logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali -Kako kopirati podatak iz jedne ćelije ili raspona ćelija na više radnih listova, Copy data from one cell or range to multiple sheets

Kako odjednom kopirati podatak iz jedne ćelije ili raspona ćelija na više radnih listova koristeći VBA


Kopiranje u jednom koraku podatka na višestruke radne listove

Ako imate potrebu kopirati vrijednost ili podatak iz specifične ćelije (raspona ćelija) na više radnih listova odjednom tada iskoristite ovaj VBA kod ispod.

Situacija je slijedeća:

Na radnom listu Sheet1 (Master Sheet) nalaze se podaci koje želimo u jednom potezu kopirati na sve ostale radne listove u specifičan destinacijski raspon ili ćeliju.

Uočite na slici ispod da je izvršeno kopiranje raspona ćelija 'A1:A10' na sve ostale radne listove unutar iste radne knjige.

Kako kopirati u jednom koraku podatak ili vrijednost sa jednog radnog lista na višestruke radne listove unutar iste Workbook

VBA makronaredba za kopiranje iz jedne ćelije ili raspona na višestruke radne listove u specifični raspon ili ćeliju nalazi se ispod.

Option Explicit
'copy data from one cell or range to multiple sheets at once
Sub CopyCellsToMultipleSheets()
Application.ScreenUpdating = False
Dim i As Integer 'aktivni sheet sa kojeg kopiramo
Dim j As Integer 'destinacijski sheet na koji se kopira

'For i = 1 To 5 'specifičan broj prvih sheets u workbook na koje se kopira
For i = 1 To Sheets.Count 'ukupan broj sheets u workbook na koje se kopira
Sheets(i).Select 'aktivni sheet na kojem pokrećemo VBA
Range("A1:A10").Select 'selektira cell/range na aktivnom sheetu
Selection.Copy 'kopira range na aktivnom sheetu u ovom slučaju A1:A10
j = i + 1 'svaki slijedeći sheet
'If j > 5 Then 'specifičan broj sheets
If j > Sheets.Count Then 'svi sheets
Sheets("Sheet1").Select 'selektiranje master sheet
Range("A1").Select 'selektiranje ćelije na master sheetu
Application.CutCopyMode = False 'uklanjanje selekcije
Application.ScreenUpdating = True
Exit Sub 'izlaz iz procedure
End If
Sheets(j).Select 'selektira destinacijski sheet na koji se kopira
Range("A1").Select 'selektira prvu ćeliju u stupcu na destinacijskom sheetu
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False 'lijepi kopirano u selektirani range/cell na destinacijskom sheetu
Range("A1").Select 'selektira ćeliju A1
Next i 'nastavlja sa istom procedurom na slijedeći sheet do kraja
End Sub

VBA makronaredbu kopirajte u Module1 vaše Workbook.
Pokretanje VBA makronaredbe izvršite preko VBA buttona ili ALT+F8

Teme i tutorijali vezani za kopiranje u Excelu

Pogledajte teme vezane za Kopiranje podatka u Excelu

 

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela