logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Popis svih datuma između dva datuma u dva stupca i više redova, Start i End datumi u dva stupca i višestrukim redovima treba prikazati listu svih datuma,

Dva stupca, višestruki redovi, dva datuma, kako vratiti sve nedostajuće datume između Start & End datuma


Kako napraviti listu određenih datuma između početnog i krajnjeg datuma a koji se nalaze u dva stupca i višestrukim redovima

Za ovaj Excel tutorijal odabrao sam tematiku koja je vezana za dva datuma ('start' i 'end' datumi) koji se nalaze u dvije kolone. Naš cilj je prikazati sve datume u jednom stupcu koji nedostaju između dva datuma. Početni i završni datumi nalaze se u višestrukim redovima u dva stupca. Na slici ispod uočite 'Start' datume u 'A' stupcu. 'End' datumi nalaze se u 'B' stupcu. Uočite da u svakom redu postoji samo 'start' datum ali nema završnog 'end' zato što neki proces nije završen.

U 'D' stupcu želimo prikazati popis svih nedostajućih datuma između 'start' i 'end' datuma. U 'D' stupcu vraćen je popis svih jedinstvenih datuma bez duplikata.

Slika 1

Lista nedostajućih datuma između Start&End datuma

Vrati sve datume između dva datuma u višestrukim redovima

Na osnovu Start&End datuma koje vidite na slici 1 iznad ja sam kreirao raspon ćelija u kojem ću prikazati sve nedostajuće datume između dva datuma u istom redu. Na slici 2 ispod u prvi red postavio sam maksimalan broj datuma u jednom mjesecu. Na ovaj način postavljen je broj dana od 1 do 31 koji može biti maksimalan u jednom mjesecu. Ovi datumi/dani poslužit će nam kao uvjet za ostale formule koje se nalaze u višestrukim redovima ispod. Dakle ovu tzv. tablicu koristimo kao pomoćnu ("helper range").

U ćeliju 'F1' postavljen je datum. Ćelija je formatirana tako da prikazuje samo broj dana.
1.1.2018

U ćeliji 'G1' postavljena je formula. (Ova formula kopirana je u desnu stranu do zadnjeg stupca)
=F1+1

Slika 2

Prikaz svih nedostajućih datuma između dva datuma u izvornim stupcima

Na slici 2 iznad uočite popis svih nedostajućih datuma u istom redu. Ovaj popis datuma baziran je na istom redu (vidi Slika 1) u kojem se nalaze dva datuma 'Start&End'. Dakle u drugom redu vraćeni su svi datumi koji se nalaze između 'Start' i 'End' datuma. Nadalje, u svim ostalim redovima također je prikazan popis svih nedostajućih datuma u istom redu. Sve je riješeno jednom Excel formulom.

U 'F2' ćeliji nalazi se slijedeća formula. (Ovu formulu kopirajte desno do zadnjeg stupca 'AJ1' pa zatim dolje do zadnjeg reda 'AJ14')
=IF(AND($A2<>"";$B2="";DAY($A2)=DAY(F$1));$A2;IF(AND(DAY(F$1)>=DAY($A2);DAY(F$1)<=DAY($B2))=TRUE;
DATE(YEAR(F$1); MONTH($A2);DAY(F$1));""))

Dakle možete uočiti formula iznad bazirana je na tri uvjeta. Ti uvjeti su 'Start datum', 'End datum', 'broj/vrijednost dana' u prvom retku.

Prikaži popis svih datuma iz raspona ćelija u jednom stupcu bez upotrebe Powr Query

Sada kada imamo prikaz svih nedostajućih dana između dva datuma, možemo pristupiti kreiranju popisa svih datuma između dva datuma u dva stupca. Na slici 3 ispod, uočite sve datume između dva datuma koji se nalaze u dva stupca i višestrukim redovima. Ovaj popis je lista jedinstvenih datuma (Unique) koja je kreirana na bazi raspona ćelija 'F1:AJ14'.

Slika 3

Popis svih datuma između dva datuma u jednom stupcu

 

 

ARRAY (CSE) formula u 'D2' ćeliji je slijedeća. (kopirajte formulu do zadnjeg željenog reda)
=IFERROR((INDIRECT(TEXT(MIN(IF(($F$2:$AJ$14<>"")*(COUNTIF($D$1:D1;$F$2:$AJ$14)=0);ROW($A$2:$AJ$14)*
100+COLUMN($F$2:$AJ$14);5^5));"R0C00");)&"")*1;"")

Uočite matematički izraz '5^5' u formuli iznad. Ovaj izraz postavio sam slučajno ovakav. On može biti i drugačiji, ali važno je da njegov rezultat bude veliki broj (velika vrijednost). Dakle može biti i '6^6' ili '7^7' itd. Ako je njegov rezultat nizak broj tada će formula vratiti praznu ćeliju ili grešku. Da bi lakše razumjeli kako formula funkcionira, pogledajte Evaluate Formula ili koristite F9 tipku za rezultat unutar formule. I na kraju na ovaj način korištenjem Excel formula možemo kreirati popis svih datuma između dva datuma, iz dva stupca i višestrukih redova bez korištenja Power Query.

U prilogu ovog Excel tutorijala imate mogućnost Download ZIP datoteke
(Popis svih datuma između dva datuma) u kojoj se nalazi Workbook koju sam koristio prilikom izrade ovog tutorijala.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela