logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali - Izmjena imena radnog lista u više radnih knjiga odjednom

Preimenovanje Sheet1 u naziv radne knjige preko VBA u višestrukim radnim knjigama koje se nalaze u istoj mapi


5. Preimenovanje prvog po redoslijedu radnog lista u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape

Nastavak tutorijala iz prethodne web stranice. U ovom dijelu tutorijala, trećem po redoslijedu prikazat ću kako možemo odjednom preimenovati radni list 'Sheet1' u naziv radne knjige ako imamo višestruke radne knjige koje se nalaze u istoj mapi. Ako ste pratili tutorijal od početka, tada ste vidjeli da sam kreirao 'template.xlsm' radnu knjigu koja sadrži podatke o prometnim vozilima. Prvi po redoslijedu 'Sheet1' je glavni radni list i on mora imati naziv radne knjige (Sheet Tab).

U ovom dijelu tutorijala pogledajte VBA makronaredbu kojom ćemo u svakoj Excel datoteci u istoj mapi izmijeniti ime prvog radnog lista 'Sheet1' sa imenom radne knjige. Sve radne knjige nalaze se u istoj mapi. U prethodnom tutorijalu mogli ste uočiti da sam kreirao višestruke radne knjige iz popisa u stupcu 'A'. Nastavljamo sa preimenovanjem prvog radnog lista (radni list koji ima prvu poziciju).

Ovu VBA makronaredbu kopirajte u VBA standard Module1 neke novo-otvorene radne knjige. Pokrenite je i uočite da su svi prvi radni listovi koji su imali Sheet Tab Name 'Sheet1' preimenovani u ime iz naziva radne knjige.

Option Explicit
'published by www.ic.ims.hr
Sub RenSheets()
'https://www.mrexcel.com
'published by VoG

Dim MyFolder As String
Dim MyFile As String
Dim wbname As String
MyFolder = "C:\Temp\ccc\" 'define folder - change to suit
MyFile = Dir(MyFolder & "\*.xlsm") ' format file

'Optimize Macro Speed
Application.ScreenUpdating = False
Application.EnableEvents = False

Do While MyFile <> ""
Workbooks.Open Filename:=MyFolder & "\" & MyFile
With ActiveWorkbook
wbname = Left(.Name, InStr(.Name, ".") - 1)
.Sheets(1).Name = wbname 'rename this Worksheet on 1st position
.Close savechanges:=True
End With
MyFile = Dir
Loop

'Reset Macro Optimization Settings
Application.EnableEvents = True
Application.ScreenUpdating = True
'Message Box when tasks are completed
MsgBox "Task Completed!"
End Sub

Nakon pokretanja VBA makronaredbe sačekajte nekoliko minuta da vam se pojavi poruka da je zadatak kompletiran (Task Completed!). Ja sam ovu VBA makronaredbu primijenio na 100 Excel datoteka. To je trajalo 1-2 minute.

Sada naša pojedinačna radna knjiga izgleda kao na slici ispod.

Izmjena naziva radnog lista u više radnih knjiga odjednom

Slijedeći korak bit će brisanje specifičnog 'Sheet Tab Name' u višestrukim radnim knjigama u istoj mapi. U ovom slučaju treba ukloniti 'Sheet5' iz svake radne knjige u istoj mapi. Ovaj radni list nam više ne treba. On je ovdje bio samo privremeno i preko njega smo kreirali višestruke radne knjige imenovane sa nazivima iz popisa u 'A' stupcu.

Popis svih tema vezane za kompletan tutorijal

  1. Kreiranje Top Foldera i Sub foldera u jednom potezu
  2. Kako kopirati radnu knjigu 100 puta i stvoriti višestruke radne knjige iz popisa u 'A' stupcu
  3. Preimenovanje prvog po redoslijedu radnog lista u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
  4. Kako ukloniti posljednji radni list u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
  5. Kako ukloniti određeni VBA modul u višestrukim radnim knjigama unutar jedne mape
  6. Kako spremiti sve radne knjige kao vrijednosti bez formula u svim pod-mapama

Kliknite za nastavak tutorijala: ------>>>>>> Slijedeći dio tutorijala

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela