logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Lijevi VLOOKUP - Vlookup u lijevu stranu, Kako vratiti rezultat s lijeve strane stupca, Vlookup u lijevo

Lijevi VLOOKUP - Vlookup u lijevu stranu


Formula za traženje podatka koji se nalazi s lijeve strane stupca koji sadrži uvjet

Možemo koristiti najmanje dvije vrste formula sa kombinacijom Excel funkcija INDEX, MATCH, VLOOKUP i CHOOSE.
U prethodnom tutorijalu prikazao sam kako pomoću funkcije Vlookup možemo pretraživati raspon podataka i vratiti rezultat iz nekog stupca koji se nalazi sa desne strane stupca u kojem je uvjet.

U ovom tutorijalu prikazat ću kako možemo pretraživati raspon podataka i za određeni uvjet vratiti rezultat iz stupca koji se nalazi sa lijeve strane stupca u kojem je uvjet.

Primjer 1. - Traži s lijeve strane

U prvom primjeru kombinacijom INDEX i MATCH funkcija možemo kreirati formulu koja vrlo dobro može zamijeniti formulu koja koristi Vlookup funkciju a to možete vidjeti u prethodnom tutorijalu VLOOKUP formula.

Na slici ispod uočite raspon podataka i uvjet koji tražimo. U ćeliji I2 nalazi se uvjet a pretražujemo dva stupca.
Prvi stupac je onaj stupac u kojem se nalazi uvjet (u našem slučaju to je stupac 'F')
Drugi stupac je onaj stupac u kojem se nalazi željeni rezultat (u našem slučaju to je stupac 'C')

Lijevi Vlookup

Formula u ćeliji 'J2' na slici iznad je slijedeća

=INDEX(C2:C9;MATCH(I2;F2:F9;0))
=INDEX(lijevi_stupac;MATCH(uvjet;desni_stupac;0))

Funkcija MATCH traži uvjet u stupcu koji sadrži dotični uvjet i vraća redni broj reda iz raspona podataka (u ovom slučaju to je 'F2:F9') za uvjet u 'I2' a to je broj reda pet (5). Nadalje funkcija INDEX traži peti red u rasponu podataka 'C2:C9' i vraća ga kao rezultat a to je podatak ili vrijednost iz petog reda što je u ovom slučaju 'jabuka'. Znači ova formula je vratila rezultat s lijeve strane uvjeta. Ako želite vidjeti kako ova kombinacija funkcija može vratiti rezultat sa desne strane stupca/uvjeta tada pogledajte prethodni tutorijal VLOOKUP.

Primjer 2. - Vlookup u lijevo u kombinaciji sa funkcijom Choose

U ovom drugom primjeru prikazat ću kako možemo pomoću funkcije CHOOSE, koju ugnijezdimo u funkciju VLOOKUP vratiti rezultat također sa lijeve strane stupca u kojem se nalazi uvjet.
Uvjet se nalazi u ćeliji 'I2'
Prvi stupac koji pretražujemo za uvjet je stupac 'F' sa rasponom ćelija 'F2:F9'
Drugi stupac iz kojega formula treba vratiti rezultat je stupac 'C' sa rasponom ćelija 'C2:C9'

 

Vlookup u lijevu stranu

Formula u ćeliji 'J2' na slici iznad je slijedeća

=VLOOKUP(I2;CHOOSE({1\2};F2:F9;C2:C9);2;FALSE)
=VLOOKUP(I2;CHOOSE({1,2},F2:F9,C2:C9),2,FALSE)

=VLOOKUP(uvjet;CHOOSE({1\2};desni_stupac;lijevi_stupac);2;FALSE)

Primjer formule je preuzet od "autorice" ove fantastične formule Mynda Treacy. Formulu bi mogli laički prevesti, Traži uvjet u desnom stupcu 'F' i vrati rezultat iz stupca s lijeve strane a to je stupac 'C'.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela