logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali -Potvrdi ili prikaži specifičnu riječ ako postoji u tekstu u ćeliji, Kako potvrditi postoji li određena riječ u tekstu koji se nalazi u ćeliji, Tekst kao višestruki kriterij koji treba pronaći unutar određenog teksta u ćeliji, Kako vratiti određenu riječ iz teksta koristeći zamjenske znakove - zvjezdica, Prikaz određenog teksta iz susjedne ćelije bez pomoćnih stupaca, Kako kreirati formulu za prikaz određenog teksta kao uvjet, Višestruki uvjeti vrati specifičan tekst ako je uvjet ispunjen

Potvrdi ili prikaži specifičnu riječ ako postoji u tekstu u ćeliji


Kako prikazati ili potvrditi postoji li određena riječ u tekstu koji se nalazi u ćeliji

U ovom tutorijalu ja ću prikazati rješavanje problema kada je u pitanju specifičan tekst ili specifična riječ unutar nekog teksta koji se nalazi u jednoj ćeliji. Naš zadatak je kreirati jednu formulu koja će prikazati ili vratiti određenu riječ ako ona postoji u susjednoj ćeliji koja sadrži tekst.

Situacija je na slici ispod.
Na slici ispod uočite stupac 'A' u kojem se nalazi nekakav tekst. Svaka ćelija u stupcu 'A' može sadržavati naš kriterij unutar teksta. Mi želimo u stupcu 'B' prikazati određenu riječ ili tekst ako se on nalazi u susjednoj ćeliji (želimo izdvojiti riječ).
Na slici ispod nalazi se jednostavan primjer, vi zamislite da svaka ćelija u stupcu 'A' sadrži više riječi teksta u kojem je na prvi pogled teško uočiti, da li se određeni tekst (naši kriteriji) nalazi unutar dotičnog teksta. Također uočite da se unutar teksta nalazi specifičan karakter (znak minus) a naši kriteriji nalaze se na različitim mjestima unutar teksta.

Prikaži specifičan tekst ako postoji u susjednoj ćeliji Excela

Pronađi specifičan tekst u susjednoj ćeliji za određene kriterije

Prvi način rješavanja problema je koristeći pomoćni raspon ćelija u kojem se nalaze kriteriji/uvjeti koje tražimo i formula s funkcijama INDEX/MATCH.

Na slici ispod uočite u stupcu 'D' (range 'D2:D3') kriterije koje želimo pronaći unutar teksta u susjednoj ćeliji. Dakle, mi želimo provjeriti da li se naš određeni kriterij nalazi u tekstu svake ćelije.

Pronađi specifičan tekst u susjednoj ćeliji za određene kriterije

Na slici iznad uočite stupac 'B' u kojem su prikazani rezultati formula za određene kriterije iz stupca 'D'.

Formula u ćeliji 'B2' je slijedeća. (kopirajte prema dolje. Ovo je ARRAY formula, koju trebate završiti sa Ctrl+Shift+Enter). Ova formula koristi "Wildcards" (zamjenski znak "zvjezdica"). Uočite da ova formula koristi raspon 'D2:D3' u kojem se nalaze kriteriji. U formuli se nalazi "Wildcards" zvjezdica.
=IFERROR(INDEX($D$2:$D$3;MATCH(TRUE;ISNUMBER(SEARCH("*"&$D$2:$D$3&"*";"*"&A2&"*"));0));"")

Prikaz određenog teksta iz susjedne ćelije bez pomoćnih stupaca

Drugi način rješavanja problema je formula koja se sastoji od SEARCH, IF i IFERROR funkcija.

Prikaz određenog teksta iz susjedne ćelije bez pomoćnih stupaca

Formula u ćeliji 'B2' je slijedeća (formulu kopirajte dolje). Ova formula ne koristi pomoćne stupce jer su uvjeti/kriteriji implementirani u formuli.
=IFERROR(IF(SEARCH("Aero";A2);"Aero");IFERROR(IF(SEARCH("Croatia";A2);"Croatia");""))

Formula ispod slična je formuli iznad i vraća isti rezultat
=IF(IFERROR(IF(SEARCH("Aero";A2);"Aero";"");"")="Aero";"Aero";IFERROR(IF(SEARCH("Croatia";A2);"Croatia";"");""))

Kako kreirati formulu za prikaz određenog teksta kao uvjet

Na slici ispod uočite situaciju u kojoj ću prikazati kako kreirati složenu formulu od više ugniježđenih funkcija. U stupcima 'B', 'C', 'D' nalaze se formule od kojih smo kreirali jednu formulu u koju smo ugnijezdili prethodne formule iz dotičnih stupaca.

Kreiranje formule za prikazivanje određenog teksta koji postavimo kao uvjet

Tok kreiranja složene formule od više jednostavnih formula

Formula u ćeliji 'B2' je slijedeća
=IFERROR(IF(SEARCH("*Aero*";A2);"Aero";"");"")

Formula u ćeliji 'C2' je slijedeća
=IFERROR(IF(SEARCH("*Croatia*";A2);"Croatia";"");"")

Formula u ćeliji 'D2' je slijedeća
=IF(B2="Aero";"Aero";C2)

Formula u ćeliji 'E2' je slijedeća.
(Konačna formula koja vraća naše očekivane rezultate je slijedeća. Uočite da ova formula koristi "Wildcards" zamjenski znak 'zvjezdica' a sastoji se od prethodnih formula koje su ugniježđene unutar dotične formule ).
=IF(IFERROR(IF(SEARCH("*Aero*";A2);"Aero";"");"")="Aero";"Aero";IFERROR(IF(SEARCH("*Croatia*";A2);"Croatia";"");""))

Višestruki uvjeti vrati specifičan tekst ako je uvjet ispunjen

Na slici ispod uočite iste rezultate kao i u prethodnim primjerima. Kreirana formula (ćelija 'G2') drugačija je od prethodnih. U stupcima 'B', 'C', 'D', 'E', i 'F' nalaze se jednostavne formule od kojih je kreirana konačna formula.

Višestruki uvjeti vrati specifičan tekst ako je uvjet ispunjen

Pratite sliku iznad i uočite sve formule koje su kreirane u određenim stupcima.

Da bi ste lakše razumjeli kako sam kreirao složenu formulu u ćeliji 'G2', prikazat ću vam osnovne formule koje sam kasnije ugnijezdio u jednu složenu formulu. Uočite da sam u formuli koristio zamjenski znak "zvjezdica" (Wildcards)

Formula u ćeliji 'B2' je slijedeća. (ova formula vraća broj 1 ako je uvjet ispunjen tj. ako je specifična riječ pronađena unutar teksta u ćeliji 'A2' a u ovom slučaju to je riječ 'Aero')
=IFERROR(SEARCH("*Aero*";A2);"")

Formula u ćeliji 'C2' je slijedeća. (ova formula vraća broj 1 ako je uvjet ispunjen tj. ako je specifična riječ pronađena unutar teksta u ćeliji 'A2' a u ovom slučaju to je riječ 'Croatia')
=IFERROR(SEARCH("*Croatia*";A2);"")

Formula u ćeliji 'D2' je slijedeća. (ova formula bazirana je na rezultatu iz ćelije 'B2' a vraća specifičnu riječ ako je uvjet ispunjen a u ovom slučaju to je riječ 'Aero')
=IFERROR(IF(B2=1;"Aero";"");"")

Formula u ćeliji 'E2' je slijedeća. (ova formula bazirana je na rezultatu iz ćelije 'C2' a vraća specifičnu riječ ako je uvjet ispunjen a u ovom slučaju to je riječ 'Croatia')
=IFERROR(IF(C2=1;"Croatia";"");"")

Formula u ćeliji 'F2' je slijedeća. (ova formula bazirana je na rezultatima iz dvije ćelije 'D2' i 'E2' a vraća specifičnu riječ ako je uvjet ispunjen a u ovom slučaju to je riječ 'Croatia')
=IFERROR(IF(D2="Aero";"Aero";IF(E2="Croatia";"Croatia"
;""));"")

I na kraju da bi mogli obrisati sve pomoćne stupce 'B:F', kreirat ćemo jednu složenu formulu tako što ćemo ugnijezditi sve prethodne formule.
Dakle, finalna formula u ćeliji 'G2' je slijedeća ispod (kopirajte dolje)
=IFERROR(IF(IFERROR(IF(SEARCH("*Aero*";A2)=1;
"Aero";"");"")="Aero";"Aero";IF(IFERROR(IF(SEARCH
("*Croatia*";A2)= 1;"Croatia";"");"")="Croatia";
"Croatia";""));"")


     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela