logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Kako bojom istaknuti sve ćelije u kojima se nalazi formula umjesto vrijednosti koristeći Uvjetno Oblikovanje.

Kako bojom istaknuti sve ćelije koje sadrže formulu


Isticanje svih ćelija koje sadrže formulu umjesto vrijednosti ili teksta

Ako imate potrebu znati koje sve ćelije na radnom listu sadrže formulu, tada možete koristiti Uvjetno oblikovanje. Na slici ispod imamo slijedeću situaciju. U rasponu 'A1:D10' ćelija nalaze se vrijednosti. Naš cilj je istaknuti bojom svaku ćeliju u kojoj se nalazi postavljena formula. One ćelije koje sadrže samo vrijednost, broj ili tekst trebaju ostati neoznačene.

Bojom označiti svaku ćeliju koja sadrži formulu

Na slici ispod uočite stvarnu situaciju kada uključimo prikazivanje formula u ćelijama na radnom listu u Excelu. Ako želite prikazati formule umjesto vrijednosti u ćelijama tada učinite slijedeće: Na 'Formulas' tabu u grupi naredbi 'Formula Auditing' kliknite na 'Show Formula'.

Prikaz formula u ćelijama na radnom listu Excela

Ako želite bojom označiti svaku ćeliju u kojoj se nalazi formula imate dvije mogućnosti.

  1. Kreirati imenovanu formulu
  2. Kreirati UDF funkciju (User Defined Function)

1. Kako istaknuti ćeliju koja sadrži formulu koristeći imenovanu formulu

Prvi primjer odnosi se na kreiranje imenovane formule koju postavljate u Excel Name Manageru.

Ove dvije formule ispod vraćaju isti rezultat:

Na 'Formulas' tabu kliknite 'Name Manager' i kreirajte novu stavku naziva

name: IsFormula
refers to: =ISFORMULA(INDIRECT("rc";FALSE))

ili

name: IsFormula
refers to: =GET.CELL(48;INDIRECT("rc";FALSE)))

Kada kreirate novu stavku to treba izgledati kao na slici ispod.

Kreiranje novog imena u Name Manageru

Nakon kreiranja i imenovanja nove formule vaš Name Manager izgleda kao na slici ispod.

Kreirane stavke u Excel Name Manageru

1a. Postavljanje boje za isticanje pozadine ćelije koja sadrži formulu

Slijedeći korak je selektirati raspon ćelija u kojem se nalaze podaci na radnom listu. U ovom slučaju je to raspon 'A1:D10'. Pokrenite Uvjetno oblikovanje i postavite boju za označavanje svake ćelije kojoj želite istaknuti ako ćelija sadrži formulu umjesto vrijednosti. Selektirajte stavke za postavljanje pravila "Use a formula to determine which cells to format" i unesite formulu =IsFormula(A1). Također postavite format boje za istaknuti ćeliju koja sadrži formulu. To izgleda kao na slici ispod.

Pokretanje Uvjetnog oblikovanja i postavljanje boje pozadine ćelije

Nakon postavljanja formata za isticanje pozadine ćelija bojom vaš 'Conditional Formatting Rules Manager' izgleda poput ovoga na slici ispod.

Uvjetno oblikovanje u Excelu

I na kraju, poslije završenog postavljanja pravila i imenovanja formula, uočite (prva slika ovog tutorijala) da je Excel istaknuo sve ćelije koje sadrže formulu.

 

2. Kako istaknuti ćeliju koja sadrži formulu, koristeći VBA makronaredbu tj. UDF funkciju

Drugi način isticanja pozadine ćelija koje sadrže formule je korištenje VBA makronaredbi tj. UDF function (User definition Function).

Ako želite probati neku od ispod navedenih UDF funkcija, kopirajte je u vaš VBE za Excel tako što insertirate novi Module i zalijepite izvorni kod. Selektirajte cijeli raspon ćelija, pokrenite 'Uvjetno oblikovanje' i postavite ovaj izraz =IsFormula(A1) u polje za pravilo.

Dakle UDF funkcije za istaknuti ćelije koje sadrže formulu su slijedeće:

UDF funkcija 1.

Function IsFormula(cell) As Boolean
'Excel 2013 and new
IsFormula = cell.HasFormula
End Function

UDF funkcija 2.

Function IsFormula(cell) As Boolean
'Excel 2013 and new
If rr.HasFormula = True Then
MsgBox "Attention this cell contain formula!"
End If
End Function

UDF funkcija 3.

Function IsFormula(ByVal Ref As Range) As Variant
If Ref.Cells.Count > 1 Then
IsFormula = CVErr(xlErrNA)
Else
IsFormula = Ref.HasFormula
End If
End Function

NAPOMENA!
Workbook koja sadrži ovdje navedene formule ili Excel UDF funkcije, potrebno je snimiti u formatu: *.xls ili *.xslm ili *.xlsb

I na kraju u prilogu ovog tutorijala imate mogućnost Download datoteke na kojoj sam radio ovaj tutorijal.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela