logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali -Spisak svih radnih listova koji se nalaze u radnoj knjizi, List all sheets inside workbook

Popis ili spisak svih radnih listova u radnoj knjizi


Kako kreirati i prikazati listu svih radnih listova unutar Workbook u Excelu koristeći formule

U Excelu možemo pomoću formule ili koristeći VBA makronaredbe kreirati popis ili spisak da izlistamo imena svih radnih listova koji se nalaze u radnoj knjizi.

Primjer prikaza imena svih radnih listova unutar radne knjige pomoću formule. U radnoj knjizi odredite jedan radni list na kojem ćete kreirati popis naziva svih radnih listova u aktivnoj radnoj knjizi (vidi sliku ispod).

Koristeći formule kreiran popis ili spisak imena radnih listova u radnoj knjizi Excela

Kliknite na tab 'Formulas => Name Manager => New Name'

  • Upišite u polje Name: SheetIndex
  • Postavite slijedeću formulu u polje Refers to:
    =REPLACE(GET.WORKBOOK(1)&T(NOW());1,FIND("]";GET.WORKBOOK(1)&T(NOW()));"")

Pomoćna formula za izradu popisa naziva radnih listova u Excel Workbook

Slijedeću formulu ispod postavite u prvu ćeliju popisa i kopirajte prema dolje. (izvor ozgrid.com)

=IF(ROW(A1)-ROW($A$1)+1<=COUNTA(SheetIndex);INDEX(SheetIndex;ROW(A1)-ROW($A$1)+1);"")

Izrada popisa naziva radnih listova unutar aktivne radne knjige koristeći VBA makronaredbe

Upotrebom VBA makronaredbe možemo kreirati spisak svih radnih listova unutar jedne radne knjige. VBA makronaredbe kopirajte u module kako slijedi. (izvor internet mreža)

VBA primjer 1

Kopirajte ovaj VBA macro ispod u Module1 vaše radne knjige.

Sub ListAllSheets()
'popis svih radnih listova unutar radne knjige
' https://ic.ims.hr/excel-2013/kazalo-excel-2013.html
Dim ws As Worksheet
Dim x As Integer
x = 1
Sheets("Sheet1").Range("A:A").Clear
For Each ws In Worksheets
Sheets("Sheet1").Cells(x, 1) = ws.Name
x = x + 1
Next ws
End Sub

VBA primjer 2

Kopirajte ovaj VBA macro ispod u Module1 vaše radne knjige.

Sub PopisSvihImenaSheets()
'popis svih radnih listova unutar radne knjige
' https://ic.ims.hr/excel-2013/kazalo-excel-2013.html

Dim i As Integer, sh As Worksheet, ws As Worksheet
Set ws = Sheets("SheetName")
i = 2
For Each sh In Worksheets
ws.Cells(i, 1) = sh.Index
ws.Cells(i, 2) = sh.Name
i = i + 1
Next
End Sub

VBA primjer 3

Kopirajte ovaj VBA macro ispod u ThisWorkbook Module vaše radne knjige.

Public Sub CountingSheets()
'popis svih radnih listova unutar radne knjige
' https://ic.ims.hr/excel-2013/kazalo-excel-2013.html
Dim x As Integer
Dim ws As Object
Sheets("BaseSheet").Columns("B:B").Delete Shift:=xlToLeft ' Sheet range
For Each ws In Sheets
x = x + 1
Sheets("BaseSheet").Range("B" & x).Value = ws.Name
Next ws
End Sub

 

Kako prikazati popis, imena i redoslijed sortiranih radnih listova u radnoj knjizi

VBA primjer 4

U ovom dijelu tutorijala prikazati ću kaki izgleda raspored i redoslijed svih radnih listova unutar aktivne radne knjige. Na slici ispod uočite kreirane radne listove kao i njihove nazive i sortirani položaj u redoslijedu aktivne radne knjige. Cilj ovog tutorijala je prikazati nazive radnih listova kako su kronološki kreirani u Excel Workbook a isto tako ako smo premještali radne listove tada možemo vidjeti razlike u položaju i redoslijedu.

Uočite u ćelijama 'A6:F6' plave brojeve koji označavaju redne brojeve za sve kreirane radne listove koje je Excel dodijelio svakom novo kreiranom radnom listu. U crvenom okviru na slici ispod uočite kako izgleda redoslijed kreiranih radnih listova na osnovu kojih želimo u ćelijama 'A5:F5' prikazati nazive radnih listova.

Formula u ćeliji 'A5' je slijedeća (ovu foremulu kopiramo u desnu stranu). Ova formula na osnovu broja u ćeliji iznad (crvena boja) kao rezultat vraća naziv radnog lista. Dakle, formula pogleda broj u ćeliji iznad i vrati naziv za radni list koji je prvi po redu. Uočite u ćelijama 'A4:F4' crvene brojeve koji su redni brojevi redoslijeda sortiranih radnih listova u aktivnoj radnoj knjizi.

=Sheet(A4)

Formula =Sheet(D4) kao rezultat vraća naziv radnog lista '6th-sheet' jer se ovaj radni list nalazi na četvrtom mjestu od početka tj. prvog radnog lista u aktivnoj radnoj knjizi iako je ovaj radni list Excel kreirao kao šesti po redu kreiranja (vidi crveni okvir na slici iznad).

UDEF funkcija tj. VBA makronaredba za prikazivanje redoslijeda i sortiranja radnih listova je slijedeća. Ovu UDF funkciju kopirajte u Module1 vaše aktivne radne knjige.

Public Function Sheet(wsIndex As Long) As String
'naziv aktivnog radnog lista u odnosu na redoslijed kreiranja
'formula in cell =Sheet(cell address)
Application.Volatile
Sheet = Worksheets(wsIndex).Name
End Function

Naziv radnih listova i redoslijed sortiranih radnih listova u Excel radnoj knjizi

VBA primjer 5

Kopirajte ovaj VBA macro ispod u ThisWorkbook Module vaše radne knjige. Popis se kreira na Sheet1

Sub ListAllSheets()
'popis svih radnih listova unutar radne knjige
Dim i As Integer
For i = 1 To Sheets.Count 'Includes chart sheets
Sheets(1).Cells(i, 1) = Sheets(i).Name
Next i
End Sub

 

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela