logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali -Mjerenje količine goriva u spremniku benzinske crpke koristeći Excel, Euro Super 95, Euro Super 98, Euro Diesel, Lož Ulje,

Mjerenje količine goriva (benzin/diesel) u spremniku benzinske pumpe (Super 95, Super 98, Diesel, Lož ulje)


U ovom podužem tutorijalu na nekoliko web stranica, pokušat ću prikazati kako u Excelu možemo automatizirati mjerenje količine naftnih derivata (benzin i dizel) na benzinskim crpkama ili benzinskim pumpama koje još nemaju kompjuterizirane programe (tko zna možda ih još ima :)
Naravno, ova automatizacija mjerenja može se primjeniti i na bilo koji drugi spremnik goriva (automobilska cisterna i sl.) ali se moraju imati tablice za izvorne količine proizvođača koji jamči za određenu visinu gornjeg nivoa/razine naftnog derivata/goriva na mjernoj letvi da spremnik sadrži određenu zapreminu ili količinu goriva unutar cisterne (bazena ili spremnika). Naravno možete ga primjeniti i na mjerenja za ostale tekućine ako imate bazne vrijednosti i podatke proizvođača zapremine spremnika.

Rješenja može biti nekoliko na načina a ja ću prikazati tri načina rješavanja automatizacije mjerenja goriva u spremniku BP. S obzirom da sam laik za ove tehnologije koje se ovdje spominju i nemam dovoljno po mom mišljenju informacija, sve navedene vrijednosti u tablicama količina goriva, vrijednosti za korekcije i slično, nemojte uzeti "zdravo za gotovo" već ih gledajte kao informativne vrijednosti. Ako će te se poslužiti uputama iz ovog tutorijala tada koristite svoje vrijednosti i preporučene tablice proizvođača spremnika (cisterne). Također informativno pogledajte pravilnike vezane za ovu tematiku.

Mjerenje gornjeg nivoa ili razine u spremniku (cisterni) može se vršiti koristeći "mjernu letvu" koja na sebi ima vidljivo označene metričke vrijednosti u centimetrima i milimetrima. Uobičajeno je da se određeni dio 'mjerne letve' namaže školskom kredom i to onaj dio u kojem se može očekivati gornja razina naftnog derivata (benzina/dizela). Kada se mjerna letva spusti u okomitom (vertikalnom) položaju u spremnik dio mjerne letve koji uđe ispod gornje razine goriva bit će mokar i eventualno nevidljiv. Dakle onaj dio koji ostane pokazat će nam točnu visinu gornje razine goriva u spremniku. Tu izmjerenu vrijednost upisujemo u ćeliju C2 na radnom listu 'Kalkulacija' a Excel automatski izračunava sve ostale važne rezultate. U ovom tutorijalu ja sam uzeo za primjer da se mjerenjem izmjerilo 21,6 centimetara na gornjoj razini/nivou goriva (benzin/diesel).

Koeficijent korekcije za određenu vrstu goriva (tekućinu) pri određenoj temperaturi

Nadalje, kod mjerenja je bitna i temperatura. Poznato vam je da temperatura utječe na širenje i skupljanje naftnih derivata (određenih tekućina). Što je temperatura veća to se naftni derivat dijelom pretvara u 'hlapljive pare' pa nedostaje tekući dio goriva u određenoj količini zbog toga vjerojatno postoji koeficijent "Korekcije" pri određenoj temperaturi. Ja sam u primjeru koristio mjerenje pri temperaturi 5 °C (5 stupnjeva celzijusa).

Ovaj kompletan tutorijal raščlanit ću na tri varijante da bi ste bolje razumjeli problematiku i logiku, koristeći određene radne listove iz priloga sa slika.

Tutorijali varijante - korak po korak

Tutorijal Varijanta 1.

 1. radni list - Kalkulacija => na kojoj unosimo dvije osnovne vrijednosti (Temperaturu i izmjerenu visinu na mjernoj letvi), u ovoj varijanti formula povlači podatke sa pomoćnog radnog lista 'S7mm'.
 2. radni list - TablicaS7 => vrijednosti proizvođača spremnika za određenu visinu mjerenja u centimetrima (desetice/jedinice)
 3. radni list - S7mm => pomoćni radni list sa kojega povlačimo određene podatke da bi dobili željeni rezultat.
 4. radni list - Korekcije => radni list na kojem se nalaze koeficijenti za korekcije pri određenoj temperaturi.

Tutorijal Varijanta 2.

 1. radni list - Kalkulacija => na kojoj unosimo dvije osnovne vrijednosti (Temperaturu i izmjerenu visinu na mjernoj letvi), u ovoj varijanti formula povlači podatke direktno iz tablice bez pomoćnih elemenata.
 2. radni list - TablicaS7 => izvorna ili bazna tablica sa količinama u cjelovitim litrama za određenu visinu mjerenja .
 3. radni list - Korekcije => radni list na kojem se nalaze koeficijenti za korekcije pri određenoj temperaturi.

Tutorijal Varijanta 3.

 1. radni list - Kalkulacija => na kojoj unosimo dvije osnovne vrijednosti (Temperaturu i izmjerenu visinu na mjernoj letvi), kao i pomoćni redovi koji služe da bi dobili željeni ispravan rezultat.
   • na ovom radnom listu detaljno je objašnjeno prikazom više formula u više redova (koji mogu biti Skriveni-Hidden, tj. kako doći do rezultata koristeći interpolaciju.
 2. radni list -TablicaS7 =>izvorna ili bazna tablica sa količinama u cjelovitim litrama za određenu visinu mjerenja.
 3. radni list - Korekcije => radni list na kojem se nalaze koeficijenti za korekcije pri određenoj temperaturi.

Definiranje naziva raspona ćelija (Define Name)

Sve formule ja ću imenovati nazivom (Excel 2003) (Define Name for Excel 2013 ili Define Name for Excel 2007) radi jednostavnosti a i sigurnosti da ne možete pogriješiti. Svi nazivi imaju objašnjenje tj. prikazane apsolutne adrese raspona ćelija u izvornom obliku da bi vam bilo jasnije (ovi nazivi bit će prikazani uz varijantu tutorijala).

Korištenje Conditional Formatting (CF)

Također ću u tutorijalima koristiti Uvjetno oblikovanje za Excel 2003 (Conditional Formatting for Excel 2013 ) radi toga da Excel automatski na svakom radnom listu, obilježi bojom ćeliju u zavisnosti od dobivenog rezultata na osnovu kriterija ili uvjeta. Ovdje možete pogledati Conditional Formatting za Excel 2007. Ovo korištenje CF možete uočiti na Slika 2. - 'Sheet2 - TablicaS7' gdje je Conditional Formatting obojao ćeliju C4 jer je ona izvorni/bazni podatak za rezultat izmjerene vrijednosti 21,6 cm

Opis slika i radnih listova koji se koriste za mjerenje količine goriva benzina/dizela u spremniku

Sheet1 - Kalkulacija

Na slici 1. uočite osnovne elemente koje koristimo kao i dobivene rezultate. Ovaj radni list je osnovni za rad i u principu koristimo samo njega a Excel sa ostalih radnih listova povlači potrebne podatke ili vrijednosti.

Slika 1.

Mjerenje količine goriva u spremniku benzinske crpke

Sheet2 - TablicaS7

Na slici 2. prikazana je bazna tablica sa količinama goriva (za Euro Super 95) koju izdaje proizvođač spremnika u skladu sa zakonom i pravilnikom o mjerenju. Pretpostavljam da su ove količine prilagođene vrsti-obliku spremnika kao i tekućini koja se skladišti.

Slika 2.

Izvorna tablica specificiranih količina goriva benzina Euro Super koju izdaje i verificira proizvođač prema Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje, ispitivanje sukladnosti i provedbu službenih mjerenja za cilindrične vodoravne i okomite spremnike

Sheet3 - S7mm

Ovaj radni list koristimo kao pomoćni. Na njemu uočite određene vrijednosti dobivene formulama a formule povlače podatke sa radnog lista 'TablicaS7'.

Slika 3.

Excel tablica za proračun baznih vrijednosti u centimetrima uvećanih za milimetre na osnovu izmjerene visine nivoa goriva

Sheet4 - Korekcije

Rani list 'Korekcije' sadrži temperature i koeficijente za određenu temperaturu. Ovi koeficijenti su osnova za rezultat količine goriva sa korekcijom uz određenu temperaturu u ćeliji B2 na radnom listu 'Kalkulacija'.

Također uočite i ostale koeficijente za ostale naftne derivate (Euro Super 98, Euro Dizel, Lož Ulje)

 

Slika 4.

Koeficijenti za određenu temperaturu

    slijedeća stranica

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela