logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Naziv radnog lista u Excelu,Radnje vezane uz naziv radnog lista u Excelu, Sheet Name Tab u Excelu, Što sve možemo uraditi sa nazivom radnog lista u Excelu, Kako automatski prikazati naziv aktivnog radnog lista u Excel ćeliji, Kako promijeniti ime ili preimenovati naziv aktivnog radnog lista upisom naziva u Excel ćeliju A1, Prikaži u ćeliji naziv aktivnog radnog lista koristeći VBA funkciju u Excelu (UDF), Fiksiranje naziva radnog lista u ćeliji za korištenje istog u INDIRECT funkciji i formuli, Fixiranje Excel ćelije za daljnju kalkulaciju, Kako u jednom koraku preimenovati sve radne listove u Excel Workbook, Pronađi specifičan tekst u nazivu radnog lista i zamjeni ga novim tekstom, Multiple Find and Replace text on the Sheet Name Tabs, How to rename all the worksheets in the Workbook in one step, Kako kopirati i duplicirati određeni radni list u više kopija u istoj WorkBook, Kako preimenovati nazive svih radni listova u radnoj knjizi u jednom potezu,

Radnje vezane uz naziv radnog lista u Excelu
(WorkSheet Name Tab u Excelu)


Što sve možemo uraditi sa nazivom radnog lista u Excelu

U ovom tutorijalu isplanirao sam prikazati koje sve dodatne radnje možemo izvršiti kada je u pitanju "radni list" pa sam odlučio na jednom mjestu prikazati kako možemo manipulirati "nazivom radnog lista" ili "Sheet Name Tab". Kao što znate svaki radni list sadrži određeni naziv. Prilikom otvaranja nove WorkBook po defaultu unutar iste nalazi se tri (3) radna lista, naravno ovu postavku mi možemo promijeniti i definirati koliko radnih listova želimo imati kada kreiramo novu radnu knjigu (Workbook).

Po defaultu ovi radni listovi imaju nazive "Sheet1, Sheet2, Sheet3..." (List1, List2, List3...).
Svako novo dodavanje novog radnog lista definira identično ime sa slijedećim redoslijednim brojem. Naravno mi možemo mijenjati naziv radnog lista.

Na slici ispod uočite nazive (imena) radnih listova koji su kreirani u Excel radnoj knjizi.

Plava strelica označava nazive radnih listova onako kako ih je Excel kreirao (Sheet1, Sheet2, Sheet3...)

Crvena strelica označava nazive ili imena radnih listova ako smo mi osobno preimenovali neki od radnih listova. Ovo je važno pri radu sa nekim formulama, UDF funkcijama ili VBA makronaredbama jer Excel ponekada obraća pažnju na naziv radnog lista, zavisno što smo radili ili koju formulu, funkciju, vba macro upotrijebili.

Nazivi i imena kreiranih radnih listova u Excel radnoj knjizi

Kako automatski prikazati naziv aktivnog radnog lista u Excel ćeliji

Odmah na početku tutorijala prikazat ću kako možemo prikazati naziv radnog lista u nekoj ćeliji aktivnog radnog lista. PAŽNJA! Radna knjiga mora biti snimljena na hard disk da bi formule funkcionirale. Za funkcioniranje nekih formula pogotovo UDF-VBA makronaredbi potrebno je osvježiti svaku promjenu (refresh) tako što pritisnete tipku F9.

Na slici ispod uočite sve radne listove koji se nalaze u radnoj knjizi (Workbook). U koliko želite kreirati popis svih radnih listova u Excel Workbook tada pogledajte tutorijal na dotičnom linku.
Ja sam se bazirao na prvi radni list koji je Excel prilikom kreiranja i otvaranja radne knjige definirao nazivom "Sheet1". Ja sam dotični radni list preimenovao u "ProductsSheet".

Automatsko kreiranje putanje do radne knjige i prikazivanje naziva radnog lista u Excel ćeliji

Na slici iznad uočite slijedeće ćelije u kojima se nalaze formule za prikazivanje naziva radnog lista u ćeliji (prikaz imena Excel radnog lista). Formule koriste Excel funkciju CELL i ostale kombinacije ugniježđenih funkcija, da bi vratile potreban rezultat.

Formula u ćeliji 'A2' je slijedeća: formula kao rezultat vraća putanju do aktivne radne knjige (path stazu)

=LEFT(CELL("FILENAME";A1);FIND("]";CELL("FILENAME";A1)))

Formula u ćeliji 'A3' je slijedeća: formula kao rezultat kao i prethodna ali uz male razlike vraća putanju do aktivne radne knjige (path stazu).

=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(LEFT(CELL("FILENAME";A1);FIND("]";CELL("FILENAME";A1)));"[";"");"]";"")

Formula u ćeliji 'A6' je slijedeća: formula kao rezultat vraća naziv radne knjige bez putanje. (formula mora biti u jednoj liniji koda tj jednom redu)

=MID(CELL("FILENAME";A1);FIND("[";CELL("FILENAME";A1))+1;FIND("]";CELL("FILENAME";A1))-FIND("[";CELL("FILENAME";A1))-1)

Formula u ćeliji 'A9' je slijedeća: formula kao rezultat vraća naziv radnog lista i putanju do aktivne radne knjige (path stazu)

=CELL("FILENAME";A9)

Slijedeće formule ispod kao rezultat vraćaju naziv aktivnog radnog lista u radnoj knjizi. Dakle, ime radnog lista na kojem se formula nalazi.

Formula u ćeliji 'A12' je slijedeća: (formula vraća naziv aktivnog radnog lista)

=MID(CELL("FILENAME";A1);FIND("]";CELL("FILENAME";A1))+1;LEN(CELL("FILENAME";A1))-FIND("]";CELL("FILENAME";A1)))

Formula u ćeliji 'A13' je slijedeća: (formula vraća naziv aktivnog radnog lista i ponekada je potrebno pokrenuti refresh ove formule da ispravno prikaže naziv aktivnog radnog lista a to učinimo pritiskom na tipku F9)

=MID(CELL("FILENAME");FIND("]";CELL("FILENAME"))+1;256)

Formula u ćeliji 'A14' je slijedeća: (formula vraća naziv aktivnog radnog lista)

=MID(CELL("FILENAME";A1);FIND("]";CELL("FILENAME";A1))+1;256)

Formula u ćeliji 'A15' je slijedeća: (formula vraća naziv aktivnog radnog lista), ova formula je identična prethodnoj ali sam ja htio pokazati da nije važno koju adresu ćelije upišemo u formulu.

=MID(CELL("FILENAME";A6);SEARCH("]";CELL("FILENAME";A6);1)+1;256)

Formula u ćeliji 'A16' je slijedeća: (formula vraća naziv aktivnog radnog lista i ponekada je potrebno pokrenuti refresh ove formule da ispravno prikaže naziv aktivnog radnog lista a to učinimo pritiskom na tipku F9). Ova formula slična je formuli u ćeliji 'A12'

=MID(CELL("FILENAME");FIND("]";CELL("FILENAME");1)+1;LEN(CELL("FILENAME"))-FIND("]";CELL("FILENAME");1))

Formula u ćeliji 'A17' je slijedeća: (formula vraća naziv aktivnog radnog lista i ponekada je potrebno pokrenuti refresh ove formule da ispravno prikaže naziv aktivnog radnog lista a to učinimo pritiskom na tipku F9)

=RIGHT(CELL("FILENAME");LEN(CELL("FILENAME"))-SEARCH("]";CELL("FILENAME")))

Formula u ćeliji 'A18' je slijedeća: (formula vraća naziv aktivnog radnog lista)

=RIGHT(CELL("FILENAME";A18);LEN(CELL("FILENAME";A18))-FIND("]";CELL("FILENAME";A18)))

Naziv Sheeta u ćeliji 'A20' : (rezultat u ovoj ćeliji je kreiran uz pomoć VBA makronaredbe). Da bi prikazali naziv radnog lista u ćeliji 'A20' pokrenite VBA macro pod nazivom SheetNameInCell. Ako želite selektirati neku ćeliju na radnom listu i u selektiranu ćeliju postaviti naziv radnog lista, učinite slijedeće. Selektirajte ćeliju i u VBA kodu makronaredbe ispod uklonite komentar ispred predzadnje linije koda a postavite komentar na drugu liniju koda.
Ova formula ispod vezana je za VBA makronaredbu i postavljena je Module1 aktivne radne knjige, koju možete pokrenuti preko Alt+F8 ili VBA buttona.

Sub SheetNameInCell()
Range("A20").Value = ActiveSheet.Name 'specificirana ćelija u koju postavljamo naziv radnog lista
'or
'ActiveCell.Value = ActiveSheet.Name
'selektirana ćelija u koju postavljamo naziv radnog lista
End Sub

Kako promijeniti ime ili preimenovati naziv aktivnog radnog lista upisom naziva u Excel ćeliju A1

U nastavku tutorijala prikazati ću kako možemo promijeniti naziv radnog lista ako upišemo "naziv" u ćeliju aktivnog radnog lista. Uvjet za naziv radnog lista nalazit i će se u ćeliji 'A1'. Dakle nalazimo se na aktivnom radnom listu i želimo upisati novi naziv aktivnog radnog lista, uz to želimo da Excel automatski izmjeni naziv radnog lista na Sheet Name Tab (vidi sliku ispod).

Automatska izmjena imena radnog lista u Excel ćeliji

Kada upišemo tekst ili neki podatak u ćeliju 'A1' automatski mijenjamo naziv radnog lista na Sheet Name Tab-u. VBA macro kod za promjenu naziva radnog lista pomoću upisa u ćeliju 'A1' nalazi se ispod. Uočite na slici iznad kako su sve formule promijenile svoje rezultate nakon što sam upisao novi naziv aktivnog radnog lista u ćeliju 'A1'. Naravno u ćeliji 'A20' nije se promijenio rezultat jer je on vezan za VBA makronaredbu.

ZA JEDAN Sheet (kopirati u VBE u svaki Sheet module)

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'promjena naziva radnog lista upisom imena u ćeliju A1 na bazi aktivnog radnog lista
If Target.Address = "$A$1" Then 'ćelija u kojoj želimo postaviti naziv radnog lista
ActiveSheet.Name = [A1] 'ćelija u kojoj želimo postaviti naziv radnog lista
End If
End Sub

ZA SVE Sheets (kopirati u VBE u ThisWorkbook module)

Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
'promjena naziva radnog lista upisom imena u ćeliju A1 na bazi cijele Workbook
If Target.Address = "$A$1" Then
'ćelija u kojoj želimo postaviti naziv radnog lista
ActiveSheet.Name = [A1] 'ćelija u kojoj želimo postaviti naziv radnog lista
End If
End Sub

Prikaži u ćeliji naziv aktivnog radnog lista koristeći VBA funkciju u Excelu (UDF)

Formula u ćeliji 'A19' je slijedeća: (formula vraća naziv aktivnog radnog lista i ponekada je potrebno pokrenuti refresh ove formule da ispravno prikaže naziv aktivnog radnog lista a to učinimo pritiskom na tipku F9).

=SheetName()

Ova formula je vezana za UDF VBA makronaredbu i postavljena je Module1 aktivne radne knjige a UDF code možete vidjeti ispod

Public Function SheetName() As String
'formula in cell of the active worksheet is '=SheetName()' without apostrophe
Application.Volatile
SheetName = ActiveCell.Worksheet.Name
End Function

Zašto je potrebno osvježiti neke formule? Zbog prijelaza sa jedne radne knjige na drugu.
Uzmimo situaciju da paralelno radimo na više otvorenih radnih knjiga. Ako na prvoj knjizi postavimo ove formule i prebacimo se na drugu radnu knjigu koja sadrži iste ili slične formule za učitavanje naziva radnih listova, tada formule učitaju drugačije nazive radnih listova i tada će Excel zadržati nazive iz prve radne knjige. Tada trebamo pritisnuti F9 da bi Excel ponovo osvježio formule i učitao nazive radnih listova trenutno aktivne radne knjige.

Fiksiranje naziva radnog lista u ćeliji za korištenje istog u INDIRECT funkciji i formuli

Prosječan korisnik Excel programa vjerojatno se može susresti ponekada da treba fiksirati naziv radnog lista (definirati ga kao text) da bi ga mogao koristiti u drugim formula , funkcijama i slično. Ovakvo fiksiranje kao što je u ćelijama 'A23' i 'A24' često se koristi u funkciji INDIRECT kao argument. Evo nekoliko primjera ispod gdje koristimo rezultate pomoću formula iz ćelija 'A23' i 'A24'.

Primjer ovakvog fiksiranja radnog lista možete vidjeti na tutorijalima Vođenje kućnog proračuna u ćeliji 'A2' na radnom listu "grafikon" i Kućni Budžet na radnom listu "imenovani-podaci" u rasponu ćelija 'O3:Z3' a dotične fiksirane ćelije korištene su na radnom listu "rekapitulacija".

sintaxa: =INDIRECT(ref_text)
formula: =INDIRECT(ShName&"range")

sintaxa: =VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;range_lookup)
formula: =VLOOKUP(Criteria;INDIRECT(ShName&"range");Column_Num;FALSE)

sintaxa: =SUM(number1;...)
formula: =SUM(INDIRECT(ShName&"range"))

sintaxa: =SUMIF(range;criteria;sum_range)
formula: =SUMIF(INDIRECT(ShName&"range");criteria;INDIRECT(ShName&"range2"))

U formulama iznad u ovom dijelu tutorijala uočite imenovanu ćeliju za koju sam definirao naziv "ShName". Dakle ćelija koja sadrži podatak kao rezultat ove dvije formule ispod može biti imenovana jer će biti lakše raditi s njom i jednostavnije je koristiti je unutar funkcije Indirect.

Nadalje slijede formule koje vraćaju naziv radnog lista kao tekst i uz to dodatne elemente za korištenje u formuli, pogotovo kada se vrši kopiranje formule.

Formula u ćeliji 'A23' je slijedeća:

="'"&MID(A9;FIND("]";A9)+1;256)&"'!"

Formula u ćeliji 'A24' je slijedeća:

="'"&MID(CELL("FILENAME";A:A);FIND("]";CELL("FILENAME";A:A))+1;256)&"'!"

---------------- NADALJE -------------------------

Ovaj dio objašnjenja vezan je za tutorijal Kućni Budžet u Excel tablicama.
Formula može izgledati i drugačije: ="'"&A1&"'!" (ako se u ćeliji 'A1' nalazi naziv radnog lista u ovom slučaju je to broj godine 2015)

ili ="'"&MONTH(DATEVALUE(O1&" 1"))&"-2015'!"&"$A$1" (ova formula kao rezultat vraća '1-2015'!$A$1 jer se u u 'O1' nalazi naziv mjeseca godine koji je konvertiran u broj pa zatim spojen sa godinom i na kraju spojen sa tekstom ćelije.

Fiksiranje Excel ćelije za daljnju kalkulaciju

Primjer ispod prikazuje kako možemo fiksirati određenu ćeliju za daljnju kalkulaciju i kopiranje formule.

Formula u ćeliji 'A11' je slijedeća: (formula kao rezultat vraća naziv aktivnog radnog lista)

=MID(CELL("FILENAME";A1);FIND("]";CELL("FILENAME";A1))+1;256)

Formula u ćeliji 'A12' je slijedeća: (formula kao rezultat vraća tekst tj. naziv radnog lista pripremljen za implementaciju u slijedeće formule za kalkulaciju. Ova ćelija definirana je nazivom ShName npr: =INDIRECT(ShName&"range").

="'"&A11&"'!"

U ćeliji 'A15' - U ovoj ćeliji nalazi se uvjet za koji želimo rezultat iz raspona podataka 'A1:E7'

Formula u ćeliji 'B15' je slijedeća:

=VLOOKUP(A15;'2015'!A1:E7;2;FALSE)

Formula u ćeliji 'C15' je slijedeća:

=VLOOKUP(A15;INDIRECT(A12&"$A$1:$E$7");2;FALSE)

Formula u ćeliji 'D15' je slijedeća:

=SUM(INDIRECT(ShName&"B1:B7"))

Fixiranje određene ćelije ili naziva radnog lista za daljnju Excel kalkulaciju

Kako u jednom koraku preimenovati sve radne listove u Excel Workbook

U slijedećem primjeru obratite pažnju na slike ispod. Ovaj dio tutorijala odnosi se na višestruku promjenu naziva svih radnih listova koje sadrži radna knjiga. VBA makronaredbe ispod možemo iskoristiti u situacijama kada imamo više radnih listova koji sadrže sličan naziv uz neke male razlike.

Ovu situaciju ja sam imao u radnoj knjizi u prethodnom tutorijalu gdje se nalazi dvanaest radnih listova koji sadrže godinu kao dio naziva mjeseca a razlika na svakom radnom listu je broj mjeseca u godini u samom nazivu radnih listova. Dakle pomoću ovih VBA makronaredbi ja mogu u jednom koraku izmijeniti godinu 2015 u godinu 2016 u jednom potezu.

No, vratimo se našem primjeru i slikama ispod.

Pronađi specifičan tekst u nazivu radnog lista i zamjeni ga novim tekstom

Ovu VBA makronaredbu za izmjenu naziva radnih listova unutar jedne radne knjige kopirajte u VBE Module1 aktivne radne knjige i pokrenite VBA macro bilo preko ALT+F8 ili Buttona

Sub MultipleChangeNameTabs()
'višestruka izmjena dijela naziva radnih listova
Dim iSheet As Worksheet
Dim sText As String
Dim rText As String
sText = InputBox("Enter search text")
rText = InputBox("Enter replacement text")
For Each iSheet In ThisWorkbook.Sheets
If InStr(1, iSheet.Name, sText) > 0 Then
Select Case InStr(1, iSheet.Name, sText)
Case 1
iSheet.Name = rText & Mid(iSheet.Name, Len(sText) + 1, Len(iSheet.Name) - Len(sText))
Case Len(iSheet.Name) - Len(sText) + 1
iSheet.Name = Mid(iSheet.Name, 1, Len(iSheet.Name) - Len(sText)) & rText
Case Else
iSheet.Name = Mid(iSheet.Name, 1, InStr(1, iSheet.Name, sText) - 1) & rText & Mid(iSheet.Name, InStr(1, iSheet.Name, sText) + Len(sText))
End Select
End If
Next iSheet
End Sub

Slikovito korak po korak to izgleda ovako kao na tri slike ispod.
Pokretanjem VBA makronaredbe MultipleChangeNameTabs otvara vam se novi dijaloški prozor (skočna poruka) u koji trebate upisati tekst koji tražite u nazivima radnih listova i želite ga zamijeniti.

Višestruka izmjena naziva svih radnih listova u radnoj knjizi

Nakon klika na OK button na (slici iznad) pojavljuje se novi dijalog prozor u koji trebate upisati tekst ili podatak za novi naziv koji će sadržavati svi radni listovi. Dakle ja sam upisao tekst "Month" i klik na OK button

Novi naziv svih radnih listova u radnoj knjizi

Na slici ispod uočite da je VBA makornaredba izmijjenila sve dijelove naziva teksta iz Sheet u Month a brojevi su ostali netaknuti. Naravno nakon ovog višestrukog preimenovanja radnih listova VBA makronaredbu možete obrisati.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaa

Kako promijeniti dijelove naziva svih radnih listova u radnoj knjizi u jednom potezu

Ovo je još jedan način kako koristeći VBA makronaredbu možemo preimenovati sve radne listove u jednom potezu. Na sličan način kao i u prethodnom dijelu ovog tutorijala, preimenovanje naziva svih radnih listova izvršavamo pomoću VBA makronaredbe. Ovu VBA makronaredbu kopirajte u Module1 aktivne Workbook i pokrenite VBA macro bilo preko ALT+F8 ili Buttona.

Sub Worksheet_Name_Change()
'pronađi specifičan tekst u nazivu svih radnih listova i zamjeni ga novim tekstom
Dim ws As Worksheet
Dim FindWhat As String, ReplaceWith As String
FindWhat = Application.InputBox("Find What?", "Search for Text", Type:=2)
If FindWhat = "False" Then Exit Sub ' User canceled
ReplaceWith = Application.InputBox("Replace with what?", "Replace Text", Type:=2)
If ReplaceWith = "False" Then Exit Sub ' User canceled
On Error Resume Next
For Each ws In Worksheets
ws.Name = Replace(ws.Name, FindWhat, ReplaceWith, vbTextCompare)
Next ws
On Error GoTo 0
MsgBox "Done!", vbInformation, "Name Change Complete"
End Sub

Nakon pokretanje VBA makronaredbe (iznad) pojavljuje se dijalog prozor (skočna poruka) u koji trebamo upisati tekst ili podatak koji tražimo i želimo zamijeniti. Klik na OK button

Pronađi i zamjeni određeni tekst u imenu radnih listova unutar aktivne workbook

Otvara nam se novi dijalog prozor (skočna poruka) u kojem trebamo upisati novi tekst ili podatak sa kojim želimo zamijeniti postojeći tekst u nazivima radnih listova. Nakon upisa novog teksta klik na OK button.

Brza izmjena dijelova imena više radnih listova u Workbook

I na kraju rezultat ove VBA makronaredbe su novi nazivi svih radnih listova aktivne radne knjige. Nakon promjene naziva svih radnih listova u jednom koraku, VBA makronaredbu možemo obrisati.

Preimenovani nazivi radnih listova u radnoj knjizi

Kako kopirati i duplicirati određeni radni list u više kopija u istoj WorkBook

U ovom primjeru koji je vezan za nazive radnih listova prikazat ću kako možemo koristeći VBA makronaredbu kopirati i duplicirati jedan radni list u više radnih listova a svakom radnom listu dodijeliti određeno ime sa popisa radnih listova u stupcu 'A1' osnovnog radnog lista koji je ovdje prikazan kao 'master'.

Uočite na slici ispod dva radna lista. Radni list 'master' je osnovni ka kojem se nalazi popis imena u stupcu 'A' tj. naziva radnih listova koje želimo dodijeliti kopiranim radnim listovima.

Ovo npr. možemo korisiti kada imamo podatke i tablicu koju želimo koristiti na više radnih listova pa kasnije promijeniti ključne podatke na svakom radnom listu. Dakle, radni list 'IvanC' sadrži određene tablice i formule. Ja želim kopirati ovaj radni list u više listova koji će sadržavati identične tablice i formule koje ću kasnije izmijeniti. Ovu mogućnost npr. ja sam mogao iskoristiti za tutorijal o vođenju kućnog budžeta jer sam imao 12 identičnih radnih listova sa identičnim formulama uz male razlike u nekim ćelijama.

Višestruko kopiranje jednog radnog lista, dupliciranje i dodjeljivanje imena sa popisa iz stupca u Excelu

Na slici ispod uočite konačan rezultat nakon pokretanja VBA makronaredbe ispod slike.

Višestruko kopirani radni listovi sa nazivima iz popisa u stupcu

Nakon pokretanja VBA preko ALT+F8 pojavljuje se skočna poruka ili dijalog prozor za kopiranje radnog lista i dodjelu novog naziva, potrebno je potvrditi klikom na OK button. (Izvor vba elitesecurity.org)
S obzirom da na popisu imam 7 naziva, ova poruka će se pojaviti 7 puta.

Sub DuplicateSpecificSheets()
'kopiraj IvanC sheet ili prvi list poslije radnog lista 'master' i dodijeli im imena sa popisa iz A stupca
Dim red As Integer
Dim ime As String
Sheets("master").Select
red = 1
ime = Sheets("master").Cells(red, 1).Value
'aktivni sheet na kojem se nalazi popis sheets za dupliciranje
While ime <> ""
MsgBox red & " " & ime
Sheets(red + 1).Select
Sheets(red + 1).Copy After:=Sheets(red + 1)
ActiveWorkbook.Sheets(red + 2).Name = ime
red = red + 1
ime = Sheets("master").Cells(red, 1).Value
Wend
End Sub

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela