logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Kako kopirati specifičan raspon ćelija iz aktivne radne knjige u određenu zatvorenu radnu knjigu na način izbora destinacijske datoteke

Kopiranje podataka u zatvorenu radnu knjigu Excela


Kopiraj podatke u zatvorenu radnu knjigu nakon izbora naziva destinacijske datoteke

U ovom Excel tutorijalu pokazat ću kako možete kopirati određeni raspon ćelija u datoteku čije ime izaberete iz padajućeg izbornika (Data Validation). Za ovaj Excel primjer korištena je VBA makronaredba, koju možete pokrenuti preko VBA gumba. Kopirajte VBA kod na kraju ovog tutorijala u vaš Excel program - VBE u standardni Module. Izvor Internet mreža stackoverflow.com a sve zasluge idu autoru VBA makronaredbe koju sam malo prilagodio ovom tutorijalu.

Uočite na slici ispod situaciju. U rasponu ćelija 'G2:I2' nalaze se vrijednosti (podaci) koje želimo kopirati u zatvorenu radnu knjigu. U 'A2' ćeliji nalazi sa padajući izbornik, u kojem biramo sa popisa ime destinacijske datoteke u koju želimo kopirati raspon ćelija 'G2:I2'. Klikom na VBA gumb pokreće se VBA makronaredba koja vrši kopiranje podataka određenog raspona ćelija u specificiranu datoteku.

VBA kopiranje podataka u zatvorenu radnu knjigu Excela

Zatvorena destinacijska radna knjiga u Excelu u koju kopiramo podatke iz aktivne radne knjige

Na slici ispod prikazana je prva destinacijska radna knjiga koja je po defaultu zatvorena. Ova zatvorena radna knjiga ima naziv 'destination1.xlsx'. Ovaj naziv možemo izabrati iz padajućeg izbornika u 'A2' ćeliji u našoj aktivnoj radnoj knjizi. Nakon izbora naziva radne knjige i pokretanja VBA makronaredbe iz aktivne radne knjige u ovu destinacijsku zatvorenu radnu knjigu, kopirat će se podaci u prvi prazni red.

Zatvorena Excel radna knjiga kao destinacija u koju kopiramo podatke

Druga zatvorena radna knjiga u koju kopiramo podatke po izboru

Na slici ispod prikazana je druga destinacijska radna knjiga ''destination2.xlsx, koja je po defaultu zatvorena. Kao i u prethodnom opisu i ova radna knjiga je po defaultu zatvorena. Na isti način u nju kopiramo podatke iz aktivne radne knjige na način da u 'A2' ćeliji preko padajućeg izbornika, izaberemo stavku sa popisa 'destination2'.

Radna knjiga po defaultu zatvorena a u nju kopiramo podatke iz aktivne radne knjige

 

VBA makronaredba za kopiranje raspona ćelija u zatvorenu radnu knjigu Excela

Otvorite vašu "master" radnu knjigu koja će biti aktivna prilikom kopiranja i kopirajte ovu VBA makronaredbu u standardni module vašeg VBE za Excel. Snimite radnu knjigu u *.xls ili *.xlsm formatu.

Option Explicit
Public Sub CopyRangeToSpecificClosedWbk()
Dim mainWb As Workbook, mainWs As Worksheet, mainLr As Long, mainCol As Range
Dim thisWs As Worksheet, findTxt As String, foundCell As Variant
Dim fileName As String

Set thisWs = ThisWorkbook.Worksheets("Main") 'Naziv radnog lista u aktivnoj radnoj knjizi

Application.ScreenUpdating = False
On Error Resume Next 'očekivana greška: Datoteka ne postoji, Radni list ne postoji

'Set mainWb = Workbooks.Open(fileName:"C:\Temp\destination.xlsx") 'apsolutna putanja do destinacijske datoteke

'destinacijska putanja spojena sa nazivom datoteke iz A2 ćelije
'fileName = "C:\Temp\" & Range("A2").Text & ".xlsx"


'definirana putanja do destinacijske datoteke iz A2 ćelije, format datoteke je xlsx
Set mainWb = Workbooks.Open(fileName:="C:\Temp\" & Range("A2").Text & ".xlsx")

If Err.Number = 0 Then 'Ako destinacijska datoteka nije pronađena
Set mainWs = mainWb.Worksheets("Sheet1") 'naziv radnog lista u destinacijskoj datoteci
If Err.Number > 0 Then Exit Sub 'Akoradni list nije pronađen u destinacijskoj datoteci
mainLr = mainWs.Cells(mainWs.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 'Zadnji red u "A" stupcu na Sheet1 u destinacijskoj datoteci
Set mainCol = mainWs.Range(mainWs.Cells(1, "A"), mainWs.Cells(mainLr, "A"))

findTxt = thisWs.Range("A2").Value 'A2 ćelija sadrži ime destinacijske datoteke
foundCell = Application.Match(findTxt, mainCol, 0) 'Pretraživanje A stupca na destinacijskom radnom listu

If Not IsError(foundCell) Then 'Provjera postojanja podatka u stupcu A destinacijske radne knjige na Sheet1
Set foundCell = mainWs.Cells(foundCell, "A") 'ako NE, kopiraj u isti red
Else
Set foundCell = mainWs.Cells(mainLr + 1, "A") 'ako DA, kopiraj u prvi slijedeći prazni red
End If

thisWs.Range("G2:I2").Copy 'raspon ćelija koji kopiramo u destinacijsku zatvorenu radnu knjigu
foundCell.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone
foundCell.Select
Application.CutCopyMode = False
mainWb.Close SaveChanges:=True
End If
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

NAPOMENA!
Ako ste nakon pritiska na VBA gumb za pokretanje naredbe shvatili da ste pogriješili ili dva puta nehotice pritisnuli gumb, tada morate znati, nakon pokretanja VBA makronaredbe, nemate mogućnost povratka nazad (tj. nema korištenja UNDO naredbe). Da bi ispravili grešku, trebate otvoriti destinacijsku radnu knjigu i obrisati podatke u zadnjem redu koje ste nehotice kopirali vašom greškom.

I na kraju u prilogu ovog tutorijala imate mogućnost Download datoteke na kojoj sam radio ovaj tutorijal.

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela