logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Pronađi i izbaci ili ukloni brojeve iz teksta u Excel ćeliji,

Pronađi i izbaci ili ukloni brojeve iz teksta u Excel ćeliji


U ovom tutorijalu prikazat ću početnicima kako možemo manipulirati sa tekstom u ćeliji koji sadrži brojeve i slova (AlfaNumeric string). Funkcije koje su korištene u ovom tutorijalu i njihovu sintaksu možete pogledati na linku Primjeri Excel Funkcija.

Izbaci dijelove teksta osim prvih slova

U ovom prvom primjeru uočite na slici ispod u stupcu 'A' mješoviti tekst i brojeve. Cilj nam je vratiti samo prva početna slova iz svake ćelije, a ostatak ukloniti.

Vrati samo prva slova teksta iz alfanumeričkog teksta

Formula u ćeliji 'C1' je slijedeća

=LEFT(A1;MIN(FIND({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};A1&"0123456789"))-1)

Kako prikazati dio teksta iz ćelije koji počinje slovom

U ovom primjeru na slici ispod cilj nam je prikazati dijelove teksta iz ćelija u stupcu 'A' ali samo pod uvjetom da počinje sa slovom .

Prikaži samo dio teksta koji počinje slovima

ARRAY formula u ćeliji 'C1' je slijedeća (matrična formula ili formula polja koja završava sa vitičastim zagradama)

=REPLACE(A1;1;MATCH(TRUE;MID(A1;ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1)));1)>="A";0)-1;"")

Kako prikazati samo krajnji desni dio teksta iz ćelije koja sadrži brojeve i tekst

U ovom primjeru na slici ispod cilj nam je prikazati tekstualne znakove koji se nalaze u krajnjem desnom dijelu alfanumeričkog stringa.

Izdvoji krajnji desni dio koji sadrži tekstualne znakove

ARRAY formula u ćeliji 'C1' je slijedeća (matrična formula ili formula polja koja završava sa vitičastim zagradama)

=TRIM(RIGHT(A1;LEN(A1)-LOOKUP(100^100;--MID(A1;ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1)));1);ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1))))))

Kako prikazati slova i specijalne karaktere bez brojeva iz Excel ćelije

U ovom primjeru na slici ispod cilj nam je izdvojiti i prikazati samo tekstualne znakove (tekst) koji se nalaze u ćeliji alfanumeričkog stringa.

Izdvajanje tekstualnih karaktera iz alfanumeričkog stringa

Formula u ćeliji 'C1' je slijedeća

=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE
(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1;1;"");2;"");3;"");4;"");5;"");6;"");7;"");8;"");9;"");0;"")

Ova formula kojoj je baza SUBSTITUTE funkcija u sadrži 9 argumenata i funkcionira samo u Excelu 2007, 2010, 2013 i novijem. Ako radite u Excelu 2003 tada morate ukloniti dva argumenta jer Excel 2003 podržava do 7 ugniježđenih argumenata (dva broja).

Kako pomoću formule izdvojiti samo slova iz alfa-numeričkog teksta

Ako želimo ukloniti apsolutno sve znakove i brojeve koji nisu tekst

Ukloni sve brojeve i znakove koji nisu tekst

tada formula izgleda ovako

=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE
(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1;1;"");2;"");3;"");4;"");5;"");6;"");7;"");8;"");9;"");0;"");"-";"");"_";"");"/";"")

(Napomena! Ako ove formule iz ovog tutorijala kopirate na svoje računalo obratite pažnju da formula bude u jednom redu ili jednoj liniji)

 

Izdvajanje brojeva iz alfa-numeričkog stringa ili teksta

Ako želite izdvojiti samo brojeve iz neke Excel ćelije koja sadrži mješovito tekst-brojeve-znakove tada iskoristite snagu VBA makronaredbi

Izdvajanje brojeva iz teksta u Excelu

Ovu VBA makroneredbu funkciju ispod kopirajte u VBE vašeg Excela u Sheet Module

Function Izdvoji(txt As String, Optional Alpha As Boolean = True) As String
With CreateObject("VBScript.RegExp")
.Pattern = IIf(Alpha, "\d+", "\D+")
.Global = True
Izdvoji = .Replace(txt, "")
End With
End Function

a u ćeliju 'C1' postavite slijedeću formulu

=Izdvoji(A1;FALSE) <- True za slova, False za brojeve

I na kraju ako želite daljnjim kalkulacijama ukloniti višak blanko znakova (space) ili specijalnih karaktera poput 'podvlake' ili 'minus znaka' tada pogledajte tutorijal Blanko znakovi ili Space ili razmak u tekstu Excela

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela