis radio emisija. Svi podaci su jedinstveni i ovi podaci uneseni su ručno, dakle ne postoji formula u stupcu. U 'B' stupcu nalazi se vrijeme trajanja radio emisije iz istog reda. U 'C' stupcu nalazi se formula koja prikazuje kružno ponavljanje niza radio emisija iz 'A' stupca. Ovaj popis služi kao stupac pomoćnih podataka iz kojeg, ćemo vratiti rezultate u 'F' stupcu.

U 'E' stupcu prikazano je vrijeme početka svake radio emisije. U 'F2' ćeliju koristeći padajući izbornik biramo koja će radio emisija biti kao prva u nizu. U 'F2' ćeliji pa nadalje ispod, nalazi se formula, koja vraća slijed niza u odnosu na uvjet iz 'F2' ćelije. Dakle, prikazan je kružni slijed svih radio emisija. U 'G' stupcu automatski je prikazano, vrijeme trajanja svake radio emisije u odnosu na susjednu ćeliju iz 'F' stupca.

Rotiranje niza podataka u kružnom rasporedu

Vrati kružni slijed podataka u nizu iz 'A' stupca baziran na uvjetu iz 'F2' ćelije

Za rješenje ovog zadatka korištene su slijedeće formule prema slici iznad.

Formula u 'A101' ćeliji slijedi ispod. (Ova formula broji koliko je popunjeno ćelija u 'A' stupcu. Uočite izraz formule. Ovu formulu sam postavio zbog mogućnosti, ako u 'A' stupcu postoji popis svih radio emisija koji je dobiven nekom formulom. Neke druge formule ne bi vratile ispravan rezultat brojanja popunjenih ćelija, ako postoji formula u 'A' stupcu ali prikazuje praznu ćeliju. Ova formula će ispravno brojiti ako u 'A' stupcu postoji formula).
=COUNTIF($A$2:$A$100;"="&"?*")

ARRAY Formula (CSE formula) u 'C2' ćeliji slijedi ispod. (Ova formula vraća kružni slijed ili popis u krug baziran na ćelijama koje sadrže tekst u 'A' stupcu. Ovu formulu kopirajte u onoliko redova koliko smatrate da može biti kružnog ponavljanja. npr. imamo 11 radio emisija, 11*9=99 redova, dakle ja sam predvidio 9 puta ponavljanje jedinstvenog teksta ili kružni slijed podataka iz 'A' stupca. Naravno ovaj stupac možete sakriti ili postaviti ga na drugu poziciju).
=IF(ROWS($A$2:$A$100)>$A$101*COUNTIF($A$2:$A$100;"="&"?*");"";INDEX($A$2:$A$100;SMALL(IF($A$2:$A$100<>"";
ROW($A$2:$A$100)-ROW($A$2)+1);MOD(ROWS(A$2:A3)-1;COUNTIF($A$2:$A$100;"="&"?*"))+1)))

U ćeliju 'E2' ručno unosite vrijeme početka radio programa tj. start prve radio emisije.

Formula u 'E3' ćeliji slijedi ispod. (Ovu formulu kopirajte do zadnjeg željenog reda. Ova formula vraća početno vrijeme slijedeće radio emisije bazirano na vremenu trajanja prethodne radio emisije. Formulu kopirajte dole).
=IFERROR(IF(F3="";"";E2+G2);"")

U 'F2' ćeliji postavite 'Padajući izbornik" preko kojega možete mijenjati, koja emisija će prva početi sa radio emitiranjem. U odnosu na ovdje postavljenu radio emisiju, sve ostale ispod, pratiti će slijed niza u krug. Formulu kopirajte dole).
Padajući izbornik (Data Validation List) bez praznih ćelija koristi slijedeću formulu. Dakle ovu formulu postavite zu "Source" polje.
=OFFSET(A$2;;;(COUNTA($A$2:$A$100)+COUNTBLANK($A$2:$A$100))-COUNTIF(A$2:A$100;"");)

Formula u ćeliji 'F3' slijedi ispod. (Ova formula nastavlja popis svih radio emisija bazirana na prvoj radio emisiji iz 'F2' ćelije)
=IF(ROW()-1>$A$101;"";IF(OFFSET(C1;MATCH($F$2;$C$1:$C$100;0)+ROW($F$1)-1;0)=0;"";OFFSET(C1;MATCH($F$2;$C$1:$C$100;0)+ROW($F$1)-1;0)))

Formula u 'G2' ćeliji slijedi ispod. (Ova formula vraća vrijeme trajanja iz 'B' stupca bazirana na uvjetu u 'F' stupcu. Formulu kopirajte dole).
=IFERROR(IF(VLOOKUP(F2;$A$2:$B$100;2;FALSE)=0;"";VLOOKUP(F2;$A$2:$B$100;2;FALSE));"")

Obratite pažnju da trebate korektno postaviti apsolutne i relativne adrese u formulama, pogotovo ako formulu kopirate.
I na kraju u prilogu ovog tutorijala imate mogućnost Download datoteke na kojoj sam radio ovaj tutorijal.

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela