logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Print Area u Excelu, Printanje tablice bez praznih ćelija ili redova, Odredi poziciju Print Area u Excelu, Ručno postavljanje položaja Print Area na listu za ispis u Excelu, Ručno određivanje pozicije Print Area na listu za ispis u Excelu, Zadrži poziciju Print Area u Excelu, Automatic Set Dynamic Print Area in Excel without empty Rows

Odredi poziciju Print Area u Excelu


U ovom tutorijalu pokazat ću vam kako možete odrediti ili zadržati točnu poziciju Print Area na listu koji želite ispisati/isprintati u Excelu.

Print Area u Excelu

Što je to Print Area u Excelu?
Print Area je područje raspona ćelija koje označimo u Excelu i prilikom ispisa na printer Excel ispisuje samo označeno područje za printanje.

Uzmimo za ovaj primjer situaciju na slici ispod. Uočite tablicu sa podacima. Zelenom bojom označen je raspon ćelija za koji želimo zadati Print Area. U ovom slučaju to je PrintAreaPosition1 jer sam kasnije dodao još jednu Print Area. Dakle da bi dodali Print Area u Excelu potrebno je:

  1. Selektirati određeni raspon ćelija
  2. Na ribonu, tab Page Layout kliknite na Print Area => Set Print Area

Printa Area u Excelu

Prikaz margina u Print Preview na listu za ispis u Excelu

Nakon postavljanja Print Area nekog raspona ćelija kliknite na Print Preview i pogledajte kako bi izgledao ispis na papir. Ako ne vidite margine, tada ih prikažite klikom na Show Margins button. Uočite kako izgleda kursor kada pozicionirate pokazivač miša na crtu margine (pokazivač miša se pretvorio u križić sa dvostrukom strelicom koja nam pokazuje u kom smjeru možemo pomjerati marginu). Također uočite na slici ispod položaj raspona ćelija koje smo dodali u Print Area. One su pozicionirane u lijevom gornjem kutu. Uzmimo za primjer da nam taj položaj ne odgovara i želimo ga promijeniti.

Prikaz margina u print Preview u Excelu

Odredi točnu poziciju Print Area na ispisanom listu papira u Excelu

S obzirom da nam položaj Print Area ne odgovara na poziciji koju Excel ima po default opciji, mi možemo pomjeriti poziciju Print Area na drugo mjesto na listu za ispis. Postavite pokazivač miša na crtu vertikalne margine koju želite pomjeriti. Kada se pokazivač miša pretvori u križić sa dvostrukom strelicom pritisnite lijevu tipku miša i pomjerite marginu na željeno mjesto (poziciju). Isto tako učinite i za horizontalnu marginu. Sada imamo novu poziciju za postavljenu Print Area prilikom ispisa.

 

Ručno pomjeranje margina i pozicije Print Area u Excelu

Automatsko postavljanje Print Area na radnom listu koji sadrži formule - via VBA

U slučajevima kada imamo radni list koji prikazuje nekakve rezultate pomoću formula jer su izvorni podaci na drugom radnom listu i uz to ako je nekoliko stotina redova može doći do frustrirajućih momenata kada trebamo postaviti Print Area (područje za ispis).

Uzmimo da je situacija slijedeća:

Na radnom listu Sheet1 imamo neke izvorne podatke
Na radnom listu Sheet2 imamo neke izvorne podatke
Na radnom listu Sheet3 imamo nekoliko stotina redova (npr. 400) u kojima se nalaze formule. Ove formule izračunavaju rezultate na osnovu podataka sa Sheet1 i Sheet2.

U situaciji kada nam nisu svi izvorni podaci popunjeni sa izvornih radnih listova, na Sheet3 imat ćemo npr. 50 redova sa rezultatima a ostalih 350 redova bez rezultata tj. prazne ćelije. Da ne bi ručno kreirali Print Area, možemo pomoću VBA naredbe ispod automatski kreirati Print Area tako da Excel uzme u obzir prvi red i zadnji popunjeni red.

Ovu VBA makronaredbu kopirajte u general Module vaše Workbook. Pozicionirajte se na aktivni radni list (Sheet3) i pokrenite VBA preko Alt+F8.

Sub Set_Print_Area()
Dim lastCell As Range
Set lastCell = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Offset(1, 0)
Do Until Application.Count(lastCell.EntireRow) <> 0
Set lastCell = lastCell.Offset(-1, 0)
Loop
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = Range(Cells(1, 1), lastCell).Address
End Sub

Rezultat možete vidjeti na Print Preview

Postavljanje promjenivog područja za ispis - Automatic Set Dynamic Print Area

U situaciji kada imate promjenivo područje za ispis (kao u prethodnom primjeru), možete bez VBA postaviti Print Area u odnosu na popunjene redove, koristeći formulu sa funkcijama OFFSET i MATCH.

Na slici ispod uočite tablicu koja ima nsalovni redak a ostali redovi sadrže formule. Zavisno o rezultatima formula u redovima ćemo imati nekakav tekst ili vrijednosti.

Dinamično područje ispisa tablice bez npraznih redova u Excelu

Nije problem postaviti Print Area preko naredbe na ribonu ali ako želimo da nam Excel automatski postavi Print Area i da ignorira prazne redove ili prazne ćelije, tada to možemo učiniti pomoću slijedeće formule.

=OFFSET(Sheet7!$A$1;0;0;MATCH("";Sheet7!$A$1:$A$100;0)-1;8)

Navedena formula za područje ispisa uzima prvu ćeliju Sheet7!$A$1 koju kao argument reference koristi Offset funkcija. Formula pretražuje sve ćelije u rasponu stupca Sheet7!$A$1:$A$100 (ovo je naš uvjet a funkcija Match zamjenjuje argument [height] funkcije Offset) i nakon pronalaska zadnje popunjene ćelije kreira raspon redova za postavljanje dinamičnog područja ispisa. Da bi Excel znao koji je zadnji stupac koji treba uključiti u Dynamic Print Area pogledat će zadnji argument [width] funkcije Offset a to je broj 8 koji određuje širinu raspona tj. broj stupaca od stupca 'A'. Dakle prvi je stupac A a zadnji stupac H.

Dakle, slobodno možemo popunjavati ostale radne listove podacima i pozicionirati sa na Sheet7 pa kliknuti na Print jer će Excel automatski postaviti Dynamic Print_Area bez praznih redova.

Postavljanje Dynamic Print Area

Dodavanje više selektiranih područja na radnom listu u Excelu

U koliko želite imati više raspona ćelija na jednom radnom listu ili u Workbook na koje želite postaviti Print Area, tada ih možete postaviti tako da ih vrlo brzo možete izabrati i selektirati određeno područje a nakon toga postaviti Print Area za ispis.

Dakle, na slijedeći način brzo selektiramo određeni raspon ćelija i zatim postavljamo Print Area za ispis na papiru.

  1. Kliknite na tab View
  2. U grupi naredbi Workbook Views kliknite na Custom Views
  3. U novom otvorenom dijalog prozoru Custom Views kliknite na Add... button
  4. U novom otvorenom Add View upišite naziv za područje raspona ćelija koje ste selektirali, Kliknite na OK button

Ostale naredbe/buttons sami istražite. Na ovaj način klikom na određeni naziv Excel automatski selektira određeno područje ćelija. Vama samo ostaje da kliknete na Set Print Area i ako treba pomjerite poziciju mjesta za printanje. (vidi sliku ispod)

Postavljanje više Print Area na jednom radnom listu U Excelu

Postoji još mogućnost ispisa više područja (Print Area) sa više radnih listova, ispisati na jednu stranicu papira ili na jednom radnom listu, pomoću Camera Tool , zato pogledajte dotični link na tutorijal.

Ostali tutorijali vezani za ispis u Excelu

- Print in Excel
- Pretpregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
- Ispis radnog lista na papir s prikazom formula u Excelu 2013
- Print Area u Excel (dinamični raspon ćelija za ispis)

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela