logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Padajuća lista u Excelu, Kako prikazati sve države koje nemaju susjednu ćeliju koja sadrži ime John Smith, Prikaz padajućeg popisa država kojima ne pripada ime John Smith, Data Validation i Drop Down izbornik u kojem mogu prikazati sve države koje su različite od imena iz susjedne ćelije, jedan uvjet i Drop-Down lista, Kako kreirati Data Validation padajući izbornik.

Prikaži padajući izbornik država različit od pripadajućeg imena kao uvjeta


Vrati popis država u padajućem izborniku za sve ćelije koje ne pripadaju imenu John Smith

Ako ste ikada imali potrebu kreirati 'padajući popis' ili 'padajuću listu' (Data Validation - DropDown Menu) pod jednim uvjetom (1 kriterij), vjerojatno ste na internetu pronašli dosta rješenja i primjera. Ovaj zadatak koji je prikazan u ovom Excel primjeru ima određeni uvjet a to je slijedeće:

Kako prikazati sve države iz stupca 'A' za koje vrijedi kriterij "<>John"(različito od imena) u stupcu 'B'. Dakle koje države ne pripadaju imenu John. Jedno od rješenja možete pronaći u tekstu i slikama ispod.

Situacija je slijedeća. Pogledajte sliku ispod.

U stupcu 'A' nalaze se države. U stupcu 'B' nalaze se imena, kojima pripadaju određene države. Ćelija 'D1' sadrži kriterij (uvjet) prema kojem u ćeliji 'C8' treba se prikazati padajući izbornik na kojem je popis svih država kojima ne pripada ime 'John'

Kako vratiti popis država u padajućem izborniku za sve ćelije koje ne pripadaju imenu John Smith

Za ovaj Excel tutorijal primjer ja sam kreirao dva pomoćna stupca (stupce 'E' i 'F'). (vidi sliku ispod)

U stupcu 'E' u ćeliju 'E2' postavite slijedeću formulu ispod. (Ova formula kao rezultat vraća sve države kojima ne pripada ime 'John' ili drugim riječima rečeno, vraća sve države iz retka koji je različit od imena 'John' (<>John)

=IF(B2<>$D$1;A2;"")

kopirajte je do željenog retka. Uočite da je rezultat naziv država ali se između država nalazi prazna ćelija (naravno mi to ne želimo jer će se u padajućem izborniku vidjeti prazna stavka).

U ćeliju 'F2' postavite slijedeću ARRAY formulu ispod. (Ova formula vraća popis svih država iz raspona ćelija 'E2:E5' ali bez praznih ćelija. Formulu završavate sa Ctrl+Shift+Enter).

=IFERROR(INDEX($E$1:$E$5;SMALL(IF($E$1:$E$5<>"";ROW($E$1:$E$5)-ROW(A$1)+1);ROWS($E$1:E2)));"")

padajući izbornik i popis država koje ispunjavaju uvjet

Slijedeći korak je imenovanje raspona ćelija. Možemo direktno raditi sa rasponom ćelija ali ja volim raditi sa definiranim imenima ćelija i raspona ćelija jer mi je lakše. Kako definirati ime raspona ćelija pogledajte na dotičnom linku. U ovom Excel primjeru ja sam imenovao raspon ćelija 'F2:F5' nazivom 'CountryWithoutBlank'. Ovaj naziv raspona ćelija koristiti ćemo kod kreiranja Data Validation.

Imenovanje raspona ćelija u Excelu

 

Kako kreirati Data Validation padajući izbornik

U ćeliju 'C8' postavite Data Validation padajući izbornik. Na 'DATA' tab u 'Data Tools' grupi kliknite 'Data Validation' da vam se otvori dijalog prozor kao na slici ispod. U polju "Allow" izaberite 'List' a u polje "Source" upišite '=CountryWithoutBlank'. Kliknite 'OK' gumb da zatvorite dijalog prozor.

Data Validation dijalog prozor u Excelu

Sada u ćeliji 'C8' imate aktivan padajući izbornik. Zavisno od uvjeta tj. imena unesenog u ćeliji 'D1' pojavit će vam se sve države kojima ne pripada ime 'John'. Vidi drugu sliku po redoslijedu na početku ovog tutorijala.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela