logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Niz brojeva u Excelu, Neprekinuti niz brojeva i redoslijed u stupcu Excela, Najveći kontinuirani niz brojeva u Excelu, Najveći broj ponavljanja kontinuiranog uzastopnog niza u Excel stupcu

Niz brojeva ili vrijednosti u rasponu ćelija


Niz brojeva u Excelu

Što je NIZ brojeva? Današnja znanost poznaje više vrsta niza brojeva. Nas u Excelu zanima "Aritmetički niz brojeva". Prema definiciji slijedi:

Aritmetički niz, je niz brojeva čiji članovi zadovoljavaju uvjete
a(n+1)-an=a(n+2)-a(n+1)

npr:
1, 3, 5, 7 itd
1, 2, 3, 4, 5, itd

U Excelu za NIZ brojeva smatramo sve brojeve koji su uneseni u Excel ćelije u nekom nizu. Taj niz brojeva može biti definiran uvjetom ali i ne mora. Tako za niz brojeva smatramo i slučajno pojavljivanje brojeva nekim nedefiniranim uvjetom ili redoslijedom koji se može pojaviti u Excel stupcu ili retku. Niz brojeva može biti

 • uzlazni niz
 • silazni niz
 • slučajni niz
 • mješoviti niz
 • kontinuirani niz
 • neprekinuti niz
 • prekinuti niz
 • itd

O nizu brojeva već sam pisao u tutorijalu na linku Automatski niz u Excelu, U Ovom tutorijalu pisat ću o Kontinuiranom i neprekinutom nizu brojeva. Pod pojmom NIZ u Excelu možemo podrazumijevati i tekstualni popis (npr. dani u tjednu, mjeseci u godini itd...)

Niz u Excel stupcu ili retku

Kada je u pitanju neprekinuti niz brojeva, tada odmah moramo znati da postoji uvjet, kojega se moramo pridržavati. Tako npr. možemo postaviti uvjet za kontinuirani neprekinuti niz najvećih ili najmanjih brojeva u stupcu ili retku Excela.
Na slici ispod uočite neke nizove koje možemo imati u stupcu ili redu Excela

 • stupac A - uzlazni niz aritmetičkih brojeva
 • stupac C - silazni niz aritmetičkih brojeva
 • stupac E - niz slučajnih (mješovitih) aritmetičkih brojeva
 • stupac G - kontinuirani neprekinuti niz X brojeva sa najvećim zbrojem
 • stupac I - kontinuirani neprekinuti niz X brojeva sa najmanjim zbrojem
 • stupac K - kontinuirani neprekinuti niz istih brojeva
 • stupac M - kontinuirani neprekinuti niz koji se najviše puta pojavljuje
 • stupac O - uzlazni niz slova abecede
 • stupac Q - silazni niz slova abecede

Niz u Excelu

Najveći zbroj kontinuiranog niza brojeva u stupcu Excela

Za prvi primjer uzet ću situaciju mješovitog ili slučajnog aritmetičkog niza brojeva u stupcu 'E'. U ovom primjeru ja ću pokušati pokazati kako možemo zbrojiti jedan kontinuirani niz brojeva koji imaju najveći zbroj u stupcu. U ovom slučaju najveći zbroj brojeva je 96 za jedan kontinuirani i neprekinuti niz grupe 10 brojeva od ukupno 24 broja u stupcu.

Formule u ćelijama na slici su slijedeće:

Formula u ćeliji B1: =SUMPRODUCT(MAX(A2:A19+A3:A20+A4:A21+A5:A22+A6:A23))

ARRAY formula u ćeliji D2: =MAX(SUMIF(OFFSET($A$2;ROW(INDIRECT("1:"&COUNTA(A:A)-4))-1;0;5);">0"))

ARRAY formula u ćeliji F2: =MAX(SUBTOTAL(9;OFFSET(A2;ROW(A2:A20)-ROW(A2);0;5;1)))

ARRAY formula u ćeliji H2: =MAX(A2:A17+A3:A18+A4:A19+A5:A20+A6:A21)

Ako želite imati najmanji zbroj u stupcu za kontinuirani niz neprekinutih brojeva tada iskoristite umjesto MAX funkciju MIN.

=SUMPRODUCT(MIN(A2:A19+A3:A20+A4:A21+A5:A22+A6:A23))

Najveći zbroj neprekinutog niza brojeva

Da bi smo vizualno znali koji su sve brojevi uključeni u najveći zbroj, možemo koristiti VBA makronaredbu koja će nam selektirati niz brojeva koji imaju najveći zbroj. (Sve zavisi koliko imamo popunjenih ćelija u stupcu). Nakon pokretanja VBA makronaredbe uočite selektirane brojeve u nizu. VBA makronaredba je vezana za ćeliju B1.

Sub MaxSumGroupNum()
Dim StartRng As Range
Dim EndRng As Range
Dim Sumarum As Long
Dim TestTotal As Long
Sumarum = Range("B1")
Set StartRng = Range("A1")
Set EndRng = StartRng
Do Until False
TestTotal = Application.Sum(Range(StartRng, EndRng))
If TestTotal = Sumarum Then
Range(StartRng, EndRng).Select
Exit Do
ElseIf TestTotal > Sumarum Then
Set StartRng = StartRng(2, 1)
Set EndRng = StartRng
Else
Set EndRng = EndRng(2, 1)
If EndRng.Value = vbNullString Then
MsgBox "No series found"
Exit Do
End If
End If
Loop
End Sub

Sličan primjer uočite na slici ispod. Naravno formulu u ćeliji B1 možete podijeliti sa brojem ćelija (5) ali tada VBA makronaredba neće ispravno pokazati koji su brojevi u izračunu.

Formula u ćeliji B1: =SUMPRODUCT(MAX(A2:A19+A3:A20+A4:A21+A5:A22+A6:A23))

Formula u ćeliji D1: =B1/5

Najveći zbroj za 5 brojeva u uzastopnom i kontinuiranom nizu

Najveći broj ponavljanja kontinuiranog uzastopnog niza u Excel stupcu

Ako želimo saznati najveći broj ponavljanja nekog broja u uzastopnom nizu i prebrojiti koliko se puta dotični broj u nizu uzastopnom ponavlja tada to možemo učiniti pomoću nekoliko formula kao na slici ispod.

Uočite na slici ispod broj 7 koji je u ovom primjeru uvjet. Mi želimo znati koliko se najviše puta ponavlja broj 7 ali u kontinuiranom, neprekinutom uzastopnom nizu brojeva. Da ne bi u samim formulama pisali broj 7, ja sam ga postavio u ćeliju 'D1' koju lako možemo izmijeniti ako želimo rezultat za neki drugi broj kao uvjet.

Dakle naš niz brojeva nalazi se u stupcu 'A'. U stupcu 'B' izvršio sam prebrojavanje pojavljivanja za broj 7.

Formula u ćeliji B2: =IF(A2=$D$1;1;"")

Formula u ćeliji B2 kopirana do zadnjeg reda: =IF(AND(ISNUMBER(B2);A3=$D$1);B2+1;IF(A3=$D$1;1;""))

Također, prebrojavanje koliko se puta pojavljuje određeni broj možemo učiniti koristeći slijedeću formulu

Formula u ćeliji F3 kopirana do zadnjeg reda: =IF(A3=A2;B2+1;1)

Koliko se puta pojavljuje određeni broj u nizu

Najveći broj pojavljivanja vrijednosti u kontinuiranom nizu Excel stupca

U koliko želite saznati najveći broj pojavljivanja nekog broja ili vrijednosti u uzastopnom i kontinuiranom nizu tada iskoristite slijedeće formule. U stupcu 'A' je naš niz brojeva ili vrijednosti.

Formula u ćeliji B2: =IF(OR(AND(A2=9;A3=9);AND(A2=9;A3=0));1+B1;0)

Formula u ćeliji E2 pronalazi najveći broj ili vrijednost u pomoćnom stupcu 'B': =MAX(B2:B27)

ARRAY formula u ćeliji E4 pronalazi najveći broj ili vrijednost u stupcu 'A', dakle ne koristimo pomoćni stupac:

=MAX(FREQUENCY(IF(A2:A27=9;ROW(A2:A27));IF(A2:A27<>9;ROW(A2:A27))))

Koliko se puta vrijednost ponavlja u uzastopnom nizu po grupama

Kako prebrojiti grupe niza brojeva i koliko ih ima u grupi uzastopnog niza

U ovom primjeru tutorijala prikazat ću kako možemo prebrojiti grupe niza uzastopnih brojeva ili vrijednosti. Uočite na slici ispod u stupcu 'A' mješoviti niz brojeva. U tom mješovitom nizu imamo određene grupe niza brojeva. Naš cilj je prebrojiti koliko puta se pojavljuje uzastopni niz od 3 broja u grupi kao i koji je najveći broj znamenki u nekom uzastopnom nizu.

ARRAY formula u ćeliji C2 prebrojava koliko se puta pojavljuje broj 1 u grupi uzastopnog kontinuiranog i neprekinutog niza, dakla tražimo grupu sa najvećim brojem pojavljivanaj vrijednosti ili broja 1.

=MAX(SUBTOTAL(9;OFFSET(A2;ROW(A2:A20)-ROW(A2);0;5;1)))

ARRAY formula u ćeliji C2 pronalazi koliko u stupcu ima grupa uzastopnog niza sa brojem 1 ali tako da grupa sadrži 3x broj1

=SUM(IF(FREQUENCY(IF(A2:A25=1;ROW(A2:A25));IF(A2:A25<>1;ROW(A2:A25)))=3;1))

Koliko je najviše specifičnih brojeva u uzastopnom nizu

Koliko se puta pojavljuje tekst u uzastopnom neprekinutom nizu

Ako želite prebrojiti ćelije koje sadrže tekst i koliko se isti tekst puta pojavljuje u uzastopnom nizu tada upotrijebite slijedeće formule

Formula u ćeliji B2 prebrojava broj ponavljanja redoslijedom pojavljivanja, formulu kopirajte do zadnjeg reda:

=IF(A2=A1;B1+1;1)

Formula u ćeliji E2 u odnosu na uvjet iz 'D' stupca traži maksimalan broj prebrojavanja, tj ponavljanja određenog slova ili teksta. Formulu kopirajte prema dolje.

=MAX(($A$2:$A$23=D2)*($B$2:$B$23>1)*($B$2:$B$23))

Broj ponavljanja teksta u uzastopnom nizu u Excelu

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela