logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Raspored radnika za rad na određeni dan u godini za određenu tvrtku ili poduzeće, Rad djelatnika na određeni dan

Kako napraviti godišnji raspored za određenog radnika koji treba raditi za određenu tvrtku na određeni dan


Plan i raspored radnika za rad na specifičan datum ili dan u godini

U ovom primjeru tutorijala prikazat ću kako možemo planirati i izraditi godišnji raspored radnika koji trebaju raditi na određeni datum ili dan za određeno poduzeće ili tvrtku. Cilj je da za određeni dan u toku tjedna radi isti radnik za određenu kompaniju. Pokušat ću objasniti koje su sve funkcije korištene u formuli i zbog čega je formula kreirana na dotični način.

Na slici ispod uočite završen plan i raspored radnika za rad u različlitim tvrtkama.

raspored radnika za rad

Za ovaj tutorijal u završenoj formuli koristio sam slijedeće ugniježđene Excel funkcije:
IF, AND, VLOOKUP, WEEKDAY, COLUMN. Pokušat ću početnicima laičkim jezikom objasniti kako funkcionira završna formula.

U samom početku idemo definirati osnovne elementa problema ili zadatka i postaviti sebi neka pitanja.

Pitanja:

 1. Što je cilj zadatka?
 2. Kako organizirati podatke?
 3. Koji su uvjeti?
 4. Koji rezultat treba vratiti formula?
 5. Koje funkcije bi mogli koristiti?

Odgovori:

 1. Uzmimo za primjer da radimo u administraciji tehničke podrške u tvrtci ili poduzeću koje se bavi čišćenjem određenih objekata za oređene tvrtke. Dakle mi iznajmljujemo radnike za čišćenje i želimo isplanirati sve radnike za rad u određenoj tvrtci ili poduzeću, ustanovi i slično za cijelu godinu. Cilj je kreirati jednu formulu koju možemo kopirati i dobiti željene rezultate.
 2. Ovdje trebamo dobro razmisliti jer loša organizacija podataka može stvoriti probleme u nekom koraku izračuna.
 3. Uvjeti u ovom slučaju su
  • datumi u godini tj. naziv dana za određeni datum
  • naziv tvrtke za koju planiramo radnika
  • ime radnika
 4. Formula treba vratiti ime i prezime radnika koji treba svakog određenog dana raditi u određenoj ustanovi
 5. Razmišljajući o uvjetima i funkcijama trebam nekako smisliti ili doći na ideju koju funkciju bi mogli korititi. S obzirom da se ovdje radi o pretraživanju nekakve tablice i određenum uvjetima mi ćemo se bazirati na Excel funkcije pretraživanja i Excel logičke funkcije.

Organizacija podataka i raspored elemenata u tablici

Organizaciju podataka smo kreirali prema slici iznad. U stupac 'A' postavili smo sve datume za cijelu godinu i to na način da upišemo prvi početni datum pa ga zatim kopiramo prema dolje do zadnjeg dana. U prvi naslovni redak (Header) upisali smo nazive tvrtki za koje planiramo radnike. Naravno u raspon ćelija od 'B2:??' trebamo izraditi formulu.

Podaci u stupcu 'A' formatirani su korisničkim formatom: ddd. d.m.yyyy da bi prikazali skraćeni naziv dana uz datum.

U prvom koraku s obzirom da se radi o pretraživanju sa uvjetima došli smo do zaključka da za pretraživanje osnovnih elemenata koristimo imenovanu bazu podataka (jer je sa imenovanim ćelijama ili rasponima podataka lakše raditi). Na slici iznad uočite da sam ja bazu iz koje povlačimo određene podatke kreirao na istom radnom listu. No to i ne morate, 'baza' može biti i na drugom radnom listu.

Laičkim riječima objašnjenje što sam radio.

 1. Kreirao sam bazu i imenovao je kao 'redoslijed' jer su nam brojevi za svaki dan jedinstveni (unique) i specifični za naziv pojednog dana, ovo znamo koristeći funkciju Weekday()
 2. Trebamo saznati koji broj odgovara za koji dan (NED=1, PON=2, UTO=3, SRI=4, ČET=5, PET=6, SUB=7), Koristimo apsolutnu adresu za stupac jer je on fixan i kod kopiranja formule u desno neće se mijenjati
 3. Za određeni dan iz A2 trebamo saznati kojoj tvrtci pripada pa koristimo funkciju Vlookup da nam vrati rezultat iz stupca 3 baze redoslijeda
 4. Za određeni dan iz A2 trebamo saznati koje ime pripada pojedinom danu pa koristimo funkciju Vlookup da nam vrati rezultat iz stupca 4 baze redoslijeda
 5. Funkcija Column() vraća kao rezultat broj stupca. U formulama Vlookup() u sintaxi koristimo je kao argument za broj stupca, radi kopiranja u desnu stranu Column(A1) koja vraća broj stupca 1, Column(B1) vraća rezultat 2 itd.
 6. Funkciju AND() koristimo jer u sintaxi možemo postaviti dva uvjeta "i jedan i drugi" su obavezni. Ako se oni podudaraju tj. ako su ispunjena oba uvjeta funkcija treba vratiti TRUE
 7. Funkcija IF nam vraća rezultat zavisno od uvjeta. Ako je uvjet ispunjen vrati Vlookup2() a ako nije vrati praznu ćeliju

Elementi baze podataka (broj naziva dana, naziv dana, ime tvrtke, ime radnika)

Zbog čega je dobro kreirati imenovanu bazu osnovnih podataka? Zbog toga što ne morate pisati apsolutne adrese raspona ćelija i formula vizaulno ljepše izgleda a i lakše je pamtiti određene dijelove koje koristimo za argumente korištene Excel funkcije. Na slici iznad uočite da sam za bazu podataka koristio naziv dana u tjednu, za svaki dan u tjednu odredio sam određeni broj, naziv tvrtki i imena radnika. Cijeli raspon ćelija 'J2:M8' imenovao sam nazivom "redoslijed". U principu poželjno je koristiti dinamičnu tablicu baze podataka zbog eventualnog proširenja i dodavanja imena radnika i tvrtki.

Specifičan broj za naziv određenog dana u datumu dobiva se formulom =WEEKDAY(A2) a u stupcu 'J' ja sam upisao brojeve.

Rezultat koji treba vratiti formula je ime radnika u ćeliji koja odgovara sjecištu uvjeta u stupcu 'A' i prvom retku sa nazivom tvrtke u istom stupcu gdje treba biti ime radnika.

Koje Excel funkcije koristiti?

Ovdje želim napomenuti da je ovo jedan način rješavanja zadatka jer postoji još načina rješavanja koristeći druge Excel funkcije. Ovo je moja zamisao kako riješiti problem. Dakle ja sam koristio Excel funkcije za pretraživanje baze podataka i logičke funkcije koje rade sa uvjetima.

 • Prva Excel funkcija koja nam je važna u ovom slučaju je Excel funkcija WEEKDAY. Ova funkcija vraća nam kao rezultat broj za određeni datum tj. određeno ime dana. =WEEKDAY($A2) => vraća kao rezultat 5
 • Vrlo popularna Excel funkcija za pretraživanje je VLOOKUP. Funkciju VLOOKUP koristimo da bi vratili dva rezultata koji će kasnije biti uvjet u drugoj Excel funkciji.
  =VLOOKUP(WEEKDAY($A2);redoslijed;3;FALSE) => vraća kao rezultat Tvrtka5
  =VLOOKUP(WEEKDAY($A2);redoslijed;4;FALSE) => vraća kao rezultat Jura
 • Excel funkcija COLUMN koju sam koristio za određivanje broja stupca u drugoj Vlookup() funkciji vraća broj stupca kada se formula kopira u desnu stranu. =COLUMN(A1) => vraća kao rezultat broj 1
 • Excel funkcija AND ima više uvjeta a kao rezultat vraća TRUE ili FALSE (Istina ili Nije istina)

Da bi vam što bolje objasnio funkcioniranje formula korištenih za ovaj slučaj ili zadatak, detaljno sam raščlanio na dijelove sve Excel funkcije koje su korištene za finalnu formulu

U tekstu ispod uočite nazive koje sam koristio da bi vam objasnio ovaj tutorijal

 • baza =>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> redoslijed
 • broj dana=UvjetWeekday =>>>>>>>>>>> =WEEKDAY($A2)
 • UvjetCompany =>>>>>>>>>>>>>>>>> =VLOOKUP(WEEKDAY($A2);redoslijed;3;FALSE)
 • UvjetIme =>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =VLOOKUP(WEEKDAY($A2);redoslijed;4;FALSE)
 • stupacBr =>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =COLUMN(A1)
 • UvjetCompany+UvjetIme=UvjetAND =>> =AND(B$1=VLOOKUP(WEEKDAY($A2);redoslijed;3;FALSE);WEEKDAY($A2)=COLUMN(A1))
 • formula =>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=IF(AND(B$1=VLOOKUP(WEEKDAY($A2);redoslijed;3;FALSE);WEEKDAY
  ($A2)=COLUMN(A1));VLOOKUP(WEEKDAY($A2);redoslijed;4;FALSE);"")

Laičko objašnjene Excel funkcije u formulama

 1. formula => =IF(AND(B$1=VLOOKUP(WEEKDAY($A2);redoslijed;3;FALSE);WEEKDAY($A2)=COL
  UMN(A1));VLOOKUP(
  WEEKDAY($A2);redoslijed;4;FALSE);"")

 2. brDana=UvjetWeekday => =WEEKDAY($A2)

 3. UvjetCompany => =VLOOKUP(brDana_Uvjet;baza_redoslijed;3;argument)

 4. UvjetIme => =VLOOKUP(brDana_Uvjet;baza_redoslijed;4;argument)

 5. stupacBr => =COLUMN(A1)

 6. UvjetCompany+UvjetIme=UvjetAND => =AND(B$1=VLOOKUP(UvjetWeekday;baza_redoslijed;3;FALSE);WEEKDAY($A2)=COLUMN(A1))

 7. formula => =IF(AND(B$1=VLOOKUP(UvjetWeekday;baza_redoslijed;3;FALSE);WEE
  KDAY($A2)=COLUMN(A1));VLOOKUP(UvjetWeekday;baza_redoslijed;4;FALSE);"")

 8. =IF(AND(B$1=UvjetCompany;UvjetWeekday=COLUMN(A1));UvjetIme;"")

 9. =IF(UvjetAND;UvjetIme;"") => Ako je rezultat UvjetAND=TRUE vrati Ime a ako nije vrati praznu ćeliju

 

U ćeliiju 'B2' unešena je završna ili konačna IF formula koja je kopirana prema dolje i u desnu stranu a formula je slijedeća: (napomena, ako formulu kopirate na svoje računalo obavezno je spojite u jedan red ili liniju).

=IF(AND(B$1=VLOOKUP(WEEKDAY($A2);redoslijed;3;FALSE);WEEKDAY($A2)=
COLUMN(A1));VLOOKUP(WEEKDAY($A2);redoslijed;4;FALSE);"")

Alternativa za Vlookup() funkciju su Index() i Match() funkcije

Umjesto VLOOKUP formule koja se nalazi unutar IF funkcije kao argument, možemo postaviti kombinaciju: MATCH() funkciju koju ugnijezdimo u INDEX() funkciju. Uočite da u IF formuli imate dva različita argumenta Vlookup formule.

Dakle u formuli iznad ovaj argument IF funkcije =VLOOKUP(WEEKDAY($A2);redoslijed;3;FALSE) možemo zamijeniti formulom INDEX($L$2:$L$8;MATCH(WEEKDAY($A2);$J$2:$J$8;0)

a ovaj argument IF formule VLOOKUP(WEEKDAY($A2);redoslijed;4;FALSE) možemo zamijeniti ovom formulom INDEX($M$2:$M$8;MATCH(WEEKDAY($A2);$J$2:$J$8;0)

Pa bi konačna IF formula izgledala ovako kako slijedi:

=IF(AND(B$1=INDEX($L$2:$L$8;MATCH(WEEKDAY($A2);$J$2:$J$8;0));WEEKDAY($A2)=COLUMN(A1));
INDEX($M$2:$M$8;MATCH(WEEKDAY($A2);$J$2:$J$8;0));"")

ili ako imenujemo stupce baze onda slijedeća formula vraća željeni rezultat

=IF(AND(B$1=INDEX(stupacCompany;MATCH(WEEKDAY($A2);stupacUvjet;0));WEEKDAY($A2)=COLUMN(A1));
INDEX(stupacIme;MATCH(WEEKDAY($A2);stupacUvjet;0));"")

(napomena, ako formulu kopirate na svoje računalo obavezno je spojite u jedan red ili liniju).

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela