logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali - morefunc dodatni paket funkcija u Excelu,Kako instalirati MOREFUNC na računalo, Popis svih Excel funkcija koje sadrži MOREFUNC, Morefunc u Excelu 2007, Morefunc u Excelu 2013,MOREFUNC aplikacija na ribonu Excel 2013, Kako ukloniti ADD-INS tab na ribonu Excela

Morefunc u Excelu


Morefunc dodatni paket funkcija u Excelu

MOREFUNC Add-In za Excel (besplatan dodatak, autor Laurent Longre) sadrži niz korisničkih funkcija koje omogućavaju određene izračune i dodatne formule, koje standardne Excel verzije i ugrađene funkcije ne podržavaju
Morefunc Add-In, implementira 65/66/67 korisnih dodatnih funkcija u Excel. Morefunc Add-Ins radi u Excelu 97, 2000, 2002, 2003, 2007. Također radi u Excelu 2010 i Excelu 2013 ali samo 32-bit verzije, Ovaj Add-Ins ne radi na 64-bit verzijama. Naveo sam 65/66/67 funkcija. Aplikacija koju ja imam sadrži 65 funkcija iz help datoteke i jednu koja nije opisana. Ako želite više informacija o sintaksama tada pogledajte "Help on this function" tako što kliknete na help-link na dijalog okviru funkcije, kada aktivirate funkciju ili na tabu Formulas u grupi Morefunc.

Kako instalirati MOREFUNC na računalo

 • Ako želite MOREFUNC možete skinuti na svoje računalo nakon što pročitate pažljivo cijeli tutorijal.
 • Raspakirajte ZIP datoteku u neki folder
 • Pokrenite datoteku Setup.exe (Run As Administrator za Win7 i Win8), pratite korake instalacije
 • Sada imate instaliranu aplikaciju Morefunc (C:/Program Files/Morefunc)

Popis svih Excel funkcija koje sadrži MOREFUNC

U tablici ispod pogledajte sve dodatne funkcije koje se nalaze unutar aplikacije ili paketa MOREFUNC. Neke od najpoznatijih su INDIRECT.EXT, LASTROW, DATEDIFF, FORMULATEXT.

Posebno je interesantna funkcija INDIRECT.EXT koja radi sa zatvorenim radnim knjigama za razliku od Excel INDIRECT funkcije. U Help prozoru možete vidjeti primjere za svaku MOREFUNC funkciju.

DATE AND TIME
INFO
SYNTAX
DATE.DIFF Returns the elapsed time between two dates in years, months and days  =DATE.DIFF(Date 1,Date 2,Precision)
EASTERDATE Returns the Easter sunday of a given year (serial number)  =EASTERDATE(Year)
ISO.WEEKNUM Returns the ISO-compliant week number of a date  =ISO.WEEKNUM(Date)
INFORMATION
INFO
SYNTAX
EVAL Evaluates a formula or expression that is in the form of text and returns the result  =EVAL(Expression)
FILENAME Returns the name of the current workbook (file)  =FILENAME(Path)
FORMULATEXT Returns the formula of a cell  =FORMULATEXT(Cell,Style,Translated,Volatile,Array)
INDIRECT.EXT Returns value or the contents of a cell or a range contained in a closed workbook  =INDIRECT.EXT(Reference,Volatile,A1-Style)
MRFVERSION Returns MOREFUNC version number no syntax
PAGENUM Returns the page number of a cell  =PAGENUM(Cell reference,Volatile)
SHEETNAME Returns the name of a sheet in the current workbook  =SHEETNAME(Index,Format,Sheet type)
XLM.GET.CELL Returns information about the formatting, location, or contents of a cell or a range  =XLM.GET.CELL(Information,Reference,Volatile)
XLM.GET.DOCUMENT Returns information about a sheet or the current workbook  =XLM.GET.DOCUMENT(Information,Sheet name)
XLM.GET.WORKBOOK Returns information about the current workbook  =XLM.GET.WORKBOOK(Information)
XLM.GET.WORKSPACE Returns information about the workspace  =XLM.GET.WORKSPACE(Information)
MATH_FUNCTION
INFO
SYNTAX
CHBASE Converts a value from one base into another base  =CHBASE(Value,Source base,Target base,Length)
GEOMEAN.EXT Equivalent of the built-in function GEOMEAN (geometric mean) supporting calculations of higher capacity  =GEOMEAN.EXT(Number 1,Number 2,...)
HEX.AND HEX.AND performs a bitwise conjunction on hexadecimal numbers (AND)  =HEX.AND(Number 1,Number 2,...,Number 29)
HEX.FORMAT Formats an hexadecimal number  =HEX.FORMAT(Number,Number of bits,Signed,Leading zeros)
HEX.NEG Inverts the sign of an hexadecimal number  =HEX.NEG(Number,Bits)
HEX.NOT Performs bitwise negation (NOT) on an hexadecimal number  =HEX.NOT(Number,Bits)
HEX.OR HEX.OR performs a bitwise disjunction on hexadecimal numbers (OR)  =HEX.OR(Number 1,Number 2,...,Number 29)
HEX.SUM Returns the sum of hexadecimal numbers  =HEX.SUM(Number 1,Number 2,...,Number 29)
MATRIXROUND Returns an array of adjusted rounded numbers, eliminating "visual" sum errors  {=MATRIXROUND(Array,Nb digits)}
MDTERM.EXT Returns the matrix determinant of an array (supports larger matrices than MDETERM)   =MDETERM.EXT(Matrix)
MINVERSE.EXT Inverts a square matrix - supports larger arrays than MINVERSE.  =MINVERSE.EXT(Matrix)
MMULT.EXT Multiplies two matrixes. This function supports larger arrays than MMULT  {=MMULT.EXT(Matrix 1,Matrix 2)}
MRAND Returns an array of random integers without repetition  {=MRAND(Size,Base,Scope,Static)}
PN.ISPRIME Returns TRUE if a number is a prime number (probabilistic method)  =PN.ISPRIME(Number)
PN.NEXT Returns the smallest prime number greater or equal to the given number  =PN.NEXT(Number)
WEIGHTED.AVERAGE Returns a weighted average  =WEIGHTED.AVERAGE(Values,Coefficients,Null values)
STATISTICS
INFO
SYNTAX
COUNTDIFF Counts the number of unique values in a range or an array  =COUNTDIFF(Array,Blanks,Exclude)
COUNTIF.3D Same function as COUNTIF supporting 3D ranges  =COUNTIF.3D(3D range,Criteria)
MMAX Returns the N largest values in a table  {=MMIN(Array,Number)}
MMIN Returns the N smallest values in a table  {=MMAX(Array,Number)}
STDEV.GROUPED Estimates standard deviation based on a sample (grouped data)  =STDEV.GROUPED(Values,Frequencies) 
STDEVP.GROUPED Calculates standard deviation based on the entire population (grouped data)  =STDEVP.GROUPED(Values;Frequencies)
VAR.GROUPED Estimates population variance group classes  =VAR.GROUPED(Values;Frequencies)
VARP.GROUPED Calculates population variance group classes  =VARP.GROUPED(Values;Frequencies)
TEXT
INFO
SYNTAX
ANSI128 Removes accents from a string  =ANSI128(Text,Type)
MCONCAT Concatenates all values/data in a range or table  =MCONCAT(Array,Separators)
NBTEXT Converts a positive number into spelled-out text, in several languages  =NBTEXT(Number,Language,Type,Unit1 (sing),Unit1 (plur),Unit2 (sing),Unit2 (plur),Style,Gender1, Gender2)
REGEX.COMP Returns TRUE if a text contains a regular expression  =REGEX.COMP(Text,Regular expression,Case sensitive)
REGEX.COUNT Counts the matches of a regular expression in a string  =REGEX.COUNT(Text,Regular expression,Case sensitive)
REGEX.FIND Returns the position (first character) of a substring matching a regular expression  =REGEX.FIND(Text,Regular expression,Index,Case sensitive)
REGEX.LEN Returns the length of a substring matching a regular expression  =REGEX.LEN(Text,Regular expression,Index,Case sensitive)
REGEX.MID Returns a substring matching the given regular expression  =REGEX.MID(Text,Regular expression,Index,Case sensitive)
REGEX.SUBSTITUTE Substitutes a new text for the substring matching a regular expression  =REGEX.SUBSTITUTE(Text,Regular expression,New text,Start,Length,Case sensitive,Volatile)
TEXTREVERSE Reverses the characters of a string  =TEXTREVERSE(Text)
WMID Extracts a word or a group of words from a text  =WMID(Text,Start,Word count,Separators)
WODRCOUNT Returns the number of words in a text  =WORDCOUNT(Text,Separators)
AUTOMATIC SORTING INFO SYNTAX
HSORT "horizontal" sort (sorts the columns)  {=HSORT(Array,Key 1,Order 1,Key 2,Order 2,...,Key 14,Order 14)}
HSORT.IDX Returns a sort index based on one or several keys, "horizontal" sort (sorts columns)  {=HSORT.IDX(Key 1,Order 1,Key 2,Order 2,...,Key 14,Order 14)}
UNIQUEVALUES Returns the unique items of a range or an array (stored in a one-column array)  {=UNIQUEVALUES(Array,Order)}
VSORT "vertical" sort (sorts the rows)  {=VSORT(Array,Key 1,Order 1,Key 2,Order 2,...,Key 14,Order 14)}
VSORT.IDX Returns a sort index based on one or several keys, "vertical" sort (sorts the rows)  {=VSORT.IDX(Key 1,Order 1,Key 2,Order 2,...,Key 14,Order 14)}
OTHER FUNCTIONS
INFO
SYNTAX
ARRAY.FILTER Stores only the visible cells of a range (for instance a filtered range) in an array and returns this array  =ARRAY.FILTER(Range,Volatile)
ARRAY.JOIN Joins various items (ranges, numbers, strings...) in a vertical array and returns this array. ARRAY.JOIN allows to pass union of ranges to several functions which don't support them  =ARRAY.JOIN(Item 1,Item 2,...,Item 29)
GETV Allow to use temporary variables in worksheet formula, returns the value of a temporary variable  =GETV(Index)
INTVECTOR Returns a series (vector) of consecutive integers in the ascending order  =INTVECTOR(Number,Base,Orientation,Factor)
LASTROW Returns the last non-empty row (or cell) of a range consisting of one or more entire columns  =LASTROW(Range)
RECALL Returns the former contents of the caller cell (its contents before the last calculation)  =RECALL(Static)
SETV Allow to use temporary variables in worksheet formula, assigns a value to a temporary variable  =SETV(Value,Index)
SHEETOFFSET Returns a range that is a specified number of sheets from a range  =SHEETOFFSET(Reference;Offset,Start)
THREED Coerces a 3D range into a single array  {=THREED(3D range)}
UNION.OFFSET Returns a reference to a range of adjacent or non-adjacent cells that is a specified number of rows and columns from an union of cells  =UNION.OFFSET(Reference,Rows,Columns)

Morefunc u Excelu 2007

Ako koristite Excel 2007, nakon instalacije na računalo potrebno je dodati MOREFUNC Add-In u Excel 2007.

 • Pokrenite Excel 2007
 • Kliknite na Office button
 • Kliknite na Excel Options button
 • Selektirajte Add-Ins u lijevom izborniku
 • Pronađite Morefunc u desnom dijelu prozora i selektirajte ga
 • Kliknite na GO button

Dodavanje Add-Ins Morefunc u Excelu 2007

Otvara vam se novi dijalog prozor na kojem trebate uključiti Add-In Morefunc. Kliknite na OK button

Enable Morefunc in Excel 2007

Sada imate aktivnu Add-In aplikaciju MOREFUNC na ribonu Excela 2007. Kliknite na Formulas tab i uočite grupu naredbi Morefunc. Pomoć za svaku funkciju, sintakse možete vidjeti klikom na Help naredbu u ovoj grupi. (vidi sliku ispod)

Morefunc na ribonu Excela 2007

Morefunc u Excelu 2013

Ako koristite Excel 2010 ili Excel 2013 također možete iskoristiti ovu aplikaciju za dodatne formule u Excelu. Ova MOREFUNC Add-in aplikacija neradi sa 64-bit verzijama Excela.

Da bi koristili Morefunc u Excelu 2013 učinite slijedeće. Zatvorite Excel 2013 i sve radne knjige

Koristeći neki program koji radi sa datotekama (Windows Explorer, Windows Commander, Total Commander i slično). Obavezno kopirajte kao Administrator ako koristite Windows 7 ili noviji.

pronađite folder Morefunc na glavnog particiji vašeg operativnog sistema (C:\Program Files\Morefunc\).

Kopirajte tri datoteke u folder gdje je instaliran Excel 2013 (Morefunc.xll, Morefunc11.xla, Morefunc12.xlam). Putanja do Excela 2013 može biti kao C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\Library\. (Za Excel 2010 folder je "Office14") , (vidi sliku ispod)

Kopiranje važnih datoteka Morefunc za Excel 2013

U slijedećem koraku

 • Pokrenite Excel 2013
 • Klik mišem na File => Options
 • Na dijalog prozoru (vidi sliku ispod), selektirajte jednu od navedenih stavki vezanih uz Morefunc.
 • Kliknite na GO button

Kako dodati Add-In Morefunc u Excelu 2013

How to enable Morefunc for Excel 2013

U slijedećem koraku da bi omogućili aplikaciju Morefunc, uključite sve tri stavke koje se odnose na MOREFUNC aplikaciju. Promjenu potvrdite klikom na OK button.

How to enable Morefunc for Excel 2013

MOREFUNC aplikacija na ribonu Excel 2013

Ako je potrebno zatvorite Excel 2013 i ponovno ga pokrenite. Pozicionirajte se na FORMULAS tab i uočite grupu naredbi za MOREFUNC aplikaciju. Sa padajućeg izbornika možete birati dodatne funkcije koje su raspoređene po tematskim grupama.

Morefunc aplikacija na ribonu Excela 2013

Također uočite na slici iznad da vam se na ribonu pojavio novi tab ADD-INS.

Ako vas smeta njegovo pojavljivanje, možete ga isključiti. (vidi nastavak tutorijala)

Kako ukloniti ADD-INS tab na ribonu Excela 2013

Da bi isključili ADD-INS tab sa ribona učinite slijedeće

 • Klinite desnom tipkom miša na ribon
 • Na skočnom izborniku izaberite stavku "Customize Ribbon..."

Uklanjanje ADD-INS tab an Ribonu Excela 2013

Otvara vam se novi dijalog prozor pod nazivom "Customize the Ribbon". U desnom dijelu prozora isključite opciju Add-Ins. Promjene potvrdite klikom na OK button (vidi sliku ispod)

How to disable tab ADD-INS from Ribbon in Excel 2013

BTW: Aplikacija MOREFUNC može na ovaj opisani način funkcionirati na dvije verzije Excela (Excel 2007 i Excel 2013) koje su instalirane na jednom računalu ili jednom operativnom sistemu npr: Windows 7.
Ako želite MOREFUNC možete skinuti na svoje računalo: Download Morefunc

   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela