logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Pronađi i izbaci ili ukloni brojeve iz teksta u excel ćeliji, Find and replace number with Superscript or Subscript, m2, m3, H2O, CH4, C2H4, CO2, Indeks ili Subscript u kemijskim formulama

Pronađi i zamjeni broj sa eksponentom ili indeksom
Find and Replace Superscript or Subscript in Excel


Kako pronaći i zamjeniti određeni broj sa Eksponentom ili Indeksom u Excel ćeliji

Kao što znate u Excelu možete korisiti Find and Replace da bi zamijenili određeni podatak sa drugim podatkom. Kada je u pitanju Index ili Exponent (Subscript / Superscript) ova mogućnost u Excelu i nije baš lagana za uraditi. Ako klasičnim putem kroz dijalog okvir Find/Replace upišete u polje Find what?: broj 2 i u polju Replace with: 2 ali i Format => Font => Superscript Excel će cijelu ćeliju formatirati kao Exponent (Superscript) št nama ne odgovara kao rezultat.

Pronađi i zamjeni exponent i konvertiraj broj u znak potenciranja

Pomoću ASCII kodova za 437 i 850 možete klasičnim načinom Find/Replace uraditi slijedeće.

Uzmimo za primjer da trebamo tekst-broj m2 (metar kvadratni) koji se nalazi u Excel ćeliji, broj 2 konvertirati u znak potenciranja (Eksponent ili Superscript) da bi broj 2 bio oblika ili znaka potenciranja (Superscript)

 1. Selektirajte ćelije u kojima želite konvertirati broj u Eksponent (Superscript)
 2. Pokrenite dijalog okvir Find/Replace pritiskom kombinacije tipki CTRL+H
 3. Kliknite na Options button da proširite dijalog okvir
 4. U polje Find what?: nemojte ništa upisivat već samo kliknite mišem
 5. U polje Replace with: kliknite mišem i pritisnite kombinaciju ALT+253 (ili 0253 broj na numeričkom dijelu tipkovnice) u nekim slučajevima to je kombinacija ALT+0178 ili Alt+178.
 6. Kliknite na Replace ili Replace All button

Ako je prošlo, vi ste sretnik ali ako nije tada morate koristiti drugu metodu Find/Replace u Excelu.

Find and Replace number with Superscript via VBA macro

O VBA makronaredbama sam već pisao.
Jednostavno rješenje ovog problema je koristeći VBA makronaredbu u Excelu. Na slici ispod uočite prvi range u kojem želimo sve ćelije sa tekstom koje sadrže m2 zamijeniti sa vizualnom oznakom metra kvadratnog u kojem će broj biti kao znak potenciranja. Na istoj slici uočite završene rezultate nakon pokretanja VBA makronaredbe (označene crvenom bojom slova). dakle ovaj VBA macro ispod postavlja Superscript bez obzira kakav tekst i koje dijelove teksta i brojeva ćelija sadrži.

Pronađi i zamjeni broj kao eksponent u Excelu

Za rješenje ovog primjera korištena je VBA makronaredba ispod. Pažnja! Morate dozvoliti pokretanje VBA u Excelu koji koristite.

NAPOMENA: Nakon pokretanja VBA makronaredbe nemate mogućnost vratiti se korak natrag tj. nema UNDO button). Zato sve radite na kopiji vaše Workbook.

Sub ChangeToSuperScript()
Dim X As Long
Dim Position As Long
Dim c As Range
For Each c In Range("A1:A100") 'raspon ćelija
Position = InStr(c.Value, "m2") 'promijeniti broj 2 u znak potenciranja
If Position Then c.Characters(Position + 1, 2).Font.Superscript = True
Next
End Sub

 1. Kliknite desnom tipkom miša na naziv radnog lista (Sheet1) u kojem želite izvršiti Find/Replace Superscript.
 2. Kliknite na View Code (ili ALT+F11)
 3. Kopirajte ovaj VBA kod iznad u desni dio VBE prozora dotičnog Sheet1
 4. Snimite radnu knjigu (*.xls ili kao *.xlsm) i zatvorite pa potom ponovo otvorite.
 5. Pritisnite ALT+F8
 6. Selektirajte naziv naredbe pa zatim kliknite na RUN button da pokrenete VBA makrobaredbu

Uočite promjenjene brojeve 2 u oblik Exponenta ili Superscript format. Za pokretanje VBA makronaredbe možete postaviti gumb (button)

Primjer 2 - Find-Replace Superscript

U ovom primjeru uočite VBA makronaredbu koja će pronaći točno navedeni podatak m3 tj. uvjet i konvertirati broj u eksponent (Superscript). Ova VBA makronaredba ignorira ostale ćelije koje sadrže m3 kao dio teksta.

Pronađi i zamjeni exponent u Excelu

Ako koristite ovu VBA makronaredbu ispod tada obavezno selektirajte raspon ćelija prije pokretanja VBA makronaredbe.

Sub ConvertToSuperScript2()
Dim c As Range
For Each c In Selection.Cells
If c.Value = "m3" Then 'dva karaktera ako treba promijeniti u tri karaktara i sl
c.Characters(2, 1).Font.Superscript = True 'SUPERSCRIPT za dva karaktera a zadnji karakter se konvertira m2, m3
End If
Next
End Sub

Nadalje, ispod uočite još jednu VBA makronaredbu koja pronalazi i zamjenjuje određeni znak u tekstu u eksponent ili Superscript. U ovoj VBA makronaredbi ispod uočite da će Excel nakon pokretanja editirati sve ćelije u rasponu ćelija A1:A100 za sve slučajeve koje pronađe u naredbama. Ova VBA makronaredba pronalazi sve uvjete koje smo postavili (m2, m3, 1st) i konvertira ih kao Superscript (ali samo zadnji znak koji trebamo)

Sub SuperScriptChange()
Dim X As Long, NumPosition As Long, Cell As Range
For Each Cell In Range("A1:A100")
NumPosition = InStr(Cell.Value, "m2")
If NumPosition = 0 Then
NumPosition = InStr(Cell.Value, "m3")
If NumPosition = 0 Then
NumPosition = InStr(Cell.Value, "1st")
If NumPosition = 0 Then
For NumPosition = 1 To Len(Cell.Text)
If Mid(Cell.Value, NumPosition) Like "#th*" Then Exit For
Next
End If
End If
End If
If NumPosition Then
Cell.Characters(NumPosition + 1, 2).Font.Superscript = True
End If
Next
End Sub

Find and Replace Subscript in Excel

Na isiti način koristeći VBA, možemo pronaći i zamjeniti sve brojeve koji trebaju biti kao Indeks (Subscript) npr. ako koristimo kemijske formule pa tako ako trebamo koristiti indeks (subscript) za H2O, CH4, C2H4, CO2 itd. Obavezno selektirajte range prije pokretanja VBA makronaredbe.

Pronađi i zamjeni broj u kemijskoj formuli sa Indeksom ili Subscript

 

Sub ChangeToSubscript()
Dim i As Long
Dim rCell As Range
For Each rCell In Selection
For i = 1 To Len(rCell)
If IsNumeric(Mid(rCell, i, 1)) Then rCell.Characters(Start:=i, Length:=1).Font.Subscript = True
Next i
Next rCell
End Sub

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela