logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Označi ćeliju za datum u kalendarskoj godini sa događajem, Kako automatski istaknuti bojom pozadinu ćelije

Označi ćeliju za datum u kalendarskoj godini sa događajem


Kako automatski istaknuti bojom pozadinu ćelije

Inspiraciju za ovaj tutorijal pronašao sam na internetu. Za ovaj Excel tutorijal odabrao sam tematiku koja je vezana za isticanje bojom pozadine ćelije koja sadrži datum u kojem se događa nekakv događaj koji smo postavili na drugom radnom listu. Naš cilj je prikazati sve datume u svakom kalendarskom mjesecu tijekom kalendarske godine i ako se datum podudara sa datumom u kojem imamo neki događaj tada želimo istaknuti dotičnu ćeliju. Da se razumijemo ovaj primjer može poslužiti za bojanje specifičnog datuma ili ćelije ispod određenog datuma. U jednom mjesecu može biti više događaja. Neki događaji traju više dana toj događaju se između dva datuma pa zato imaju početni i završni datum.

Na slici ispod uočite radni list "Calendar" tj. kalendarski raspored svakog mjeseca u kalendarskoj godini sa pripadajućim datumima. Datumi u pojedinom mjesecu automatski se mijenjaju i vezani su za bropj godine u ćeliji 'A1'. Ćelija kojima je boja pozadine crvena, označavaju da na taj dan postoji određeni događaj iz popisa događaja na drugom radnom listu.

Slika 1

Automatsko bojanje ćelije za određeni datum u godini

Za ovaj primjer koristio sam slijedeće formule:

U 'A1' ćeliji nalazi broj godine za koju radimo kalendar. Datumi za pojedini mjesec, automatski se mijenjaju, što je odrađeno formulama.

U 'C1' ćeliji nalazi se međunarodna oznaka za specifičan jezik (Ovaj popis možete skinuti na ovom linku Specificy a Language Code). Dakle, za Hrvatski naziv svakog mjeseca u toku godine ('A' stupac, koristio sam međunarodni kod "041a")

Formule u 'A3', 'A6', 'A9' ćelijama itd... su slijedeće: Ove ćelije prikazuju ime mjeseca u kalendarskoj godini baziran na međunarodnom jezičnom kodu '041a'. Ako vam nije jasno, probajte postaviti neki drugi kod i automatski će se ime mjeseca prevesti na drugi govorni jezik. (u prilogu ovog tutorijala imate mogućnost downloada Excel Workbook na kojoj sam radio ovaj tutorijal)

'A3' ćelija:
=TEXT(DATE($A$1;A5;1);"[$-"&$C$1&"]"&month_symbol)

'A6' ćelija:
=TEXT(DATE($A$1;A8;1);"[$-"&$C$1&"]"&month_symbol)

'A9' ćelija:
=TEXT(DATE($A$1;A11;1);"[$-"&$C$1&"]"&month_symbol)

Ako ste dobro pogledali formule iznad uočili ste da su vezane za ćeliju ispod. Pa tako u slijedećim ćelijama nalaze se brojevi od 1 do 12 (oni se trenutno ne vide jer je font bijele boje). To su slijedeće ćelije: 'A5', 'A8', 'A11', ....., 'A38'

Formula u 'C3' ćeliji je slijedeća: (Rezultat ove formule je ime dana u tjednu, formula automatski vraća ime dana zavisno o broju godine a bazirana je na: broj godine, broj međunarodnog jezičnog koda, broj mjeseca i broj datuma. Formulu kopirajte u desnu stranu do kraja tj. 'AG' stupca).
=IF(C4<>"";TEXT(DATE($A$1;$A5;COLUMN(A1));"[$-"&$C$1&"]"&"ddd");"")

Formula u 'C4' ćeliji je slijedeća:
=DATE($A$1;A5;1)

Formula u 'D4' ćeliji je slijedeća: (ova formula vezana je za prethodnu ćeliju iz istog reda i nastavlja datume do kraja mjeseca. Dakle, kopirajte formulu u desnu stranu do kraja)
=IFERROR(IF(MONTH(C4+1)=MONTH(C$4);C4+1;"");"")

Sve navedeno prethodno vrijedi za prvi mjesec u kalendarskoj godini tj. "siječanj". Vi trebate kopirati ove Excel formule za svaki slijedeći mjesec ispod.

Bojanje pozadine ćelije koristeći Uvjetno oblikovanju

Došli smo do reda ćelija ispod datuma u mjesecu. Ove ćelije želimo istaknuti bojom ako se datum podudara sa događajem na drugom radnom listu. Neki događaji traju više dana i na popisu događaja naznačeni su sa dva datuma. Već sam pisao o tome kako kreirati popis svih datuma između dva datuma. Proučite taj tutorijal i sve će vam biti jasno.

Dakle za uvjetno oblikovanje (Conditional Formatting) za mjesec 'siječanj' koristio sam slijedeću formulu primjenjenu na raspon ćelija 'C5:AG5': (ovu formulu primjenite na svaki raspon ćelija u jednom redu za svaki kalendarski mjesec u godini. Možete to odraditi na svaki red posebno ili selektirajte višestruke redove u jednom koraku pa primjenite formulu).
=VLOOKUP(C4;Events!$AK$2:$AK$89;1;0)

 

Popis događaja tijekom kalendarske godine

Na ovom radnom listu nalazi se popis događaja tijekom 2019 kalendarske godine. Uočite na popisu da neki događaji traju jedan dan a neki događaji traju više dana. Da bi uspješno riješili isticanje ćelija za određene događaje na 'Calendar' radnom listu, ovdje moram izdvojiti sve datume u jedan stupac. O tome sam pisao na tutorijalu Popis datuma između dva datuma u jedan stupac (proučite ovaj tutorijal). U principu, izdvojio sam sve datume u određeni raspon ćelija i poslije sam kreirao listu svih datuma.

Slika 2

Popis svih događaja tijekom kalendarske godine

Da bi lakše razumjeli kako formule funkcioniraju, pogledajte Evaluate Formula ili koristite F9 tipku za rezultat unutar formule. I na kraju na ovaj način korištenjem Excel formula možemo istaknuti bojom sve ćelije koje se odnose na specifičan datum u kojem se izvršava nekakav događaj.

U prilogu ovog Excel tutorijala imate mogućnost Download ZIP datoteke
(Automatsko bojanje ćelija za određeni događaj u kalendarskoj godini) u kojoj se nalazi Workbook koju sam koristio prilikom izrade ovog tutorijala. Također evo vam i datoteka sa svim međunarodnim jezičnim kodovima za različite jezične postavke (Popis specifičnih jezičnih kodova).

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela