logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Copy group and sort Unique data from Column, Izdvoji tekst iz alfanumeričke ćelije koji se ponavlja i grupiraj jedinstvene podatke, Kako kopirati i grupirati "Unique data", Kako izdvojiti tekst iz alfanumeričkih ćelija i kopirati u novi stupac, Extract text if is duplicated and group unique data

Izdvoji tekst iz alfanumeričkih ćelija i grupiraj jedinstvene podatke, Kopiraj i sortiraj jedinstvene podatke, Copy group and sort Unique data


Kako izdvojiti tekst koji se ponavlja iz mješovitog podatka i kopiranjem grupirati samo jedinstvene podatke (Unique) u novoj koloni

U ovom tutorijalu prikazati ću kako možemo izdvojiti, kopirati, grupirati i sortirati jedinstveni tekst u drugi stupac Excel radnog lista. Na slici ispod imamo podatke u stupcu 'A'. Uočite da su to alfanumerički podaci tj. mješoviti podaci broj i tekst koji se ponavljaju tj. dupliciraju. Naš cilj je izdvojiti samo tekst iz ćelije pa zatim grupirati i sortirati dotični tekst. Također da u ovom prvom dijelu primjera grupirani tekst nije sortiran 'A - Z' abecednim redom.

Izdvajanje i kopiranje teksta iz ćelija koje sadrže brojeve i tekst

Na slici iznad imamo slijedeću situaciju rješavanje zadatka da bi grupirali izdvojeni i kopirani tekst iz stupca 'A'.
U stupcu 'C' izdvojili smo tekst iz ćelije koja sadrži broj-tekst u stupcu 'A'.

Formula u ćeliji 'C2' je slijedeća (formulu kopiramo prema dolje). Ova formula sa REPLACE funkcijom pronalazi poziciju blank znaka u tekstu i broj ispred zamjenjuje praznim mjestom počevši od prvog znaka u tekstu. FIND funkcija pronalazi blank znak tj. "prazno mjesto" u tekstu.

=REPLACE(A2;1;FIND(" ";A2);"")

ili druga formula koju možemo također upotrijebiti (ova formula sa TRIM funkcijom odsjeca tj. uklanja blank znak ili razmak (space) na početku nakon što funkcija MID i SEARCH izvrše svoju radnju)

=TRIM(MID(A2;SEARCH(" ";A2;1);LEN(A2)))

Kada smo uklonili broj iz teksta, pojavljuju nam se duplikati teksta što nam ne odgovara za daljnju kalkulaciju. Treba nam pomoćni stupac. U pomoćnom stupcu 'D' postavljena je formula pomoću koje prebrojavamo broj ponavljanja određenog teksta (redni broj ako se tekst duplicira). Uočite redni broj ponavljanja određenog teksta duplikata.

Formula u ćeliji 'D2' za prebrojavanje duplikata je slijedeća:

=COUNTIF(C$2:C2;C2)

Kako kopirati i grupirati jedinstvene podatke (Unique data) abecednim redom

Nadalje, dolazimo do stupca 'H' (vidi sliku iznad) u kojem želimo kopirati i grupirati jedinstveni tekst iz stupca 'C' U ovom stupcu uočite kopirane i grupirane ali nesortirane jedinstvene (Unique) podatke.

ARRAY formula u ćeliji 'H2' je slijedeća. Ova formula kopira i grupira unikatne podatke iz stupca 'C'. (formulu završavate sa Ctrl+Shift+Enter)

=IFERROR(INDEX($C$2:$C$21;SMALL(IF($D$2:$D$21=1;ROW($C$2:$C$21)-ROW($C$2)+1);ROWS($C$2:$C2)));"")

Kako kopirati, grupirati i sortirati jedinstvene podatke abecednim redom

Da bi kopirali, grupirali i sortirali jedinstvene podatke (Unique data) možemo postupiti na slijedeći način. (pogledajte sliku ispod). U stupcu 'B' kako sam već pisao u prethodnom dijelu tutorijala izdvajamo samo tekst iz ćelije u stupcu 'A'.

U stupcu 'E' izdvojen je tekst koji je kopiran iz stupca 'A' i grupiran kao jedinstveni podaci (bez praznih redova ili ćelija) ali i dalje je nesortiran.

ARRAY formula u ćeliji 'E2' je slijedeća: (formulu završavate sa Ctrl+Shift+Enter), formula je kopirana prema dolje. Ova formula uvijek se postavlja u drugi red (Row2) nikada u prvi red. Formula koristi izvorne podatke iz stupca 'A' i kopira jedinstveni tekst bez brojeva. Također uočite da ovom formulom nismo riješili sortiranje.

=IFERROR(INDEX(MID($A$2:$A$21;FIND(" ";$A$2:$A$21)+1;256);MATCH(0;MMULT((MID($A$2:$A$21;FIND(" ";$A$2:$A$21)+1;256)=TRANSPOSE($E$1:$E1))*1;(ROW($E$1:$E1)>0)*1);0));"")

Formule koje se nalaze u stupcu 'G' kopiraju jedinstvene podatke iz stupca 'A' i grupira bez praznih ćelija ili redova ali ne izdvaja tekst tj. kopira originalne Unique podatke. Također uočite da su podaci u stupcu 'G' sortirani redoslijedom A-Z (po pravilima kako ih Excel sortira). Za kopiranje, grupiranje i sortiranje jedinstvenih podataka u stupcu 'G' koristimo dvije formule.

ARRAY formula u ćeliji 'G2' je slijedeća: Ova formula koristi stupac 'A' kao izvor podataka.

=INDEX($A$2:$A$21;MATCH(0;COUNTIF($A$2:$A$21;"<"&$A$2:$A$21);0))

ARRAY formula u ćeliji 'G3' je slijedeća: Ovu formulu kopiramo prema dolje. Formula treba biti u jednoj liniji (redu). Ova formula koristi stupac 'A' kao izvor podataka.

=IF(COUNTIF($A$2:$A$21;">"&G2);INDEX($A$2:$A$21;MATCH(COUNTIF($A$2:$A$21;"<="&G2)
;COUNTIF($A$2:$A$21;"<"&$A$2:$A$21);0));"")

Copy, group and sort Unique data

Formule koje se nalaze u stupcu 'H' (slika ispod) kopiraju jedinstvene podatke iz stupca 'B' i grupira bez praznih ćelija ili redova. Također uočite da su podaci u stupcu 'H' sortirani A-Z abecedni redoslijedom. Za kopiranje, grupiranje i sortiranje jedinstvenih podataka u stupcu 'H' koristimo dvije formule tj. iste formule kao i u stupcu 'G'.

ARRAY formula u ćeliji 'H2' ispod je slijedeća: Ova formula koristi stupac 'B' kao izvor podataka. Formula treba biti u jednoj liniji (redu).

=INDEX($B$2:$B$21;MATCH(0;COUNTIF( $B$2:$B$21 ;"<"&
$B$2:$B$21);0))

ARRAY formula u ćeliji 'H3' ispod je slijedeća: Ovu formulu kopiramo prema dolje. Formula treba biti u jednoj liniji (redu). Ova formula koristi stupac 'B' kao izvor podataka.

=IF(COUNTIF($B$2:$B$21;">"&H2);INDEX($B$2:$B$21;MATCH(COUNTIF($B$2:$B$21;"<="&H2);COUNTIF
($B$2:$B$21;"<"&$B$2:$B$21);0));"")

Kopiranje grupiranje i sortiranje jedinstvenih podataka - Unique

Još jedan tutorijal UNIQUE Data in Excel

Ostali tutorijali vezani za kopiranje podataka u Excelu

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela