logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Prikaz prvih 10 parova zaglavlja reda i zaglavlja stupca ako postoji uvjet kao duplikat u rasponu ćelija

Rangiranje prvih 10 parova zaglavlja redaka i stupaca ako postoje duplikati kao uvjet u rasponu


Kako upariti zaglavlje redova i zaglavlje stupaca ako postoje duplikati uvjeta u rasponu

U ovom Excel tutorijalu pokazat ću kako možemo rangirati prvih deset parova zaglavlja redaka i zaglavlja stupaca ako je zadovoljen uvjet iz raspona ćelija u sjecištu reda i stupca. U rasponu ćelija može se pojaviti duplikat uvjeta. Uočite situaciju na slici ispod. U 'B2:F6' rasponu nalaze se vrijednosti izražene u postotku. U ovom rasponu tražimo naš uvjet za rangiranje.

Naš cilj je vratiti zaglavlje reda i zaglavlje stupca ako se podudara uvjet iz raspona. U 'I' stupcu uočite vrijednosti/postotke iz raspona ćelija rangirane od najvećeg do najmanjeg. U 'J' stupcu uočite da je prikazano zaglavlje reda za određenu vrijednost iz raspona, za relevantno rangiranje. U 'K' stupcu uočite da je prikazano zaglavlje stupca za određenu vrijednost iz raspona, za relevantno rangiranje.

Rangiranje prvih deset parova ako je zadovoljen uvjet u sjecištu reda i stupca

 

Rangiranje zaglavlja redova i zaglavlja stupaca ako postoji duplikat u rasponu

Ovaj zadatak možemo riješiti sa tri formule. U 'H' stupcu ručno su upisani brojevi od većeg prema manjem. Ovi brojevi nisu uzeti u kalkulaciju u formulama.

Formula u 'I2' ćeliji je ispod. (Ova formula rangira sve vrijednosti iz 'B2:F6' raspona od najvećeg do najmanjeg).
=IFERROR(LARGE($B$2:$F$6;ROW(1:1));"")

Također za rangiranje možemo koristiti i ovu formulu ispod. Uočite razliku za drugi argument LARGE funkcije u koju smo ugnijezdili ROW(A1) formulu. Kada kopiramo formulu dole, tada ova ugniježđena formula mijenja rezultat 1, 2, 3....).
=IFERROR(LARGE($B$2:$F$6;ROW(A1));"")

ARRAY formula u 'J2' ćeliji je ispod. (Ova CSE formula vraća zaglavlje reda za uvjet iz 'I' stupca. Dakle formula pronalazi vrijednost u rasponu i vraća zaglavlje reda).
=IFERROR(INDEX($A$2:$A$6;SMALL(IF($B$2:$F$6=I2;ROW($1:$5));COUNTIF(I$2:I2;I2)));"")

Uočite u formuli iznad drugi argument IF funkcije (zeleni font). On kao rezultat vraća ukupan broj redaka u 'A' stupcu, koji sadrži podatke. Ako pogledate Evaluate formula ili koristite "F9" tipku tada možete vidjeti rezultat ove ugniježđene formule {1;2;3;4;5}.

ARRAY formula u 'K2' ćeliji je ispod. (Ova CSE formula vraća podatak iz zaglavlja stupca za ispunjeni uvjet u istom stupcu, formulu kopirajte dole. Uočite da se formula bazira na podacima iz 'I2' i 'J2' ćelije).
=IFERROR(INDEX($B$1:$F$1;1;SMALL(IF(INDEX($B$2:$F$6;MATCH(J2;$A$2:$A$6;0);)=I2;COLUMN($A$1:$E$1));1));"")

Ako radite sa većim rasponom podataka i kopirate formule u desnu stranu, tada imajte na umu da treba korektno postaviti apsolutne i relativne adrese u formulama.

I na kraju u prilogu ovog tutorijala imate mogućnost Download datoteke na kojoj sam radio ovaj tutorijal.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela