logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Prikaz slike u susjednoj ćeliji Excela, Kako prikazati sliku u ćeliji sa radnog lista na osnovu vrijednosti u susjednoj ćeliji; Auto display picture or image in cell from Sheet based on value in adjancet cell

Automatski prikaz slike u ćeliji na osnovu vrijednosti u susjednoj ćeliji


Kako prikazati sliku sa radnog lista u ćeliji kada upišem broj ili šifru

U ovom tutorijalu pokazat ću kako se može prikazati slika u nekoj ćeliji koja se bazira na vrijednosti u susjednoj ćeliji. Na slici ispod uočite situaciju i tablicu u koju trebamo prikazati slike ili fotografije sa radnog lista na osnovu vrijednosti ili šifre u susjednoj ćeliji (C2, C4, C6) koja se nalazi iznad ćelije u kojoj trebamo prikazati sliku. U ovom tutorijalu sve radnje su na aktivnom radnom listu 'Sheet3'

Automatski prikaz slike u ćeliji na osnovu vrijednosti u susjednoj ćeliji

Korak 1.

U prvom koraku potrebno je selektirati ćeliju F9 pa kliknuti na gumb Copy na Home tabu ribona.

Korak 2.

Nakon klika na Copy selektirajte ćeliju C3 pa zatim kliknite mišem na strelicu Paste button da otvorite padajući izbornik pa potom kliknite na opciju Linked Picture (I). Ovu opciju imate u Excelu 2007-2013.
Umjesto ovih par koraka nakon selektiranja ćelije F9 možete jednostavno kliknuti na Camera Tool i zalijepiti je u ćeliju (Excel će kreirati link). Ako nemate Camera ikonu na Quick Access Toolbar traci dodajte je sa izbornikaCommand Not in the Ribbon.

Paste Linked Picture in Excel

U Excelu 2003 ova opcija ne postoji pa ako koristite Excel 2003 postupite na slijedeći način.

1. kliknite na ćeliju F9 (nemojte selektirati sliku, već samo ćeliju u kojoj se nalazi slika)
2. pritisnite tiku Shift i zadržite je, kliknite na izborniku Uređivanje.
3. kliknite Copy
4. selektirajte ćeliju C3 gdje želite zalijepiti sliku.
5. držeći pritisnutu tipku SHIFT kliknite Edit menu => Paste Picture Link

 

Sada imate situaciju da se u ćeliji C3 nalazi Shape sa slikom iz ćelije F9. Veličina ovog Shape (oblika) iste je veličine kao i ćelija F9 odakle smo kopirali sliku. Znači potrebno je prilagoditi veličinu Shape kopirane slike. Ako odmah u početku postavite veličine ćelija F9:F15 identične veličini spojenih ćelija B3:C3, B5:C5, B7:C7 tada nećete morati prilagođavati dimenzije i veličinu kopiranog Shape.

To izgleda ovako kao na slici ispod. Uočite da Shape (okvir) kopirane slike nije iste veličine kao spojene ćelije B3:C3, a to je zbog toga što je ćelija F9 manjih dimenzija. Dakle ova radnja prikazuje sliku iste veličine koja se nalazi u ćeliji F9.

Kopirana slika u Excelu sa linkom

Korak 3.

Kako kreirati novo ime u Excel Name Manageru

U slijedećem koraku potrebno je na Formulas tab kliknuti na naredbu 'Name Manager'. U Name Manageru trebate kreirati tri stavke sa formulama,

Idemo kreirati formulu za ćeliju C2 a na osnovu koje će se prikazati slika ispod trebamo pomoću formule postaviti neke uvjete. Kliknite New button pa zatim u polje 'Name:' upišite 'picture1' a u polje 'Refers to:' upišite slijedeću formulu

=INDEX(Sheet3!$F$9:$F$15;MATCH(Sheet3!$C$2;Sheet3!$E$9:$E$15;0))

Kreiranje novog imena u Excel Name Manageru

Ovo kreiranje novog imena ponovite još dva puta jer nam trebaju rezultati za ćelije u kojima se nalazi šifra (Kliknite na OK button i ponovite ove radnje za slijedeće ćelije C4 i C6.

Ćelija C4: picture2

=INDEX(Sheet3!$F$9:$F$15;MATCH(Sheet3!$C$4;Sheet3!$E$9:$E$15;0))

Ćelija C6: picture3

=INDEX(Sheet3!$F$9:$F$15;MATCH(Sheet3!$C$6;Sheet3!$E$9:$E$15;0))

Završni rezultat kreiranja novih stavki u Name Manageru je kao na slici ispod.

Name manager u Excelu

Korak 4.

U slijedećem koraku potrebno je selektirati Shape link kopirane slike i u Polju Formule (Formula Bar) promijeniti formulu '=$F$9' u '=picture1'

Promjena naziva kopirane i linkane slike

Korak 5.

Automatsko dodavanje slike u susjednu ćeliju kada upišem šifru, broj ili tekst

S obzirom na situaciju sa prve slike mi trebamo također prikazati sliku i u ćelijama B5 i B7.
Dakle za ćelije B5 (picture2) i B7 (picture3) trebamo ponoviti korake 1 i 2 kao i korak 4.

I na kraju naši rezultati su slijedeći. Upisom šifre u ćelije C2, C4 i C6 u ćelijama ispod pojavljuju se slike bazirane na vrijednosti ili šifri.

Također uočite da umjesto brojeva, vrijednosti možete kao uvjet postaviti tekst (npr. naziv države ili proizvoda). (inspiracija i izvor:youtube.com/watch?v=P4XriuikOs8)

Automatski prikaz slike sa istog radnog lista u Excel ćeliji na osnovu broja ili šifre u susjednoj ćeliji

Također pogledajte slijedeće tutorijale vezane za umetanje, prikazivanje, dodavanje slika u Excelu

- Umetanje slike iz mape u selektiranu Excel ćeliju i njeno prilagođavanje veličine

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela