logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali -Prikaži ili kopiraj posljednju popunjenu ćeliju u stupcu ili redu u Excelu, Posljednja popunjena ćelija u stupcu ili redu Excela, Prikaži zadnji broj u stupcu - zadnja popunjena ćelija sa numeričkom vrijednosti, Prikaži podatak tekst iz zadnje popunjene ćelije u stupcu, Prikaži podatak iz zadnje neprazne ćelije u stupcu sa više drugih radnih listova, Prikaz zadnje popunjene ćelije bez obzira na vrstu podatka

Prikaži ili kopiraj posljednju popunjenu ćeliju u stupcu ili redu u Excelu


Prikaži posljednju ili zadnju popunjenu ćeliju u stupcu

O ćelijama i radnjama nad njima (selektiranje, imenovanje, popunjavanje, premještanje i slično) pisao sam već na ovoj web stranici - tutorijala (pogledajte sadržaj tema na ovom webu). U ovom tutorijalu pokazati ću kako možemo prikazati kao rezutat podatak iz posljednje (zadnje) popunjene ćelije bilo da je broj, vrijednost ili tekst.

Primjer 1

U ovom primjeru na slici ispod vi možete uočiti dva načina prikazivanja ili vraćanja podatka iz zadnje popunjene ćelije u određenom stupcu.

Prvi način ja kako prikazati podatak iz zadnje popunjene ćelije u stupcu 'A'. Podaci koji se nalaze u stupcu mogu biti vrijednosti, brojevi, tekst, znakovi i slično. Pomoću formule ispod mi možemo prikazati koji podatak se nalazi u posljednjoj popunjenoj ćeliji u stupcu 'A'. Formulu završavate sa Ctrl+Shift+Enter

=INDEX(A1:A15;MAX(IF(LEN(A1:A15)>0;ROW(A1:A15);0));1)

Ova ARRAY formula ignorira prazne ćelije (nepopunjene ćelije). Tako uočite da je ova formula u ćeliji B2 vratila rezultat iz zadnje popunjene ćelije u stupcu 'A' (Google).

Prikaži posljednju popunjenu ćeliju u stupcu

Drugi način je kako vratiti kao rezultat vrijednost ili broj u mješovitim podacima koji se nalaze u stupcu. Pogledajte sliku iznad i stupac 'D'. U ćeliji E5 nalazi se slijedeće formula. Ova formula vraća broj ili vrijednost koji smo zadnji unijeli u stupcu. Formula ignorira tekst.

=OFFSET(D5;MATCH(1E+306;D5:D18;1)-1;0)

Prikaži zadnji broj u stupcu - zadnja popunjena ćelija sa numeričkom vrijednosti

Ako želite prikazati posljednju ili zadnju popunjenu ćeliju koja sadrži broj ili vrijednost iskoristiti ove formule ispod.

=LOOKUP(99^99;D5:D18)

=LOOKUP(MAX(D5:D18)+1;D5:D18)

Prikaži tekst iz zadnje popunjene ćelije u stupcu

Ako imate stupac koji sadrži tekst i želite vratiti tekst iz zadnje popunjene ćelije tada iskoristite ovu formulu ispod

=LOOKUP(REPT("Z";255);A2:A15)

Prikaz zadnje popunjene ćelije bez obzira na vrstu podatka

Ako vas zanima kopiranje ili prikazivanje podatka iz zadnje popunjene ili neprazne ćelije, bez obzira na vrstu podatka (tekst ili broj ili vrijednost) tada iskoristite formulu ispod

=LOOKUP(2;1/(D5:D18<>"");D5:D18)

Prikaži podatak iz zadnje neprazne ćelije u stupcu sa više drugih radnih listova

Primjer 2

U koliko imate potrebu kopirati zadnji uneseni broj ili vrijednosti sa drugog radnog lista iz određenog stupca tada upotrijebite formulu ispod. Na slici ispod uočite situaciju. Na radnom listu 'Master' imamo u stupcu A nazive radnih listova koje koristimo u formuli. U stupcu 'B' je rezultat formule, koji prikazuje zadnju popunjenu ćeliju sa određenog radnog lista.

Prikaži zadnje unešeni podatak iz stupca sa drugog radnog lista u Excelu

Formula za kopiranje podataka iz zadnje popunjene ćelije određenog stupca sa više radnih listova je.

=OFFSET(INDIRECT(A1&"!"&"$A$1");MATCH(1E+306;INDIRECT(A1&"!"&"$A$1"&":$A$41");1)-1;0)

Uočite da je u formuli iskorišten naziv radnog lista iz stupca 'A' a koji je integriran u formulu. Ovu formulu postavite u ćeliju 'B1' na radnom listu 'Master' pa je zatim kopirajte prema dolje.

Vrati podatak sa zadnjeg popunjenog Sheeta iz određene ćelije

Primjer 3

U situaciji na slici ispod uočite 'Master' radni list na kojem trebamo prikazati podatak iz ćelije 'A1' iz ostalih radnih listova ali tako da formula vrati zadnju popunjenu ćeliju iz radnog lista na kojem se podatak nalazi. U kalkulaciju ulaze svih pet radnih listova. U ovom primjeru na radnom listu 'Sheet4' ćelija 'A1' sadrži podatak tj. broj 400.

U koliko imate potrebu kao na situaciji ispod tada iskoristite ovu formulu kao na slici u 'B1' (autor formule: Timmy - ES)

=INDIRECT("Sheet"&COUNTA(Sheet1:Sheet5!A1)&"!A1")

Popunjena ćelija na radnom listu u rasponu

Prikaži zadnji datum za dva uvjeta

Primjer 4

Uzmimo situaciju kada trebamo vratiti zadnji datum ako imamo dva uvjeta kao na slici ispod. Također uočite da uvjeti nisu jedinstveni podaci što dodatno otežava traženje rezultata, dakle pojavljuju se duplikati. Na slici ispod uočite podatke.

- Kartica izdate robe
- Proizvod koji je izdat iz skladišta
- Datum izdavanja robe iz skladišta

U ćelijama C13 i C14 uočite dva uvjeta (plava boja fonta)
U ćeliji C15 nalazi se ARRAY formula koju završavate sa Ctrl+Shift+Enter

=MAX((A2:A11=C13)*(B2:B11=C14)*(C2:C11))

Vrati posljednji datum za dva uvjeta

Kopiraj podatak ili vrijednost iz svakog petog stupca u istom redu

Primjer 5

U situaciji kada trebamo vratiti ili prikazati podatak iz svake pete ćelije iz istog reda ili podatak iz svakog petog stupca u istom redu tada možemo iskoristiti formule ispod. Uočite formule koje vraćaju podatak iz svake pete ćelije u istom redu a isto tako formule koje vraćaju podatak iz posljednje popunjene kolone u istom redu.

Prikaži podatak iz svakog petog stupca u istom redu

Formula u ćeliji C5:
=IF(OFFSET($A2;;COLUMN(A:A)*5+1)=0;"";OFFSET($A2;;COLUMN(A:A)*5+1))

Formula u ćeliji C6:
=IF(OFFSET($A3;;COLUMN(A:A)*5+1)=0;"";OFFSET($A3;;COLUMN(A:A)*5+1))

ARRAY Formula u ćeliji C8: =INDEX(5:5;LARGE((5:5<>"")*(COLUMN(5:5));1))

ARRAY Formula u ćeliji C9: =INDEX(6:6;LARGE((6:6<>"")*(COLUMN(6:6));1))

Umjesto formula u ćelijama C8 i C9, možemo iskoristiti i slijedeće formule

Formula u ćeliji C11: =OFFSET(A5;0;MATCH(MAX(A5:W5)+1;A5:W5;1)-1)

Formula u ćeliji C12: =OFFSET(A6;0;MATCH(MAX(A6:W6)+1;A6:W6;1)-1

Ako želite kopirati vrijednost iz prve popunjene ćelije tada pogledajte tutorijal Kopiranje podatka iz prve popunjene ćelije

Tutorijali vezani za filtriranje u Excelu

- Prikaži posljednju popunjenu ćeliju iz filtriranog stupca
- Kopiraj podatak iz zadnje popunjene ćelije u istom retku
- Filtriranje u Excelu
- Sortiranje u Excelu
- Kako filtrirati svaki N-ti red
- Advanced Filter in Excel - Napredni filtar u Excelu
- Kako filtrirati između dva vremenska perioda u Excelu
- Filtriranje u Excelu koristeći zamjenske znakove (zvjezdicu)
- Kako sortirati ili filtrirati podatke na zaštićenom radnom listu
- Kako sakriti stupac nakon filtriranja ako je određena ćelija prazna
- Sortiranje i filtriranje kada su ćelije zaključane a radni list zaštićen lozinkom - Allow Users to Edit Range
- Automatsko povećanje broja reda nakon kopiranja formule

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela