logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali -Određivanje spola osobe na osnovu JMBG broja, JMBG u Excelu, Kako odrediti datum rođenja na osnovu JMBG broja,
Kako izvući spol osobe na bazi JMBG broja građanina (jedinstveni matični broj građana), Kako prikazati godinu rođenja na bazi JMBG broja, Kako prikazati regiju odakle je osoba za koju provjeravamo JMBG, Kako prikazati cijelu četveroznamenkastu godinu rođenja na bazi JMBG broja

Kako na osnovu JMBG broja odrediti: datum rođenja, spol osobe, godinu rođenja, regiju, kontrolni broj, starost osobe


Kako izvući spol osobe na bazi JMBG broja građanina (jedinstveni matični broj građana)

Pojavio se OIB broj građana (osobni identifikacijski broj građana).
No JMBG (jednistveni matični broj građana) nije izumro i dalje je važan kao podatak za neke institucije. Iz JMBG broja možemo saznati spol osobe, datum rođenja regiju odakle potječe ososba i slično.

S obzirom da JMBG broj može imati na početku broja nulu (0) koju Excel neće prikazati potrebno je postaviti format ćelije na 13 znamenki preko Custom Format Cell.

JMBG broj - Custom Format Cells u Excelu

Kalkulacije sa JMBG brojem

Predzadnje tri znamenka označavaju spol osobe u identifikaciji JMBG broja.

JMBG broj u Excelu

Dakle ako želite odrediti spol osobe na osnovu JMBG broja tada u Excelu koristitie slijedeću formulu:

=IF(VALUE(MID(A2;10;3))<500;"Muško";"Žensko")

Ova formula koritisi tri Excel funkcije (IF, VALUE i MID). Logika proračuna je slijedeća:

U stupcu 'A' imamo upisan JMBG broj građana oblikovan kao tekst. Dakle važno je da broj bude prikazan koa tekst jer Excel neće prikazati JMBG broj ispravno ako sadrži numlu (0) na početku broja.

Formula VALUE(MID(A2;10;3)) vraća rezultat predzadnja tri broja koja određuju spol određene osobe koja je vlasnik JMBG broja. Znamo da je zadnji broj, kontrolni broj.

Funkcija IF ima slijedeću sintaksu =IF(logical_test;value_if_true;value_if_false) i kao argument logical_test koristi prethodnu formulu da bi uz određeni uvjet vratila rezultat, u ovom slučaju spol osobe (Muško ili Žensko). Dakle ako je broj koji prikaže formula Value manji od 500 tada funkcija IF treba vratiti rezultat kao tekst 'Muško' i obrnuto.

JMBG u Excelu, Kako odrediti datum rođenja na osnovu JMBG broja građana

Ako želite odrediti datum rođenja na osnovu JMBG broja građana tada koristite jednu od navedenih formula ispod slike.

Datum rođenja izvučen iz JMBG broja

Sve formule koje su navedene ispod kao rezultat vraćaju datum rođenja na osnovu JMBG broja. Excel funkcije koje su ovdje korištene pogledajte na tutorijalu: Slikoviti primjeri Excel funkcija

Ćelija B1 i B13: =DATEVALUE(TEXT(TRUNC(VALUE(A1)/1000000);"00-00-1000"))

Ćelija B3 i B15: =TEXT(TRUNC(VALUE(A1)/1000000);"00\.00\.1000\.")

Ćelija B5 i B17: =DATE(IF(VALUE(MID(A1;5;1))>8;"1";"2")&MID(A1;5;3);MID(A1;3;2);LEFT(A1;2))

Ćelija B7 i B19: =LEFT(A1;2)&"."&MID(A1;3;2)&"."&IF(VALUE(MID(A1;5;1))>8;"1";"2")&MID(A1;5;3)

Ćelija B9 i B21: =CONCATENATE(LEFT(A1;2);".";MID(A1;3;2);".";IF(VALUE(MID(A1;5;1))>8;"1";"2");MID(A1;5;3))

Ćelija B11 i B23: =DATE(MID(A1;6;2);MID(A1;3;2);MID(A1;1;2))

Kako izračunati starost osobe na osnovu JMBG broja

Ako želite izračunati starost osobe na bazi JMBG broja tada to možete pomoću formule (neka od formula iznad)

=IFERROR((TODAY()-DATEVALUE(TEXT(TRUNC(VALUE(A1)/1000000);"00-00-1000")))/365;"") ili
=IFERROR((TODAY()-DATE(MID(A1;6;2);MID(A1;3;2);MID(A1;1;2)))/365;"")

 

Kako provjeriti ispravnost kontrolnog broja unutar JMBG broja

Kontrola i ispravnost JMBG broja. Zadnji broj u JMBG broju je kontrolni, da bi ga provjerili u Excelu iskoristite slijedeću formulu ispod. Ova formula nalazi se u tri reda (linije). Kopirajte je u Notepad i spojite u jedan red (liniju) pa je tada kopirajte u Excel

=IFERROR(11-(MOD(((7*(MID(MID(A1;1;12);1;1)+MID(MID(A1;1;12);7; 1)))+(6*(MID(MID(A1;1;12);2;1)+MID(MID(A1;1;12);8; 1)))+(5*(MID(MID(A1;1;12);3;1)+MID(MID(A1;1;12);9;1)))+(4*(MID(MID(A1;1;12);4;1)+MID(MID(A1;1;12);10;1)))
+(3*(MID(MID(A1;1;12);5;1)+MID(MID(A1;1;12);11;1)))+(2*(MID(MID(A1;1;12);6;1)+MID(MID(A1;1;12);12;1))));11));"")

Kako prikazati regiju odakle je osoba za koju provjeravamo JMBG

Na slici su regije u Hrvatskoj koje su određene nekim brojem a koji opet sadrži JMBG broj. Ako želite prikazati regiju odakle potječe osoba za koju provjeravate JMBG broj, tada iskoristite jednu od formula ispod slike.

JMBG regije u Hrvatskoj

Formule koje prikazuju naziv regije na osnovu JMBG broja. Excel funkcija IFERROR vraća praznu ćeliju ako se pojavi greška. Da bi spriječili prikazivanje greške (error) tada koristitie IF i ISERROR funkcije.
(Ako koristite Excel 2003 i stariji tada umjesto IFERROR frunkcije koristite kombinaciju IF i ISERROR Excel funkcije.

=IFERROR(VLOOKUP(VALUE(MID(A1;8;2));regija;2;FALSE);"")

=IFERROR(LOOKUP(VALUE(MID(A1;8;2));regija);"") ili =IFERROR(LOOKUP(VALUE(MID(A1;8;2));$A$40:$B$50);"")

Kako prikazati cijelu četveroznamenkastu godinu rođenja na bazi JMBG broja

Ako želite na osnovu JMBG broja prikazati cijelu godinu rođenja osobe koja je vlasnik JMBG broja iskoristite jednu od formula ispod:

=YEAR(DATEVALUE(TEXT(TRUNC(VALUE(A1)/"1E6");"00-00-"&1+(MID(A1;5;1)<>"9")&"000")))

=YEAR(DATEVALUE(TEXT(LEFT(A1;7);"00-00-"&1+(MID(A1;5;1)<>"9")&"000")))

=VALUE((1+(MID(A1;5;1)<>"9"))&MID(A1;5;3))

Ako želite dodatno prikazati određen oblik datuma tekstualno ili slično tada pogledajte tutorijal: Oblikovanje datuma u Excelu

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela