logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Kako izraditi ponudu ili predračun sa slikama u Excelu

Ponuda ili predračun sa slikama u Excelu


Kako umetnuti sliku iz foldera u ponudu ili predračun

Ovaj tutorijal nastavak je prethodnog tutorijala u kojem sam već pisao kako izraditi fakturu ili račun u Excelu.

U ovom tutorijalu pokazat ću kako možemo izraditi ponudu ili predračun sa slikama proizvoda koje nudimo za prodaju. Osnovna forma ponude ili predračuna ista je kao forma za fakturu ili račun koji možete vidjeti na navedenom linku iznad.

Dakle skoro identičnu formu kreirao sam i ovdje za ponudu - predračun. Razlika je u tome što je u ovom tutorijalu prikazano kako možemo umetnuti sliku proizvoda u ponudu ili predračun.

OBAVEZNO morate imati omogućeno izvršavanje MAKRONAREDBI ili aplikacija Ponuda/Predračun neće raditi.

- za Excel 2003 => Dozvola za izvođenje Makronarebe
- za Excel 2007/2010/2013 => Dozvola za izvršavanje Mackronaredbe

PONUDA ili predračun u Excelu

Ova datoteka koju slikovito možete vidjeti u ovom tutorijalu sastoji se od slijedećih radnih listova.

 1. ponuda
 2. izdanePonude
 3. artikli
 4. ulaz
 5. izlaz
 6. kupci
 7. nacinPlacanja
 8. gradovi
 9. brojacOtvaranja
 10. slike

Da bi Vam ispravno radila potrebno je snimiti datoteku u folder C:\ic.ims.hr\ jer je tako postavljeno u makronaredbi, a vi po želji prepravljajte makronaredbe za svoj folder. U stvari datoteka ponuda/predračun može se nalaziti bilo gdje na HDD-u ali snimanje će vršiti u dotični folder.

Šifru artikla biramo sa padajućeg izbornika u stupcu "Šifra" a nakon izbora artikla automatski se iz Sheet "artikli" prikazuju ostali podaci za "j.m" i "cijena" Nakon izbora određenog artikla automatski nam pocrveni ćelija u stupcu "vrijednost" što nas upozorava da upišemo količinu za dotični artikl ili proizvod.

Izrada ponude ili predračuna sa slikama u Excelu

U nekom folderu potrebno je arhivirati slike vaših proizvoda koje ćete pomoću VBA umetati u ponudu. Dakle sve radnje identične su kao i za fakturu/račun pa za više detalja proučite tutorijal vezan za Faktura u Excelu.

U ovoj datoteci (koju možete downloadati sa linka na kraju tutorijala) sam dodao jedan radni list na kojem se nalaze slike svih proizvoda koje želimo nuditi u komercijalnoj ponudi ili predračunu naše firme, tvrtke ili poduzeća.

Na glavnom radnom listu 'ponuda' (vidi sliku iznad) uočite stupac 'D' u koji insertiramo sliku određenog proizvoda prema šifri ili nazivu iz padajućeg izbornika. Poželjno je da ove šifre budu identične nazivu slike (datoteci) radi lakšeg izbora prilikom pretraživanja foldera iz kojega umećemo slike u ponudu/predračun..

Dakle kada smo selektirali ćeliju u stupcu 'D' potrebno je kliknuti na InsertPicture button da bi pomoću VBA otvorili dotični folder (mapu) u kojem se nalaze naše arhivirane slike proizvoda.

Insert slike iz mape u ponudu ili predračun rađen u Excelu

Uočite naziv foldera u kojem se nalaze slike. Ako koristite ovaj primjer datoteke tada morate u VBE u svim modulima promijeniti ovu putanju do vašeg foldera gdje su vam smještene slike proizvoda. Kada završite sa umetanjem svih slika proizvoda jednostavno kliknite na button 'Prenesi-Skini-Snimi'. Nakon klika na ovaj button, Excel će uraditi slijedeće:

 1. Snimiti datoteku tj. Ponudu/Predračun u PDF formatu
 2. Snimiti Excel datoteku samo radni list Ponuda uz koji će se dodati redni broj
 3. Na radni list 'izdanePonude' dodat će svaku novu ponudu kao arhivu
 4. ostale funkcionalnosti pogledajte na gore navedenom linku Faktura/Račun na početku tutorijala

Ako ne želite koristiti dijelove datoteke vezane za skladište jednostavno obrišite VBA makronaredbe u modulima i obrišite radne listove viška.

Na radnom listu 'ponuda' nalaze se dodatna dva buttona pomoću koji možemo umetati slike proizvoda iz foldera.
Prvi button pokreće VBA makronaredbu koja insertira sliku u selektiranu ćeliju i pozicionira je u lijevu stranu ćelije i automatski prilagođava njenu veličinu prema selektiranoj ćeliji.

Drugi button pokreće VBA makronaredbu koja vrši insert slike proizvoda originalnih dimenzija u selektiranu ćeliju ali je pozicionira u sredinu ćelije (centrira). Ako imate slike sve jednake veličine i koje neće biti veće od selektirane ćelije tada možete koristiti ovu VBA makronaredbu za centriranje slike u ćeliji.

VBA makronaredbe za umetanje slike proizvoda u Ponudu ili Predračun u Excelu

I na kraju ako želite skinite primjer koji raspakirajte u originalu na 'C' particiju. Isprobajte, prilagodite svojim zahtjevima, formirajte po želji i na kraju promijenite putanju do foldera u kojem se nalaze slike.
Download primjera Ponuda/Predračun sa slikama u Excelu


     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela