logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali -Spajanje ćelija u Excelu, Spojene ćelije u Excelu. Merge Cells in Excel, Pronađi sve spojene ćelije u Excelu, Numeriranje spojenih ćelija u Excelu, Spajanje Excel ćelija bez izgubljenih podataka

Spojene ćelije u Excelu


Spajanje ćelija u Excelu

O ćelijama i radnjama nad njima (selektiranje, kopiranje, premještanje i slično) pisao sam već na ovoj web stranici - tutorijala (pogledajte sadržaj tema na ovom webu). Excel ima mogućnost spojiti ćelije. Ako si postavljate pitanje kako od više ćelija kreirati jednu ćeliju tada pogledajte slijedeće upute. Da bi spojili dvije ili više ćelija u jednu ćeliju (jednu cjelinu) dovoljno je selektirati raspon ćelija koji želite spojiti i kliknuti u grupi naredbi Alignment => Merge & Center naredbu/button. Na slici ispod uočite spojene ćelije (siva boja ćelija).

Uočite da su slijedeće ćelije spojene u jednu (spojene ćelije zadržavaju adresu prve ćelije u lijevom gornjem kutu)

B2- B2:B3, B5- B5:B7, B10- B10:B13, B15- B15:B16, D3- D3:E7, D10- D10:E10, E13- E13:F14.

Spajanje ćelija u Excelu

Kako pronaći spojene ćelije u Excelu

Ako radite na radnom listu prvi put i niste upoznati sa organizacijom podataka a želite saznati koje sve ćelije su spojene na radnom listu ili pak želite znati adrese spojenih ćelija učinite slijedeće:

Na ribonu, tab Home u grupi naredbi Editing kliknite na Find&Select => Find

Otvorio vam se dijalog prozor Find and Replace, kliknite na Format button pa zatim na Format naredbu.

Pronađi spojene ćelije u Excelu

U slijedećem koraku otvorio vam se novi dijalog prozor Find Format. Na ovom dijalog okviru uključite opciju (check box) ispred Merge Cells pa zatim kliknite na OK button.

Pronađi format spojenih ćelija u Excelu

Traženje spojenih ćelija korak po korak

Ponovo se vraćate na dijalog okvir Find and Replace. Sada na ovom dijalog okviru kliknite na Find Next button. Excel će selektirati prvu spojenu ćeliju, nakon slijedećeg klika na Find Next button Excel će pronaći slijedeću spojenu ćeliju i tako ponovo u krug. (uočite na slici ispod da Excel uokviri spojene ćelije zelenim okvirom). Ako u adresno polje pogledate, vi će te vidjeti adresu prve ćelije od svih spojenih)

Pronalaženje spojenih ćelija u Excelu

Kako brzo selektirati određenu adresu spojenih ćelija u Excelu

U slučaju da imate jako puno podataka na radnom listu a uz to radni list sadrži više desetaka spojenih ćelija, postavlja se pitanje kako se brzo pozicionirati na određenu spojenu ćeliju. Rješenje se krije u Find All buttonu. Klikom na ovaj button u dijalog prozoru Find nad Replace pojavit će se popis svih adresa ćelija koje su prve u spojenim ćelijama. Klikom na neki od hiperlinkova Excel vas automatski pozicionira na dotičnu adresu spojenih ćelija.

kreiranje hyperlinkova za brzi prijelaz sa spojene ćelija na drugu Excel spojenu ćeliju

Uočite na slici iznad popis na radnom listu a na slici ispod uočite popis unutar radne knjige. Ovaj popis određujete izborom u polju Within: u kojem sa padajućeg izbornika izaberite Sheet ili Workbook.

Popis adresa svih spojenih ćelija unutar radne knjige u Excelu

Pronađi sve spojene ćelije i obojaj ih bojom

Ako želite pronaći sve spojene ćelije na radnom listu i označiti ih bojom tada upotrijebite VBA makronaredbu ispod slike.

Pronađi i označi bojom sve spojene ćelije na radnom listu u Excelu pomoću VBA

VBA makronaredba za rješenje na slici iznad je slijedeća. Ovu VBA makronaredbu kopirajte u Sheet Module. Snimite radnu knjigu kao *.xlsm format za podršku izvođenja VBA.

Sub PronadjiSpojeneCelijeObojajIh()
'pronalazi sve ćelije koje su spojene i boja ih bojom
Dim c As Range
For Each c In ActiveSheet.UsedRange
If c.MergeCells Then
c.Interior.ColorIndex = 3 'crvena boja
End If
Next
End Sub

Kako numerirati spojene ćelije u Excelu

Ako želite numerirati spojene ćelije u redovima ili stupcu tada iskoristite ovu VBA makronaredbu ispod slike.

Numeriranje spojenih ćelija u Excelu

Ako želite numerirati spojene ćelije u stupcima tada zamijenite dio koda koji se odnosi na Offset naredbu

'Option Explicit
Sub NumeriranjeRow7()
Dim b As Integer
Dim c As Integer
Dim TheEnd As String
b = 0
TheEnd = InputBox("Upiši do kojeg broja želiš izvršiti numeriranje:" & Chr(13) & "(obavezan upis cijelog broja)", "Numeriranje")
If TheEnd = 0 Or TheEnd = "" Then: Exit Sub
Do
Range("A1").Offset(b, 0).Select 'za numeriranje spojenih ćelija u stupcima zamjeni Offset(b, 0) u Offset(0, b)
a = Selection.Cells.Count
If a = 1 Then
b = b + 1
ElseIf a > 1 Then
b = b + a
End If
c = c + 1
Range("A1").Offset(b, 0) = c 'za numeriranje spojenih ćelija u stupcima zamjeni Offset(b, 0) u Offset(0, b)
If c = TheEnd Then: Exit Do
Loop
Range("A1").Select
End Sub

Spajanje Excel ćelija bez izgubljenih podataka

Ako imate potrebu nekada spojiti više ćelija u jednu a dotične ćelije sadrže određene podatke. Naravno, vi ne želite izgubiti dotične podatke već želite da podaci iz svih ćelija budu u spojenoj ćeliji. Rješenje ovog spajanja ćelija bez izgubljenih podataka pogledajte na slici ispod.

Spojene Excel ćelije i podaci u njima

Uzmimo primjer na slici iznad. Uočite u stupcu 'A' tekstualne podatke (imena djelatnika tvrtke). Vi želite sva imena spojiti u jednu ćeliju. S obzirom da Imena na kraju riječi nemaju nikakav znak koji bi nam poslužio za Find and Replace da bi dodali 'zarez' i u konačnici imali odvojene riječi, iskoristiti ćemo formulu u stupcu 'B' koja glasi =A2&", "
Kopirajte ćelije iz stupca 'C' u stupac 'D' na način da zalijepite kopirano u stupac 'D' kao Paste Special => Value.
Raširite stupac 'D' na dovoljnu širinu da stanu sve riječi (imena) nakon spajanja.

Selektirajte ćelije u stupcu 'D'.
Zatim kliknite na ribonu tab Home => Fill => Justify
Sada na kraju imate sve riječi (imena) u jednoj ćeliji, ako vam se čini da je ćelija preširoka, formatirajte je kao Wrap Text. (izvor VBA nepoznat - internet mreža)

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela