logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali -Zbrajanje ili dodavanje vrijednosti selektirane ćelije na postojeću vrijednost drugog radnog lista

Kako automatski pribrojiti ili dodati vrijednost iz selektirane ćelije na drugi Sheet u ćeliju A1


Dodavanje vrijednosti aktivne ćelije na postojeću vrijednost određene ćelije

U koliko imate potrebu pribrojiti ili zbrojiti vrijednost selektirane ili aktivne ćelije sa nekog Excel radnog lista na određeni radni list u specifičnu ćeliju tada proučite ovaj tutorijal i uočite kako se može pomoću VBA makronaredbe ili sa formulama, zbrajati vrijednost aktivne ćelije u specifičnu ćeliju na određenom radnom listu Excela.

Primjer 1.

Za prvi primjer zbrajanje određenih ćelija koje se nalaze na istom radnom listu ili na nekom drugom radnom listu.
Imamo situaciju kao na slici ispod

Zbrajanje vrijednosti iz specifičnih ili određenih ćelija u Excelu na istom radnom listu

Na slici iznad primjetite da nam je kranji cilj da u ćeliji 'F2' imamo rezultat zbroja svih ćelija koje se nalaze u ćelijama sa popisa ili Liste.

 • U stupcu 'A' unosimo adrese ćelija u kojima se nalazi vrijednost koju želimo zbrojiti u ćeliji 'F2'
 • U stupcu 'B' postavljena je formula koje će kopirati vrijednst iz ćelije u istom redu u stupcu 'A'.
  Ova formula za Excel 97-2003 je slijedeća: =IF(ISERROR(INDIRECT(A2));"";INDIRECT(A2)), kopiramo je prema dojje
  Ova formula za Excel 2007 i noviji je slijedeća: =IFERROR(INDIRECT(A2);""), kopiramo je prema dolje
 • U ćeliji 'F1' unosimo raspon podataka iz stupca 'B' sa vrijednostima koje zbrajamo. U ovu ćeliju poželjno je imenovati raspon podataka (imenovanje range u Excelu 2003 ili imenovanje range u Excelu 2013) iz stupca 'B' radi jednostavne formule, tada je formula slijedeća: =SUM(INDIRECT(podaci)) ili možemo formulu pisati kao: =SUM(INDIRECT(F1))
 • U ćelijama C13, D16, E11 uočite vrijednosti koje su kopirane u stupac 'B' i automatski se zbrajaju u ćeliji 'F2'

Primjer 2.

Automatsko zbrajanje vrijednosti označene ćelije sa vrijednosti u ćeliji na drugom radnom listu

U ovom drugom primjeru želim pokazati kako pomoću VBA makronaredbe možete u jednom koraku dodati ili pribrojiti/zbrojiti vrijednost koja se nalazi u selektiranoj ili aktivnoj ćeliji sa bilo kojeg radnog lista na specifični Sheet u određenu ćeliju.

Na slici ispod uočite ćeliju 'A1' u koju želimo dodati ili pribrojiti vrijednosti sa drugih radnih listova iz selektirane ili aktivne Excel ćelije.

Kako dodati ili zbrojiti ili pribrojiti vrijednost selektirane ili aktivne ćelije u specifičnu ćeliju drugog radnog lista

Na slici ispod uočite ćelije i vrijednosti u njima koje želimo pribrojiti ili dodati na postojeću vrijednost u ćeliji 'A1' na Sheet1 (slika iznad). U ovom primjeru ispod ja sam selektirao ćeliju 'A1' na Sheet3, ovu vrijednost želim u jednom koraku pribrojiti ili dodati na već postojeću vrijednost u ćeliji 'A1' na Sheet1 . Ovo zbrajanje selektirane ćelije u drugu ćeliju ponavljamo za svaku selektiranu ili aktivnu ćeliju.

Automatsko pribrajanje selektirane vrijednosti sa vrijednošću u nekoj određenoj ćeliji na drugom radnom listu

Ovo pribrajanje ili dodavanje u određenu ćeliju Sheet1 možemo uraditi koristeći VBA makronaredbu.

VBA makronaredbu ispod kopirajte u Module1 vaše Workbook

Sub PribrojiUceliju()
'Range("Sheet1A1").Value = Range("A1").Value + ActiveCell.Value 'samo ako je selektirana celija na Sheet1 dodaje vrijednost iz selektirane celije u A1
Worksheets("Sheet1").Range("A1") = Worksheets("Sheet1").Range("A1") + ActiveCell.Value 'dodaje vrijednost iz selektirane celije u A1 sa bilo kojeg Sheeta na Sheet1 u A1
End Sub

Ovdje moram napomenuti da nakon pokretanja VBA makronaredbe nema povratka nazad, tako da ne možete koristiti naredbu UNDO, što može biti nezgodno ako ste pogrešno unijeli vrijednost. Da bi se ovaj problem izbjegao pogledajte Primjer 3.

Dakle postupak je slijedeći:

 1. Selektirajte ćeliju na nekom radnom listu koja sadrži vrijednost i koju želite automatski zbrojiti (SUM) na Sheet1 sa vrijednosti u 'A1' ćeliju
 2. Pritisnite prečac ALT+F8 (u pokrenutom dijalog prozoru selektirana vam je VBA makronaredba)
 3. Kliknite na 'RUN' gumb
 4. Sada se vrijednost iz selektirane ćelije zbrojila sa vrijednsoti u ćeliji 'A1' na Sheet1
 5. i tako redom sa svakog Sheeta

VAŽNO: Nakon pokretanja VBA makronaredbe nemate mogućnost korištenja UNDO gumba (dakle ne možete se vratiti korak unazad)

Primjer 3.

Zbrajanje vrijednosti označene ćelije sa vrijednosti u ćeliji na drugom radnom listu i kronološki prikaz kopiranih vrijednosti

U ovom trećem primjeru pokazat ću kako možemo koristeći VBA uz pomoćni stupac kronološki dodati vrijednosti iz selektirane ili aktivne ćelije sa nekog radnog lista na Sheet1 i konačan zbroj imati u jednoj specifičnoj ćeliji. U slučaju da smo pogriješili i unijeli pogrešnu vrijednost, možemo obrisati zadnju unesenu vrijednost i obrisati vrijeme unosa.

Na slici ispod uočite kako izgleda tablica u koju kopiramo vrijednosti selektiranih ćelija sa ostalih radnih listova unutar radne knjige. Nakon kopiranja vrijednosti iz selektirane ćelije, Excel pomoću VBA dotičnu vrijednost kopira u prvu praznu ćeliju u stupcu 'A'. U stupcu 'B' automatski se prikaže datum i vrijeme kada je dotična vrijednost kopirana. Ovaj datum i vrijeme nam pomažu da znamo kada smo kopirali određenu vrijednost ali i ako smo pogriješili možemo obrisati zadnji red. U ćeliji A1 nalazi se formula koja zbraja sve kopirane vrijednosti. =SUM(A2:A40)

Zbrajanje vrijednosti označene ćelije sa vrijednosti u ćeliji na drugom radnom listu i kronološko kopiranje zbrojenih vrijednosti

Dakle, pomoću VBA makronaredbe možemo kopirati na drugi radni list vrijednost u aktivnoj ćeliji, imati popis kopiranih vrijednosti sa kronološkim redoslijedom.

Na slici ispod, uočite Sheet2 i na njemu vrijednost u selektiranoj/aktivnoj ćeliji. Pokretanjem VBA makronaredbe Excel automatski kopira vrijednost označene ćelije na drugi radni list u prvi slijedeći prazan Row/Cell (u ovom primjeru na Sheet1) .

automatsko pribrajanje selektirane vrijednosti na drugi radni list

VBA makronaredba za kopiranje aktivne ćelije u prvi prazan red na drugi radni list

Ovu VBA makronaredbu kopirajte u Module1 vaše Workbook, tako da je možete koristiti i pokretati sa bilo kojeg Excel radnog lista

 

Sub KopirajUprviPrazanRed()
'kopiraj vrijednost označene ćelije na Sheet1 u prvz slijedeću praznu ćeliju
ActiveCell.Copy Destination:=Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
End Sub

VBA makronaredba za prikaz datuma i vremena u momentu kada izvršimo kopiranje neke vrijednosti u označenoj ćeliji.

Ovu VBA makronaredbu kopirajte u Sheet1 module u VBE tako što kliknite desnom tipkom miša na naziv/tab radnog lista Sheet1 => View Code

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'VBA za automatski datum koji se trajno pamti nakon unosa u stupac A
If Target.Cells.Count <> 1 Then Exit Sub
If Target.Column <> 1 Then Exit Sub
Target.Offset(0, 1) = Date & " " & Time 'broj 1 označava pomak jedan stupac od stupca 'A' a to znači stupac 'B' i u njemu će se prikazivati
End Sub

Postupak pokretanja VBA je isti kao i u primjeru 2.

Ako vam iz nekog razloga smeta ovaj kronološki prikaz kopiranih vrijednosti, tada vi možete kreirati pomoćni radni list i na njega kopirati i imati kronološki prikaz kopiranih ćelija a na svom 'master' radnom listu imati zbroj (SUM) kopiranih vrijednosti. Postoji još jedna mogućnost a to je da stupce 'A' i 'B' sakrijete da se ne vide. I na kraju na ovaj način nemamo potrebe koristiti naredbu UNDO koji nije funkcionalan nakon što se izvrši VBA makronaredba. U koliko koristite opciju sa VBA makronaredbama, morate zadovoljiti određene uvjete, pogledajte tutorijal o VBA makronaredbama.

Primjer 4

Dodavanje vrijednosti na već postojeću vrijednost u susjednoj ćeliji

Podnaslov ove teme mogao je biti i Automaski zbroj unesene vrijednosti na već postojeću vrijednost u susjednoj ćeliji

U ovom četvrtom primjeru uočite da se unesena vrijednost automatski dodaje na već postojeću vrijednost u desnoj susjednoj ćelliji. Nakon unosa broje ili vrijednosti u 'D' stupcu, automatski se ta vrijednost pribraja na već postojeću vrijednost u susjednoj ćeliji. Ako imate potrebu za ovakvim zbrojem tada iskoristite ovu VBA makronaredbu ispod slike.

Pribroji unesenu vrijednost na postojeću vrijednost

Ovu VBA makronaredbu kopirajte u Sheet1 module u VBE tako što kliknite desnom tipkom miša na naziv/tab radnog lista Sheet1 => View Code

'Option Explicit
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
Dim int_range As Range
Set int_range = Intersect(Target, Range("D2:D10"))
If Not (int_range Is Nothing) Then
For Each c In int_range
c.Offset(0, 1).Value = c.Offset(0, 1).Value + c.Value
Next
End If
End Sub

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela