logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Prikaz specifičnih karaktera, znakova ili teksta na X osi Excel grafikona, Kako prikazati samo jedan stupac ili jednu kolonu na grafikonu u Excelu, Kako modificirati nazive na X osi grafikona u Excelu

Specifični znakovi na X osi Excel grafikona


Kako prikazati specifične znakove, karaktere ili tekst na grafikonu u Excelu

Na ovom linku prikazao sam tutorijal Kako kreirati grafikon u Excelu. U ovom tutorijalu pokazat ću kako kreirati grafikon kada su podaci specifični i želimo prikazati samo jedan stupac. Ovi specifični podaci, znakovi ili karakteri mogu biti tekst, znak zvjezdica ili zvjezdica s brojem. Na slici ispod uočite primjer završenog grafikona. Nadalje u tutorijalu pogledajte kako kreirati grafikon sa specifičnim znakovima na X osi u Excelu.

Specifični znakovi, karakteri ili tekst na X osi Excel grafikona

U Excel tablici imamo dva stupca sa podacima. U prvom stupcu (Column 1) nalaze se specifični podaci koje želimo prikazati na vodoravnoj X osi grafikona za svaku vrijednost na okomitoj Y osi iz Column 2.

Korak 1.

Kako kreirati grafikon u Excelu 2013

Selektirajte tablicu podataka. Na 'Insert' kartici kliknite na 'Insert Column Chart' ikonu/button. Odaberite '2-D Column' prvi predložak ' Clustered Column'.

Kako izraditi grafikon u Excelu sa podacima u dva stupca

Sada imamo kreiran grafikon poput ovoga na slici ispod.

Kreiranje 2D grafikona u Excelu

Korak 2.

Kako promijeniti raspon podataka na Excel grafikonu

Idemo napraviti neke izmjene na grafikonu da dobili željeni rezultat. Kliknite dvoklik mišem na okvir grafikona. Na Ribonu se pojavila 'Chart Tools Format' alatna traka i na njoj kliknite na naredbu 'Select Data'. Sada imate otvoren dijaloški prozor 'Select Source Data'. Odmah isključite 'Check Box' za stupac Column1 na ovom dijaloškom prozoru jer njega ne želimo prikazati na grafikonu.

Promjena podataka na Excel grafikonu

Korak 3.

Slijedeći korak je u lijevom dijelu dijaloškog prozora selektirati ' Legend Entries (Series)' tekst 'Column2' pa zatim kliknuti mišem na 'Edit' button u desnom dijelu dijaloškog prozora u polju 'Horizontal (Category) Axis Labels'. Otvorio vam se dijaloški prozor 'Axis Labels' na kojem kliknite na button za selektiranje raspona ćelija vodoravne X osi na grafikonu Excela.

Kako odabrati raspon ćelija za X os na grafikonu Excela

Otvara se novi dijaloški prozor, selektirajte range podataka u prvom stupcu Column1 pa zatim kliknite opet na button za selektiranje da se vratite u prvobitno stanje. Sada je situacija kao na slici ispod.

selektirani raspon ćelija vodoravne osi na grafikonu Excela

Nakon klika na OK button ponovo se pojavljuje dijaloški okvir 'Select Data Source', uočite promjenjene podatke za horizontalnu X OS Excel grafikona. Kliknite na OK button.

Izmjena podataka za horizontalnu X os na Excel grafikonu

Korak 4.

Kako promijeniti raspon vrijednosti na vertikalnoj osi Excel grafikona

Slijedeći korak je promijeniti raspon vrijednosti na okomitoj ili vertikalnoj Y osi Excel grafikona. Kliknite dvoklik mišem na vrijednosti u okomitom položaju Excel grafikona. Pojavio se okvir 'Format Axis' se u desnom dijelu Excel radnog prozora. Uočite koje sve radnje trebate odraditi (redoslijed brojeva) da bi promijenili raspon vrijednosti na vertikalnoj osi Excel grafikona. U Excelu 2013 promjena Y vrijednosti ne razlikuje se puno od promjene vrijednosti Y osi u Excelu 2007.

Promjena raspona vrijednosti na vertikalnoj Y osi Excel grafikona

Po redoslijedu brojeva postavite slijedeće vrijednosti:

4. Bounds-Minimum: 55,0
5. Bounds-Maximum: 65,0
6. Units-Major: 1,0
7. Units-Minor: 0,2

Korak 5.

I na kraju grafikon u Excelu 2013 izgleda kao na slici ispod. Vama još ostaje dodatno dizajnirati izgled Excel grafikona, eventualno ukloniti naziv ispod grafikona, promijeniti boju stupića i slično.

Kako napraviti grafikon u Excelu 2013

Također pogledajte slijedeće tutoriale vezane za kreiranje Excel grafikona

- Izrada grafikona u Excelu 2003
- Izrada grafikona u Excelu 2007
- Promjena vrijednosti na Excel grafikonu
- Promjena maksimalne vrijednosti u grafikonu Excela
- Promjena vrijednosti okomite osi na Excel 2007 grafiikonu
- Automatsko bojanje Excel grafikona pod uvjetom
- Excel grafikon i Pivot Table u službi radnog vremena

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela