logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali - Predložak ili template za godišnji kalendar i raspored rada u smjenaama 12 sati dan/noć

Raspored rada u smjenama 12/24 i 12/48 sati


Plan i raspored radnih smjena 12 sati danjska/noćna smjena

U ovom Excel tutorijalu pokazat ću kako jednostavno možemo planirati i voditi evidenciju radnih smjena u rasporedu 12/24 i 12/48. Cilj ovog tutorijala je imati vizualni pregled radnih smjena radnika toko cijele godine. U kalendaru možete vidjeti označene sve državne i vjerske praznike označene crvenom bojom kao i vikende označene sivom bojom. Ovaj način rada naziva se "rad u smjenama 12/24 i 12/48". Uobičajeno je da ovakav raspored smjenskog rada, rade djelatnici na radnim mjestima noćnih čuvara, portira, zaštitara itd. gdje je potreban stalni rad bez prekida, danju i noću. Za ovakav rad potrebno je najmanje četiri djelatnika.

Za uvećenje slike kliknite na link ZOOM ili na dotičnu sliku.

Raspored rada djelatnika u dvije smjene 12/24 i 12/48

Na slici iznad na radnom listu "Raspored" uočite svih 12 mjeseci u kalendarskoj godini. S obzirom na količinu podatka da ne bi morali puno pomicati klizač u desnu stranu dodao sam gumb za grupiranje određenog raspona ćelija (Group / Ungroup Columns). Dakle, skrivanjem viška mjeseci imate bolji pregled i kontrolu nad podacima. Napomena: Ovo možete uraditi samo na nezaštićenom radnom listu. Ako zaštitite radni list, tada ova funkcija neće biti dostupna. U tom slučaju potrebno je određeni mjesec sakriti naredbom Hide ili konkretno skrivanje stupaca u Excelu.

Klikom na gumb '+' ili '-' automatski grupirate ili razgrupirate (skrivate ili prikazujete) sve stupce za određeni mjesec u godini.

Za svaki datum/dan u mjesecu postavljeno je 'Uvjetno oblikovanje' koji označava stupce za one datume koji padaju na državni ili vjerski praznik kao i vikende. Postavljanjem broja godine u ćeliju 'B3' automatski se prilagođavaju svi datumi za dotičnu kalendarsku godinu.

Formule postavljene na radnom listu 'Raspored' s slijedeće

Formula u ćeliji 'C3' (kopirajte je u desno). Ova formula vraća prvi datum za broj godine koji je postavljen u 'B3' ćeliji a koristeći 'Custom Format' (Korisnički format datuma) vidljiv je naziv prvog mjeseca u kalendarskoj godini. Također na raspon ćelija 'C:BL' primjenjena je naredba 'Merge & Center' -> 'Merge Across' da bi se ime mjeseca centriralo u dotičnom rasponu ćelija. Ovim načinom oblikovanja izbjegao sam spajanje svih ćelija u rasponu u jednu ćeliju.
=UPPER(IF(DATE(RIGHT($B$3;4);1;1)<>"";TEXT(DATE(RIGHT($B$3;4);1;1);"[$-041A]"&"mmmm");""))

Formula u ćeliji 'C4' (kopirajte je u desno). Ova formula vraća prvi datum za broj godine koji je postavljen u 'B3' ćeliji.
Na ovu ćeliju postavljen je 'Custom Format' -> Number -> Custom -> dd
=DATE($B$3;MONTH(C$3&1);1)

Formula u ćeliji 'C5' (kopirajte je u desno). Ova formula vraća prvi datum za broj godine koji je postavljen u 'B3' ćeliji.
Na ovu ćeliju postavljen je 'Custom Format' -> Number -> Custom -> ddd
=C4

Formula u ćeliji 'C11' (selektirajte C11 i D11 ćelije i kopirajte ih u desno). Ovdje je također primjenjena naredba 'Merge Across'. Ova formula zbraja sve 'X' znakove u ćelijama iznad za jedan dan (D=dan N=noć)
=COUNTIF(C7:D10;"*?")

Postavljanje uvjeta oblikovanja i imenovanje formula

U ćelijama 'ACF' stupca upisani su datumi državnih i vjerskih praznika. U odnosu na ove datume u cilelom kalendaru dotične godine, Excel će automatski označiit datumepraznika.

Na radnom listu "Raspored" u 'Name Manager' postavljene su imenovane formule.

Name Manager - Named formulas

Na slici iznad uočite slijedeće:

- Imenovanje raspona ćelija 'ACF$5:ACF$18'. Selektirajte navedeni raspon
i imenujte selektirane ćelije nazivom 'drzavnipraznici'.

- Kreirajte novu imenovanu formulu (selektirajte ćeliju 'C7')
Name: iks
Refers to: C7=X

- Kreirajte novu imenovanu formulu (selektirajte ćeliju 'C4')
Name: praznici
Refers to: =MATCH(C$4;drzavnipraznici;0)

- Kreirajte novu imenovanu formulu (selektirajte ćeliju 'C4')
Name: vikend
Refers to: =AND(WEEKDAY(C$4;2)>5;C$4<>"")

Za uvjetno oblikovanje postavljena su određena pravila (slika ispod).

Conditional Formatting rules

1. praznici (imenovana formula) - crveno (selektirajte raspon ćelija 'C4:ABQ10')
=praznici ili =MATCH(C$4;drzavnipraznici;0)

2. iks (imenovana formula) - smeđe (selektirajte raspon ćelija 'C7:ABQ10')
=iks ili =C7="X"

3. subota/nedjelja (imenovana formula) - sivo (selektirajte raspon ćelija 'C4:ABQ10')
=vikend ili =AND(WEEKDAY(C$4;2)>5;C$4<>"")

Ukupan broj radnih sati danju ili noću - ukupan broj dana u toku mjeseca za svakog djelatnika

Na slici ispod uočite neke kalkulacije koje sam izradio onako "usput", tek toliko da Vam potaknem maštu. Formule neću posebno objašnjavati jer na web stranici koju ste posjetili ima dosta primjera.

U principu, možete izračunati i prikazati za svakog djelatnika po mjesecima koliko je planirano radnih dana, radnih sati, koliko je planirano dnevnih ili noćnih smjena. Također koliko će radnik odraditi ranih sati u prvoj smjeni ili dnevni/noćni sati u drugoj smjeni.

Za uvećenje slike kliknite na link ZOOM ili na dotičnu sliku.

razne kalkulacije radnih sati i broja radnih dana

Preuzimanje datoteke (Download) možete uraditi
na ovom linku Evidencija i planiranje radnih smjena u rasporedu 12/24 i 12/48 sati. Datoteka je ZIP formata i potrebno je izvršiti Unzip.

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela