logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Prikazivanje slike sa drugog radnog lista izborom šifre iz Drop Down izbornika

Prikazivanje slike sa drugog radnog lista u Excelu na osnovu šifre iz padajućeg izbornika pomoću formule


Kako prikazati sliku sa drugog radnog lista na osnovu vrijednosti/naziva padajućeg izbornika u ćeliji

U ovom tutorijalu pokazat ću kako možemo na radnom listu Excela prikazati određenu sliku koju možemo izabrati iz padajućeg izbornika bilo da je naziv slike ili šifra ili broj. Ovo je jednostavan primjer prikazivanja slike u susjednoj ćeliji (ili bilo kojoj ćeliji) sa drugog Sheeta bazirano na uvjetu koji se nalazi u nekoj ćeliji drugog radnog lista bilo da je padajući izbornik ili direktno upisujemo naziv slike, broj i slično a isto tako taj uvjet može biti dobiven nekom formulom. Puno je situacija gdje se ovaj primjer može iskoristiti a to sve ovisi o potrebama korisnika Excela.

U tutorijalima u kojima sam već pisao o umetanju slika iz foldera i prilagođavanju veličine ćeliji ili prikazivanju slika sa istog radnog lista možete pogledati slične radnje kao prethodni korak ovog tutorijala.

Na slici ispod uočite Sheet1 na kojem se u ćeliji 'A1' nalazi naziv slike (broj, šifra i slično). U ćeliji 'B2' želimo da Excel prikaže sliku sa drugog radnog lista kojoj pripada naziv iz ćelije 'A1'. Ovdje sam koristio ćeliju 'B2' ali je to nebitno. Vi možete koristiti bilo koju ćeliju na radnom listu.

Prikazivanje slike u ćeliji bazirano na uvjetu iz padajućeg izbornika

Na slici ispod uočite Sheet2 na kojem se nalazi u stupcu 'A' popis svih slika sa njihovim nazivima (šiframa, brojevima i slično). U stupac 'B' umetnute su sve slike na klasičan način (Insert => Pictures). Dakle podaci se nalaze u rasponu A2:B8

Popis i pregled insertiranih slika na drugom radnom listu u Excelu

Kada imamo pripremljenu formu radnog lista idemo na slijedeći korak da bi na Sheet1 prikazali sliku sa Sheet2 tako da izbor vršimo sa Drop-Down menu.

Potrebno je u Excel Name Manageru imenovati neke formule i ćelije. Dakle klik na tab Formulas => naredbu Name Manager i imenujte slijedeće formule. (vidi sliku ispod kako se kreira novo ime u Name Manageru)

Name: PromjenjiveSlike
Refers to: =OFFSET(Sheet2!$A$2;;;COUNTA(Sheet2!$A1:$A8);1)

Name: Slike
Refers to: =OFFSET(Sheet2!$B$2;MATCH(PadajuciIzbornik;PromjenjiveSlike;0)-1;0)

Kako definirati novo ime sa formulom u Excel Name Manageru

Slijedeći korak je imenovati ćeliju 'A1'. Dakle selektirajte ćeliju 'A1' pa u polje 'Name Box' upišite PadajuciIzbornik. (vidi sliku ispod)

Kako imenovati ćeliju u Excelu

I na kraju pogled na Excel Name Manager izgleda ovako kao na slici ispod.

Excel Name Manager za prikaz slika sa drugog radnog lista

Link na sliku u Excelu

Svim prethodnim radnjama osigurali smo potrebne uvjete za prikaz slike na Sheet1.

  1. Nadalje potrebno je na Sheet2 selektirati ćeliju B2 (u kojoj se nalazi prva slika) PAŽNJA: Nemojte selektirati sliku već ćeliju u kojoj se nalazi prva slika. Pa zatim Copy sa ribona.
  2. Pozicionirajte se na Sheet1 i selektirajte ćeliju B2 u kojoj se trebaju prikazati slike. (ovdje su slučajno identične adrese ali nemojte misliti da to tako mora biti).
  3. Na tab Home kliknite Paste i izaberite naredbu Linked Picture. (vidi sliku ispod)

Paste picture As Link in Excel

Sada imamo situaciju da se slika prikazala na Sheet1 i kada selektiramo sliku uočite u polju za formule slijedeću formulu =Sheet2!$B$2. Obrišite ovu formulu i upišite =Slike

Kako postaviti formulu na selektiranu sliku u Excelu

Data Validation - popis svih slika

I na kraju zadnja radnja je da kreiramo popis slika u ćeliji 'A1' preko Data Validation. Dakle selektirajte ćeliju 'A1' klik na tab Data => Data Validation i izaberite List a u polje Source: upišite Promjenjive slike.

Popis slika u Excel ćeliji

I na kraju rezultat ovog tutorijala je prikaz slike sa drugog radnog lista na osnovu izbora iz padajućeg izbornika.

Prikaz slika sa drugog Excel Sheeta u susjednoj ćeliji izborom iz padajućeg izbornika

Također pogledajte slijedeće tutorijale vezane za umetanje, prikazivanje, dodavanje slika u Excelu

- Prikaz slike u ćeliji sa istog radnog lista na osnovu vrijednosti, šifre ili teksta u susjednoj ćeliji
- Umetanje slike iz foldera ili mape u susjednu ćeliju izborom šifre iz padajućeg izbornika


     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela