logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Vrati broj retka za uvjetni datum ako se podudaraju startni i krajnji datum u istom redu iz dva stupca

Kako prikazati broj reda za jedan ili dva uvjeta iz nekog raspona ćelija


Prikaži broj reda ako se datum nalazi između dva datuma u dva stupca

U ovom Excel tutorijalu pokazat ću kako možemo saznati broj reda u rasponu ćelija u kojem se nalazi vrijednost kao uvjet između dvije vrijednosti u dva stupca. Na slici ispod uočite početni i završni datum u 'A' i 'B' kolonama. Datum kao uvjet nalazi se u 'H1' ćeliji. U 'H4' i 'H6' ćelijama prikazani su rezultati, tj. broj reda u kojem je zadovoljen uvjet iz 'H1' ćelije. Želim odmah napomenuti da se brojevi redova baziraju na 'A2:A4' rasponu ili 'B2:B4' rasponu. U ćeliji 'A2' počinje prvi red koji formula uzima u obzir (Dakle, A2=prvi red, A3=drugi red, A4=treći red).

U 'H1' ćeliji prikazan je broj reda 2 kao rezultat. Ovdje imamo jedan uvjet. Datum iz 'H1' ćelije tražimo u 'A i B' stupcima. S obzirom da traženi uvjet ne postoji, formula traži prvi manji datum i kao rezultat vraća broj reda u kojem se nalazi pronađeni datum.

U 'H6' ćeliji također je prikazan broj reda 2. Ovdje imamo također jedan uvjet. Za razliku od prethodnog slučaja, ovdje uvjet iz 'H1' ćelije tražimo između dva datuma u istom redu u 'A i B' kolonama. Dakle, formula je pronašla da se traženi datum (7.10.2019) nalazi između dva datuma (2.4.2019 i 10.10.2019) u drugom retku (drugom redu ili redu broj 2).

Na slici 1 u komentaru 'H6' ćelije, napisao sam '2 Conditions'. Ovo nemojte uzeti u obzir doslovno. Ovdje se radi o dva stupca.

Format datuma u Excelu -> Datum u Excelu je u stvari vrijednost (broj). Pa tako je datum 7.10.2019 ekvivalent broju 43745.

Slika 1.

vrati broj reda ako je zadovoljen uvjet između dvije vrijednosti

 

Kako saznati i prikazati broj retka u kojem je zadovoljen uvjet za vrijednost između dvije vrijednosti u dva stupca

Rješenje ovog zadatka, tj. kako pronaći broj reda za datum kao uvjet između dva datuma (traži vrijednost između dvije vrijednosti).

Slika 2.

Kalkulacija formule koja vraća broj retka ako se vrijednost nalazi između dvije vrijednosti u istom redu koristeći F9 tipku

Formula u 'H4' ćeliji slijedi ispod.
=MATCH(H1;$A$2:$A$4;1)

Slikovito objašnjenje ove formule možete vidjeti na slici 2 iznad. U ovoj formuli važan je zadnji argument MATCH funkcije. Kao što vidite na Slici 2 formula traži datum iz 'H1' ćelije u 'A' stupcu. S obzirom da je za (match_type) treći argument postavljen broj 1, ako formula ne pronađe točan datum, tada traži prvi manji datum od uvjeta (tj. brojevnu vrijednost) i vraća broj reda u kojem se nalazi pronađeni datum.

Ako koristite 'F9' tipku da bi vidjeli kalkulaciju formule tada možete uočiti da je u drugom argumentu formula prikazala sve brojevne vrijednosti za datume koje je pronašla u 'A2:A4' rasponu. S obzirom da je naš datum kao uvjet prikazan brojem '43745' a on ne postoji u relevantnom rasponu ćelija, tada je formula pronašla prvi manji datum a njegova brojevna vrijednost je '43557'.
Ovaj broj nalazi sa na drugom mjestu u redoslijedu brojevnih vrijednosti {43466;43557;43749}. S obzirom da se broj nalazi na drugoj poziciji, formula kao rezultat vraća broj 2.

ARRAY Formula (CSE formula) u 'H6' ćeliji slijedi ispod.
=MIN(IF(($H$1>=$A$2:$A$4)*($H$1<=$B$2:$B$4);MATCH(ROW($A$2:$A$4);ROW($A$2:$A$4))))

Slikovito objašnjenje ove formule, također možete vidjeti na slici 2 iznad. U ovoj formuli također imamo datum kao jedan uvjet a on se nalazi u 'H1' ćeliji. Za razliku od prethodnog slučaja kada smo uvjet tražili u jednom stupcu, ovdje datum kao uvjet (vrijednost kao uvjet) tražimo između dva datuma, "startni datum i završni datum u istom retku" (između dvije najbliže vrijednosti u istom redu). Dakle uvjet tražimo između datuma u 'A i B' stupcima.

U ovoj matričnoj 'MIN formuli' imamo ugniježđenu IF formulu. Prvi argument IF funkcije sastoji se od dva uvjeta. U prvom argumentu (logical_test) imamo izraz ($H$1>=$A$2:$A$4)*($H$1<=$B$2:$B$4). Dakle, tražimo datume koji su veći-jednaki ili manji-jednaki našem uvjetu datuma iz 'H1' ćelije. Ako koristite 'F9' tipku za kalkulaciju tada kao rezultat imate izraz {0;1;0}. Uočite izmiješani niz brojeva '0' i '1'. Nas zanima ovaj broj '1' koji se nalazi na drugoj poziciji u redoslijedu.

U drugom argumentu IF funkcije (value_if-true) imamo formulu MATCH(ROW($A$2:$A$4);ROW($A$2:$A$4)). Ova formula kao rezultat vraća, niz brojeva redaka u relevantnom rasponu koji smo postavili u formuli. Njen rezultat u kalkulaciji koristeći 'F9' tipku je slijedeći {1;2;3}. S obzirom da smo u prvom argumentu IF funkcije imali broj '1' na drugoj poziciji a ovdje u ovom nizu na drugoj poziciji nalazi se broj '2'. Dakle, formula se bazira na znamenki broj '1' iz prvog argumenta i vraća vrijednost ili broj iz drugog argumenta za odgovarajuću poziciju. Napomena! Treći argument IF funkcije je izostavljen.

Ja se nadam da sam donekle, uspio objasniti kako rade ove dvije formule za vraćanje broja reda bazirane na jednom uvjetu koji se nalazi između dvije vrijednosti.

Obratite pažnju da treba korektno postaviti apsolutne i relativne adrese u formulama, pogotovo ako formulu kopirate.

I na kraju u prilogu ovog tutorijala imate mogućnost Download datoteke na kojoj sam radio ovaj tutorijal.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela